Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování."— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník:Technologická příprava 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo:ICT-12B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 05 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-12B-05 Téma vzdělávacího materiálu: Stropy z keramických prefabrikátů Druh učebního materiálu:Prezentace Autor:Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace ke skladbě a k provádění stropů z keramických prefabrikátů konstrukcí; žáci mají k dispozici modely stropů, učebnice. Metodické poznámky:Materiál je vhodný pro učební obor Zedník Datum vytvoření:22. 3. 2013 Ověření ve výuce:16. 4. 2013

2 S T R O P Y Z K E R A M I C K Ý C H P R E F A B R I K Á T Ů POUŽITÍ A VLASTNOSTI SKLADBA STROPU POROTHERM REALIZACE

3 STROPY Z KERAMICKÝCH PREFABRIKÁTŮ POUŽITÍ A VLASTNOSTI použití používají se především pro individuální atypickou výstavbu až do rozpětí 8000 mm vlastnosti možnost volby tlouštěk podle zatížení a rozpětí jsou pevné, trvanlivé a ohnivzdorné, mají výbornou izolační schopnost celokeramický podhled usnadňuje omítání stropů snadná (i ruční) manipulace i montáž

4 STROPY Z KERAMICKÝCH PREFABRIKÁTŮ SKLADBA STROPU POROTHERM stropní vložky MIAKO provádějí se v jednotné délce 250 mm pro osové vzdálenosti nosníků 500 a 625 mm a ve výškách 150, 190 a 230 mm (podle požadované únosnosti) Příklady značení 15/62,5; 19/62,5 apod. nosníky POT vyrábějí se v délkovém modulu 250 mm, v délkách do 8 250 mm a ve dvou výškách

5 STROPY Z KERAMICKÝCH PREFABRIKÁTŮ SKLADBA STROPU POROTHERM Obr. 1 a) b) Obr. 1 Sestavy stropů POROTHERM a) různých tlouštěk, ovlivněných zatížením b) druhy keramických vložek MIAKO

6 STROPY Z KERAMICKÝCH PREFABRIKÁTŮ REALIZACE STROPU POROTHERM nosníky se ukládají na nosné zdivo do 10 mm tlustého lože z CM délka uložení musí být na každé straně nejméně 140 mm nosníky je nutno podepřít vodorovnými dřevěnými hranoly se sloupky, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou zdí byla nejvýše 1,8 m

7 STROPY Z KERAMICKÝCH PREFABRIKÁTŮ REALIZACE STROPU POROTHERM zhotovují-li se stropy ve více podlažích, musí stát sloupky svisle nad sebou stropní vložky MIAKO se kladou na sucho na osazené a podepřené nosníky po navlhčení celé připravené konstrukce stropu se mezery nad nosníky mezi stropními vložkami vyplní betonem nejmenší třídy B 20 měkké konzistence, čímž se vytvoří betonová žebra (konstrukce se zmonolitní)

8 STROPY Z KERAMICKÝCH PREFABRIKÁTŮ REALIZACE STROPU POROTHERM zároveň se žebry je nutno betonovat také ztužující věnce nad nosnými zdmi a betonovou vrstvu nad stropními vložkami v tloušťce 40 nebo 60 mm, která doplní strop na potřebnou výšku strop se skládá podle požadované únosnosti o výškách 190, 210, 230, 250, 270 a 290 mm stropy z keramických trámců a vložek nevyžadují žádné zvedací prostředky

9 STROPY Z KERAMICKÝCH PREFABRIKÁTŮ REALIZACE STROPU POROTHERM Obr. 2 Schéma montáže stropů - příklad

10 STROPY Z KERAMICKÝCH PREFABRIKÁTŮ REALIZACE STROPU POROTHERM Obr. 3 Osazování stropních vložek

11 STROPY Z KERAMICKÝCH PREFABRIKÁTŮ REALIZACE STROPU POROTHERM Obr. 4 Podepření nosníků

12 P o u ž i t é z d r o j e Seznam použité literatury PODLEDNA, Václav. Zednické práce: technologie: 2. a 3. ročník: učebnice pro odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Parta, 2003. ISBN 80-732-0018-X. TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN 80-868-1714-8. Obrazový materiál Obr. 1, 2 PENDL, Karel a Josef ŠTROP. Příručka pro zedníka. 4. přeprac. vyd. Praha: Sobotáles, 1999, 431 s. ISBN 80-859-2054-9. Obr. 3 PODLEDNA, Václav. Zednické práce: technologie: 2. a 3. ročník: učebnice pro odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Parta, 2003. ISBN 80-732-0018-X. Obr. 4 Zednické práce: technologie: 1. ročník: učebnice pro odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Parta, 2001, 97 s. ISBN 80-859-8976-X.

13 Děkuji za pozornost.

14 O v ě ř e n í p r e z e n t a c e č. 0 5 1.Do jakého rozpětí lze provádět stropy POROTHERM? 2.Jaká je délka stropních vložek MIAKO? 3.V jakém délkovém modulu se vyrábějí nosníky POT? 4.Jak se nosníky před osazením podpírají? 5.Nakresli příčný řez nosníku POT a popiš jeho materiálovou skladbu. 6.Jak se strop POROTHERM zmonolitní?


Stáhnout ppt "Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování."

Podobné prezentace


Reklamy Google