Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrola TDI – laminátové podlahy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrola TDI – laminátové podlahy"— Transkript prezentace:

1 Kontrola TDI – laminátové podlahy
Greňová Veronika E/71 Management a ekonomika ve stavebnictví Inženýring /2010

2 TDI U LAMINÁTOVÝCH PODLAH KONTROLUJE:
Kontrola podkladu: Rovinnost plochy – 2mm/2m délky, odstranění nerovností zbroušením, tmelením Pevnost podkladu- nutné přezkoušet podklad z hlediska povrchové pevnosti, na aktivní trhliny nelze aplikovat, ostatní odborně vyspravit Elastické a textilní podlahové krytiny bezezbytku odstraněny Vlhkost podkladu- konstrukce podkladu musí být vyschlá – max. 2,5% Na nové podlahové potěry po 6-8 týdenní době sušení a při pokládce na podlahové topení se zásadně musí položit 0,2mm silná parotěsná PE fólie (u nepodsklepené místnosti se doporučuje hydroizolace) Laminátové podlahy lze pokládat pouze na nízkoteplotní podlahové topení na bázi vody o max. teplotě podkladu 28˚, které musí být zalité do betonové nebo jiné podkladové vrstvy. Fólie v místech styků překrytí o 30cm, v oblasti stěny musí být vytažená, po montáži podlahové lišty oříznuta podél horní hrany lišty

3 TDI U LAMINÁTOVÝCH PODLAH KONTROLUJE:
Jako alternativa izolace proti kročejových zvukům a vyrovnání nerovností podkladu se těsně položí 2mm silná korková izolační podložka, nevhodná je bitumenová lepenka! Nikdy nepokládat zvukoizolační podložku pod laminátovou podlahu, která již má tzv. integrovanou zvukoizolační vrstvu Laminátové dílce zabalené do fólie nutno stabilizovat v místnosti o vlhkosti max.70% a teplotě 18˚C strana s perem / strana s drážkou Pero a drážka před položením dokonale očištěny

4 TDI U LAMINÁTOVÝCH PODLAH KONTROLUJE:
Prvky pokládány podélně k dopadajícímu světlu do místnosti (tedy v řadách směřujících k oknům) Začíná se pokládat: v levém rohu místnosti, prvky se pokládají stranou s perem ke stěně a zafixují distančními klíny nebo rozpěrkami (distační odstup od stěny 10-15mm) Další prvky první řady spojeny čelní stranou k sobě Poslední prvek první řady se uřízne, vloží se a nechá se na čelní straně dilatační vzdálenost od stěny 10-15mm

5 TDI U LAMINÁTOVÝCH PODLAH KONTROLUJE:
Další řada se začíná pokládat zbývajícím kusem první řady (sníží se podstatně prořez) Další prvky pokládány po palubkách (zasunout se lehkým tlakem podélnou stranou do spoje) Prvek na čelní straně se spojí s levým sousedním prvkem Spoje desek v podélném směru vždy posunuty min. o 30cm

6

7 TDI U LAMINÁTOVÝCH PODLAH KONTROLUJE:
V místech průchodu trubek topení – v příslušných prvcích se musí vyvrtat nebo vyříznout otvory, velikost otvoru – závisí na krytce topného tělesa a se zohledněním potřebného dilatačního odstupu (cca 10mm) V místech dveřních přechodů- nutno použít vhodný profilový systém pro dodržení dilatačního odstupu, pokud v další místnosti stejný typ podlahy – pro dodržení dilatační spáry se použije přechodový profil U půdorysů tvaru T,L, nebo U- musí být provedeno oddělení jednotlivých dílčích ploch vhodnými profilovými systémy

8 TDI U LAMINÁTOVÝCH PODLAH KONTROLUJE:
Prvky poslední řady mají být přiříznuty na podélné straně, aby se zohlednil dilatační odstup 10-15mm Soklové lišty připevněny ke stěně Po položení se ihned odstraní distanční klíny Pokládat se může plocha o max délce a šířce 10m, jinak provedení dilatace laminátové podlahy!

9 TDI U LAMINÁTOVÝCH PODLAH KONTROLUJE:
Kontrola jakosti provedené podlahy: Rovinnost a vodorovnost povrchu podlahy: přípustná odchylka 2mm/2m Spáry mezi jednotlivými díly se připouští do šířky 0,2mm Vzhled podlahy se posuzuje z výšky 160cm - povrch podlahy musí odpovídat příslušné třídě - tmelení vad nesmí být výrazně znatelné

10 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Kontrola TDI – laminátové podlahy"

Podobné prezentace


Reklamy Google