Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování."— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník:Technologická příprava 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo:ICT-12B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 19 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-12B-19 Téma vzdělávacího materiálu: Kamenné zdivo II. Druh učebního materiálu:Prezentace Autor:Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace vysvětluje způsoby provádění zdiva z lomového kamene; žáci mají k dispozici učebnice. Metodické poznámky:Materiál je vhodný pro učební obor Zedník Datum vytvoření: 10. 6. 2013 Ověření ve výuce: 14. 6. 2013

2 K A M E N N É Z D I V O II. D R U H Y Z D I V A Z P Ř Í R O D N Í H O K A M E N E

3 K A M E N N É Z D I V O II. ZDIVO Z NEOPRACOVANÉHO KAMENE pro vyzdívání používáme valouny (mají velmi nepravidelný tvar) – obr. 1 kameny se pokládají svou největší (úložnou) plochou do maltového lože prostory mezi těmito kameny se zaplní malými kameny po každém metru výšky zdiva provádíme z důvodu trvanlivosti průběžnou vodorovnou ložnou spáru

4 K A M E N N É Z D I V O II. ZDIVO Z NEOPRACOVANÉHO KAMENE Obr. 1

5 K A M E N N É Z D I V O II. K Y K L O P S K É Z D I V O používá se jako zdivo dekorativní vyzdívá se z pětibokých až osmibokých kamenů, jejichž průčelní hrany jsou přímé a rohy jsou přesně opracovány zásadou je, že v líci se mohou sbíhat v jednom bodě maximálně 3 spáry – obr. 2 šířka spár je 20 až 40 mm průběžné spáry vznikat nesmějí plochy kamenů ve spárách jsou v líci opracovány do hloubky 30 mm

6 K A M E N N É Z D I V O II. K Y K L O P S K É Z D I V O Obr. 2 Kyklopské zdivo (nároží je zakončeno krycí deskou) a - jen 3 styčné spáry, b - drátěná šablona, c - vazák a jeho opracování

7 K A M E N N É Z D I V O II. REŽNÉ ZDIVO Z LOMOVÉHO KAMENE používá se na zdivo základů, soklů (podezdívek), sklepů a ohradních zdí – obr. 3 kameny se na ložných plochách opracovávají nejméně do hloubky 100 mm, na styčných plochách nejméně do hloubky 30 mm ložné a styčné spáry jsou široké 15 až 40 mm malta ve spárách musí od líce ustupovat o 20 až 30 mm spáruje se cementovou maltou

8 K A M E N N É Z D I V O II. REŽNÉ ZDIVO Z LOMOVÉHO KAMENE Obr. 3 Pohled a řez zdivem soklovým (a), nadzákladovým (b) a základovým (c), v půdorysech jen schéma vazby (tečkováním jsou vyznačeny vazáky v pohledu a půdorysech), d – opracování kamene (vazáku), výškové vyrovnání nelícovaného zdiva

9 K A M E N N É Z D I V O II. H R U B É Ř Á D K O V É Z D I V O vyzdívá se z hrubých kopáků ¹⁾ kameny v jedné vrstvě musí být stejně vysoké, výška jednotlivých vodorovných vrstev však stejně vysoká být nemusí ložné a styčné spáry jsou široké 15 až 40 mm styčné spáry mohou být mírně šikmé – obr. 4 ______________________________________ ¹⁾ název kopák pochází z doby, kdy se tyto kameny prodávaly na kopy

10 K A M E N N É Z D I V O II. H R U B É Ř Á D K O V É Z D I V O Obr. 4 a – hrubý kopák

11 K A M E N N É Z D I V O II. Č I S T É Ř Á D K O V É Z D I V O vyzdívá se z čistých kopáků kameny musí mít převazbu nejméně 120 mm na 3 běhouny připadá alespoň 1 vazák, který přesahuje běhoun do hloubky zdi nejméně o 20 mm ložné spáry musí být vodorovné a jsou 10 až 20 mm široké styčné spáry musí být svislé a jsou široké 10 až 15 mm – obr. 5

12 K A M E N N É Z D I V O II. Č I S T É Ř Á D K O V É Z D I V O Obr. 5 b – čistě opracovaný kopák

13 K A M E N N É Z D I V O II. ŘÁDKOVÉ ZDIVO SVISLE PROVAZOVANÉ vyzdívá se jako zdivo řádkové používají se navíc kameny, jejichž výška se rovná výšce dvou nebo více vrstev dělí se na hrubé a čisté hrubé zdivo může mít některé spáry mírně šikmé – obr. 6 a čisté zdivo musí mít ložné i styčné spáry k sobě kolmé – obr. 6 b

14 K A M E N N É Z D I V O II. ŘÁDKOVÉ ZDIVO SVISLE PROVAZOVANÉ Obr. 6 a Svisle provazované hrubé řádkové zdivo Obr. 6 b Svisle provazované čisté řádkové zdivo a b

15 K A M E N N É Z D I V O II. K V Á D R O V É Z D I V O na kvádrové zdivo se používají hrubé, čisté nebo jemné kvádry kameny jsou opracovány po všech stranách podle přesně stanovených rozměrů opracování se provádí podle výkresu a kladečského plánu šířka spár je u hrubých kvádrů 10 až 20 mm, u čistých a jemných kvádrů 10 až 15 mm

16 K A M E N N É Z D I V O II. KAMENNÁ ROVNANINA NASUCHO spáry mají být co nejužší s malými volnými prostorami kamenné rovnaniny se ukládají do ocelových kontejnerů, které jsou vyrobeny z nerezavějících ocelových drátů (tzv. gabiony) na stavbě se osazují pomocí jeřábů slouží jako nevratné bednění pro opěrné zdi Obr. 7

17 P O U Ž I T É Z D R O J E Seznam použité literatury TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN 80-868-1714-8. Obrazový materiál Obr. 1 MICHALČÍKOVÁ, Pavla Obr. 2 - 6 TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN 80-868-1714-8. Obr. 7 Zednické práce: technologie: 1. ročník: učebnice pro odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Parta, 2001, 97 s. ISBN 80- 859-8976-X.

18 D ě k u j i z a p o z o r n o s t.

19 O v ě ř e n í p r e z e n t a c e č. 19 1.Jaký mají tvar kameny pro vyzdívání kyklopského zdiva? 2.U jakých staveb se používá kyklopské zdivo? 3.Co je to kopák? 4.Jaké známe druhy kopáků (podle způsobu opracování? 5.Jak se nazývají kamenné rovnaniny na sucho v ocelových kontejnerech?


Stáhnout ppt "Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování."

Podobné prezentace


Reklamy Google