Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování."— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník:Technologická příprava 3. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo:ICT-13 Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 16 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-13 -16 Téma vzdělávacího materiálu: DOKONČOVACÍ PRÁCE - KERAMICKÉ DLAŽBY I. Druh učebního materiálu:Prezentace Autor:Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace vysvětluje přípravné práce před pokládáním keramické dlažby; žáci mají k dispozici učebnice a materiálové vzorky. Metodické poznámky:Materiál je vhodný pro učební obor Zedník Datum vytvoření:18. 3. 2013 Ověření ve výuce: 27. 3. 2013

2 D O K O N Č O V A C Í P R Á C E K E R A M I C K É D L A Ž B Y I. n á ř a d í s p o t ř e b a p ř í p r a v a p o d k l a d u d i l a t a č n í s p á r y o b k l a d y v l h k ý c h p r o s t o r

3 K E R A M I C K É D L A Ž B Y N Á Ř A D Í měřící pomůcky: pásmo, metry (skládací, svinovací, pásmo) a úhloměry šňůra na značkování a hřebíčky vodováha o délce 2 m a stahovací lať 2,5- 3 m (u dláždění velkých ploch a bazénů vodováhu s laserovým paprskem řezačka na obkládačky nádoba na rozdělávání lepidla

4 K E R A M I C K É D L A Ž B Y N Á Ř A D Í míchadlo ozubená stěrka (velikost zubů udává návod k lepidlu) kovová stěrka (špachtle) plastové spárovací křížky houba nebo hladítko s molitanem gumová stěrka na spárování

5 K E R A M I C K É D L A Ž B Y N Á Ř A D Í Obr. 1 Řezačka dlaždic

6 K E R A M I C K É D L A Ž B Y N Á Ř A D Í Obr. 2 Stolová řezačka - diamantový kotouč

7 K E R A M I C K É D L A Ž B Y N Á Ř A D Í Obr. 3 - 6 Dílčí pomůcky

8 K E R A M I C K É D L A Ž B Y S P O T Ř E B A D L A Ž D I C dlaždice nakupujeme většinou na m² plochu, kterou chceme obkládat vypočítáme jako součin šířka x délka místnosti při výpočtu rozměrů obkládané plochy vycházíme ze skutečných rozměrů dlaždice, ke kterým připočteme tloušťku spáry - 3 mm podle způsobu kladení dlaždic - na střih, na koso popř. na vazbu, připočítáme procenta navíc (tzv. prořez); na střih do 10 %, na vazbu 10 - 13 %, na koso 12 - 15 %

9 K E R A M I C K É D L A Ž B Y P Ř Í P R A V A P O D K L A D U podlaha, na kterou budeme dlažbu pokládat, musí být dokonale čistá a pevná (na pružném podkladu dochází k odlupování a uvolňování dlažby) skladba běžné mazaniny: cement + písek (mísí se v poměru 1 : 3) + voda při renovaci je vhodné použít na očištěný podklad vyrovnávací hmotu na podlahu v tloušťce 1 mm

10 K E R A M I C K É D L A Ž B Y P Ř Í P R A V A P O D K L A D U betonový podklad pro dlažbu by měl 4 týdny schnout, má mít mírně drsnou strukturu podklad ošetříme roztokem 1 dílu kyseliny solné a 4-6 dílů vody (roztok uvolní z podlahy špínu a volný cement), jakmile podlaha přestane „šumět“, důkladně jí omyjeme a spláchneme vodou pozn. kyselinu přiléváme vždy do vody, nikdy naopak

11 K E R A M I C K É D L A Ž B Y D I L A T A Č N Í A S P O J O V A C Í S P Á R Y keramické dlaždice se časem roztahují (velmi pomalý proces – cca 1 mm na 1 m) dilatační spáry provádíme vždy asi po 5 metrech v tloušťkách cca 6 mm dilatační spáry se vyplňují silikonovou hmotou v barvě ostatních spár nebo je můžeme nahradit kovovými lištami nebo spárovacími proužky z pryže dilatační spáry provádíme také ve styku dlažby se zdí (silikonový tmel uchovává trvalou pružnost)

12 K E R A M I C K É D L A Ž B Y O B K L A D Y V L H K Ý C H P R O S T O R Ů v místnostech, kde keramický obklad přichází do přímého styku s vodou, musí mít dlažba protiskluzový povrch, lepidlo musí být voděvzdorné a spárovací hmota voděodolná podklad - omítku ve sprchách a koupelnách izolujeme funkční hydroizolací (stěrkovou nebo fóliovou)

13 K E R A M I C K É D L A Ž B Y O B K L A D Y V L H K Ý C H P R O S T O R Ů Obr. 7 Příklad skladby keramické dlažby

14 P o u ž i t é z d r o j e Seznam použité literatury TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie III: pro 3. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 115 s. ISBN 80-868-1715-6. Obrazový materiál Obr. 1 - 7 MICHALČÍKOVÁ, Pavla.

15 D ě k u j i z a p o z o r n o s t.

16 O v ě ř e n í p r e z e n t a c e č. 16 1.Vyjmenuj pomůcky pro provádění obkladů. 2.Jak vypočteme plochu pro spotřebu dlaždic? 3.Vysvětli výraz „prořez“. 4.Čím můžeme vyčistit podklad pro dlažby? 5.Proč děláme při provádění dlažby dilatační spáry? 6.Jak provedeme dilatační spáru? 7.Jak upravíme podklad pod dlažbou a obkladem v koupelně?


Stáhnout ppt "Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování."

Podobné prezentace


Reklamy Google