Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování."— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník:Technologická příprava 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo:ICT-12B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 15 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-12B-15 Téma vzdělávacího materiálu: Zastřešení vazníky Druh učebního materiálu:Prezentace Autor:Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace popisuje jednotlivé druhy vazníků, jejich dělení a použití v konstrukcích. Žáci mají k dispozici učebnice. Metodické poznámky:Materiál je vhodný pro učební obor Zedník Datum vytvoření:15. 5. 2013 Ověření ve výuce:29. 5. 2013

2 Z A S T Ř E Š E N Í V A Z N Í K Y P O U Ž I T Í D Ě L E N Í D Ř E V Ě N É V A Z N Í K Y Ž E L E Z O B E T O N O V É V A Z N Í K Y

3 V A Z N Í K Y P O U Ž I T Í, M A T E R I Á L O V É D Ě L E N Í VAZNÍKY SE POUŽÍVAJÍ k zastřešení objektů o větším rozpětí k zastřešování jednopodlažních objektů (výrobní haly, sportovní haly, supermarkety, garáže a RD typu bungalov) VAZNÍKOVÉ KONSTRUKCE SE VYRÁBĚJÍ ze dřeva z oceli z železobetonu

4 V A Z N Í K Y D Ě L E N Í P O D L E T V A R Ů a.obdélníkové b.pultové c.lichoběžníkové d.trojúhelníkové e.sedlové f.nůžkové abcdefabcdef Obr. 1 Nejpoužívanější tvary vazníků

5 V A Z N Í K Y D Ě L E N Í D Ř E V Ě N Ý C H V A Z N Í K Ů PODLE KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU MOHOU BÝT VAZNÍKY příhradové plnostěnné PODLE DRUHU SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ ROZLIŠUJEME VAZNÍKY sbíjené (hřebíkový spoj má nejméně 4 hřebíky) hmoždíkové svorníkové lepené

6 V A Z N Í K Y D Ř E V Ě N É P Ř Í H R A D O V É V A Z N Í K Y zhotovují se z prken a fošen (řezivo musí být kvalitní) skládají se z horní a dolní pásnice, svislic a diagonál místo, v němž se pásnice se svislicemi a diagonálami spojují se nazývá styčník velikost, počet a rozmístění spojovacích prostředků ve spojích musí odpovídat údajům ve výkresech

7 V A Z N Í K Y D Ř E V Ě N É P Ř Í H R A D O V É V A Z N Í K Y všechny dřevěné vazníky mohou být s podhledem nebo bez podhledu osová vzdálenost vazníků s podhledem je 1,2 až 3 metry, bez podhledu 1,5 až 4,5 metrů vazníky musí být na obou koncích zakotveny do podpor ocelovými kotevními příchytkami po osazení na dřevěnou impregnovanou podložku se vazník ke kotevní příchytce přišroubuje a kotevní otvor se zalije cementovou maltou - obr. 2

8 V A Z N Í K Y D Ř E V Ě N É P Ř Í H R A D O V É V A Z N Í K Y Obr. 3 Kovová styčníková deska Obr. 2 Spojení styčníkovými deskami 1 - deska

9 V A Z N Í K Y D Ř E V Ě N É P Ř Í H R A D O V É V A Z N Í K Y Obr. 4 Dřevěný příhradový vazník 1 - vložka 24 x 120; 2- příložka 2 x 24 x 120; 3 – vzepětí; 4 - kotvení Ø 50 x 450

10 V A Z N Í K Y D Ř E V Ě N É P Ř Í H R A D O V É V A Z N Í K Y Obr. 5 Příklad krovu z dřevěných příhradových šroubovaných vazníků pro rozpětí 18 m 1 – stojina; 2 – výztuhy; 3, 4 – svorníky; 5 – stropničky; 6 – vazničky; 7 – krytina; 8 – pásová ocel; 9 – dřevovláknité desky

11 V A Z N Í K Y Ž B P Ř Í H R A D O V É V A Z N Í K Y Obr. 6 Skladba střešního pláště na příhradových ŽB vaznících s osovou vzdáleností 6 m 1 – vazník, 2 – průvlak, 3 – žlabový nosník, 4 – střešní panel

12 P o u ž i t é z d r o j e: Seznam použité literatury TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie III: pro 3. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 115 s. ISBN 80-868-1715-6 Obrazový materiál Obr. 1 MICHALČÍKOVÁ, Pavla Obr. 2, 3, 5 HÁJEK, Václav. Pozemní stavitelství II: pro 2. ročník SPŠ stavebních. 2. vyd. Praha: Sobotáles, 1999, 218 s. ISBN 80-859-2059-X. Obr. 4, 6 TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie III: pro 3. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 115 s. ISBN 80-868-1715-6

13 D ě k u j i z a p o z o r n o s t.

14 O v ě ř e n í p r e z e n t a c e č. 15 1. Vyjmenuj tvary vazníků. 2. Jak dělíme vazníky podle konstrukce? 3. Jakými spojovacími prostředky můžeme spojovat vazníky? 4. Jak se nazývá místo, v němž se pásnice se svislicemi a diagonálami spojují ? 5. Jakým způsobem se osadí vazník na zdivo?


Stáhnout ppt "Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování."

Podobné prezentace


Reklamy Google