Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Technologická příprava 3. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo: ICT-13 Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 02 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-13-02 Téma vzdělávacího materiálu: Schodiště 2. Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace vysvětluje účel schodiště a názvosloví schodiště; žáci mají k dispozici učebnice a makety schodišť. Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor Zedník Datum vytvoření: Ověření ve výuce:

2 S C H O D I Š T Ě 2 . D Ě L E N Í

3 S C H O D I Š T Ě - D Ě L E N Í 1. podle umístění vnitřní vnější
terénní - samostatně ve volném terénu 2. podle funkce hlavní - spojuje jednotlivá podlaží v objektu vedlejší - spojuje podlaží z důvodů provozních, bezpečnostních, požárních aj., vyrovnávací - spojují různé výškové úrovně téhož podlaží podružná - schodiště na půdu, do sklepa

4 S C H O D I Š T Ě - D Ě L E N Í 3. podle tvaru ramen - obr. 1
s přímými rameny - po celé délce mají stejné stupně se zakřivenými rameny - kosé stupně; např. točitá schodiště se smíšenými rameny - v jednom rameni jsou rovné i kosé stupně 4. podle směru výstupu - obr. 1 přímé levotočivé pravotočivé

5 S C H O D I Š T Ě - D Ě L E N Í Obr. 1 Tvary schodišťových ramen
a – s přímými rameny, b – točité (se zrcadlem a vřetenové) c, d – se smíšenými rameny (pravotočivé a levotočivé)

6 S C H O D I Š T Ě - D Ě L E N Í 5. podle počtu ramen (v jednom podlaží) - obr. 2 jednoramenná dvouramenná víceramenná 6. podle materiálu (převažujícího v konstrukci) dřevěné kamenné keramické betonové, železobetonové kovové z jiných materiálů nebo kombinované

7 S C H O D I Š T Ě - D Ě L E N Í a b c d
Obr. 2 Schodiště podle počtu ramen a - jednoramenná, b - dvouramenná, c – tříramenná, d - čtyřramenná

8 S C H O D I Š T Ě - D Ě L E N Í 7. podle sklonu ramen - obr. 3
rampy - nemají stupně rampová - se sklonem 10°- 20° mírná - se sklonem 20°- 25° běžná - se sklonem 25°- 35° strmá - se sklonem 35°- 45° žebříková - se sklonem 45°- 58° žebříky

9 Obr. 3 Schodiště podle sklonu
S C H O D I Š T Ě - D Ě L E N Í Obr. 3 Schodiště podle sklonu

10 S C H O D I Š T Ě - D Ě L E N Í 8. podle konstrukce (podepření schodišťových ramen) deskové zavěšené vřetenové pilířové schodnicové visuté kombinované žebříkové schody pohyblivá - eskalátory

11 S C H O D I Š T Ě - D Ě L E N Í Obr. 4 Schéma konstrukčních systému schodišť a – pažené, b – podezděné, c – podklenuté, d – deskové, e – s prostým uložením stupňů, f – zazděný konec stupně

12 Obr. 4 Schéma konstrukčních systému schodišť
S C H O D I Š T Ě - D Ě L E N Í Obr. 4 Schéma konstrukčních systému schodišť g – schodnicové, h, i – zavěšená, k – visuté (1-zazděný stupeň, 2 – podestový nosník)

13 S C H O D I Š T Ě - D Ě L E N Í Obr. 5 Příklady schémat terénních kamenných schodišť

14 Obr. 6 Kamenné schodiště venkovní – amfiteátr Kypr, Kourion
S C H O D I Š T Ě - D Ě L E N Í Obr. 6 Kamenné schodiště venkovní – amfiteátr Kypr, Kourion

15 P o u ž i t é z d r o j e : Seznam použité literatury
TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie III: pro 3. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 115 s. ISBN HYKŠ, Pavol a Mária GIECIOVÁ. Schodiště, rampy, žebříky. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 160 s. Stavitel. ISBN Obrazový materiál Obr. 1, 5 NESTLE, Hans. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Vyd.1. Praha: Europa-Sobotáles, 2005, 607 s. ISBN Obr. 2, 3 PODLENA, Václav. Zednické práce: technologie : 2. a 3. ročník : učebnice pro odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Parta, ISBN X. Obr. 4 HÁJEK, Václav. Pozemní stavitelství II: pro 2. ročník SPŠ stavebních. 2. vyd. Praha: Sobotáles, 1999, 218 s. ISBN X. Obr. 6 Michalčíková, Pavla

16 D ě k u j i z a p o z o r n o s t .

17 O v ě ř e n í p r e z e n t a c e č. 0 2 Jak se dělí schodiště podle umístění? Jak se dělí schodiště podle počtu ramen? Jak se dělí schodiště podle převládajícího materiálu? Jak se dělí schodiště podle směru výstupu? Která schodiště mají nejnižší sklon ramen? Která schodiště mají největší sklon ramen?


Stáhnout ppt "Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google