Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování."— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník:Technologická příprava 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo:ICT-12B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 10 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-12B-10 Téma vzdělávacího materiálu: Klenby II. Druh učebního materiálu:Prezentace Autor:Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace k objasnění významu, názvosloví a dělení kleneb; žáci mají k dispozici učebnice. Metodické poznámky:Materiál je vhodný pro učební obor Zedník Datum vytvoření : 1. 4. 2013 Ověření ve výuce:3. 5. 2013

2 K L E N B Y II. klenbové patky zásady zdění ramenáty a bednění způsoby zdění

3 K L E N B Y K L E N B O V É P A T K Y musí být provedeny pečlivě soustřeďuje se do nich největší tlak klenby sklon patky je kolmý na klenbový oblouk klenbové patky mohou být a) zapuštěné b) vyložené c) polozapuštěné

4 K L E N B Y K L E N B O V É P A T K Y Obr. 1 Tvary klenbových patek a)zapuštěné patky - jsou zcela zapuštěny za líc nosné zdi, kterou zeslabují b)vyložené patky - provádějí se z cihel z cihel částečně vyložených a přisekávaných nastojato nebo přisekáváním cihel pomocí šablony c)polozapuštěné

5 K L E N B Y Z Á S A D Y Z D Ě N Í cihelné klenby a pásy se vyzdívají z cihel plných na MVC nebo MC ložné spáry se rozšiřují na rubové straně až na 20 mm, na lícové straně na 7 mm; (velikost rozšíření nebo zúžení se řídí podle poloměru klenbového oblouku; směřování spár do středu se kontroluje šňůrou nebo úhelníkem s dolním ramenem zakřivení podle bednění nebo ramenátu)

6 K L E N B Y Z Á S A D Y Z D Ě N Í styčné spáry se převazují minimálně o čtvrt cihly, ve vrcholu klenby nesmí být spára ve vrcholu klenby nebo klenbového pásu je tzv. nebezpečná spára ve vrcholu klenby nebo klenbového pásu musí být závěrečná cihla - klenák, kterým se dokončovaná klenba utahuje

7 K L E N B Y R A M E N Á T Y A B E D N Ě N Í ramenáty - mají tvar klenbového oblouku a jsou z prken nebo fošen pro větší a vyšší klenby se používají skružové ramenáty bednění tvoří budoucí líc klenby u menších kleneb je z prken přibitých na ramenáty vzdálených od sebe 0,8 až 1,0 m u větších kleneb je z fošen nebo hranolů podpěrná konstrukce (lešení) se skládá z ližin, sloupků a zavětrování

8 K L E N B Y R A M E N Á T Y A B E D N Ě N Í Obr. 2 Ramenáty k vyzdívání kleneb a pásů a - prkenný ramenát b - svlakový ramenát c - skružový ramenát z jedné vrstvy prken; 1 - svlak, 2- skruž, 3 - spojovací výztuž, 4 - kleština

9 K L E N B Y Z P Ů S O B Y Z D Ě N Í Klenuté nadpraží oken a dveří A - maltový ramenát, B - ramenát z cihel klenbové pásy se používají k překlenutí okenního nebo dveřního otvoru Obr. 3

10 K L E N B Y Z P Ů S O B Y Z D Ě N Í na posuvný ramenát, z obou stran současně Pozn. Po utažení klenákem ve vrcholu se ramenát uvolní odstraněním klínků a posune pod další vrstvu. Obr. 4

11 K L E N B Y Z P Ů S O B Y Z D Ě N Í zdění na plné zaskružení - zdí se na plné bednění Obr. 5 Zdění do plného zaskružení 1 - bednění, 2 - ramenát, 3 - klíny, 4 - hranol

12 K L E N B Y - Z P Ů S O B Y Z D Ě N Í Obr. 6 Způsoby zdění válené klenby a)na posuvný ramenát z vrstev kolmých k opěrám b)na plné bednění z vrstev rovnoběžných s opěrami c)na plné bednění z koutů pomocí kontrolního ramenátu 1 - ližina podepřená sloupky, 2 - naklonění prvních vrstev na čelnou zeď, 3 - uzávěr uprostřed délky klenby, 4 - pevné ramenáty, 5 - bednění po celé ploše půdorysu, 6 - vodící lať, 7 - kontrolní posuvný ramenát

13 Použité zdroje Seznam použité literatury: TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN 80-868-1714-8. Obrazový materiál: Obr. 1, 6 TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN 80-868- 1714-8. Obr. 2 - 5 PODLEDNA, Václav. Zednické práce technologie 2.díl. Praha: PARTA, s.r.o., 2003. ISBN 80-7320-018-X.

14 D ě k u j i z a p o z o r n o s t.

15 Ověření prezentace č. 10 1.Do klenbových patek se soustřeďuje tlak klenby. Vyjmenuj 3 druhy klenbových patek. 2.Kde se nachází tzv. nebezpečná spára klenby? 3.Jak nazýváme cihlu ve vrcholu klenbového pásu či klenby? 4.Ložné spáry se na rubové straně rozšiřují. Jak provádíme při zdění kontrolu jejich velikosti? 5.Jak se nazývá dřevěná konstrukce z prken nebo fošen pro vyzdění klenbových pásů a kleneb?


Stáhnout ppt "Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování."

Podobné prezentace


Reklamy Google