Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavitelství 2 Základy – spodní stavba

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavitelství 2 Základy – spodní stavba"— Transkript prezentace:

1 Stavitelství 2 Základy – spodní stavba
Přednáší ing Jan Mareček Ph.D. LPA311/1 .

2 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ Odstranění překážek ( stromy, základy atd)
Sejmutí ornice a uložení do zemníku Příprava zařízení stavby. V předstihu mohou být provedeny hrubé terénní úpravy, spolu s odvodněním území.

3 Základová jáma Vytyčení Zřízení přístupu
Odvodnění, snížení hladiny podzemní vody Výkop stavební jámy se svahováním stěn výkopu. Výkop po provedení stěn z pilot nebo milánských stěn při složitých základových podmínkách

4 Stěny základové jámy Stěny ZJ
Svahujeme podle úhlu vnitřního tření zeminy a její soudržnosti. U stěn nad 2m přerušíme svah „lavičkami, vodorovnou plochou která prodlouží svah o cca 0,6m. Pažíme s opěrami dovnitř výkopu, nebo se provádí rozepření pažení s protilehlou stranou.

5 Základová spára Základová spára musí být v nezámrzné hloubce
V suché zemině stačí 0,8m V mokré, s trvalou hladinou podzemní vody méně než 1,4m volíme úroveň ZS 1,2m. ZS před betonováním nesmí být rozbahněná, namrzlá. ZS pod ŽB konstrukcemi chráníme podkladním betonem tl. 0,05-0,1m

6 Základové pásy ZP se obvykle provádí z betonu nebo z ŽB
Beton se klade do bednění nebo do výkopu. U jednoduchých základových poměrů je výhodné provádět pasy ze dvou vrstev. První vrstva z prostého betonu do výkopu Druhá horní vrstva se vyzdívá z tvárnic ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, které se následně vyplní betonem.

7 Kombinované ZP

8 Základová deska Základová deska stavby vynáší celou stavbu a musí být dimenzována tak aby přenesla soustředěné zatížení všech konstrukcí. Hmotnost stavby roznášíme podle únosnosti základové spáry ale také podle sedání stavby.

9 Základová patka Základové patky pod sloupy roznáší hmotnost stavby přenášenou sloupem Výpočet plochy základové desky vychází ze součtu zatížení, které se rozdělí podle únosnosti základové spáry Hmotnost stropní konstrukce Hmotnost sloupu Hmotnost patky

10 Hmotnosti konstrukcí

11 Test: Ve středověku se stavělo tak dlouho dokud se objekt nezačal mimořádně propadat – sedat. Známe kvalitu základové spáry - únosnost 0,2 MPa. Minimální šířka základů pod zdí š. 30cm je 50 cm pod zdí š.45 cm je 60 cm Otázka : Jak velkou hmotnost může mít stavba nad touto základovou spárou dlouhou 10m.

12 Izolace proti zemní vlhkosti
Izolace vrstvou asfaltových izolačních pásů Na vyrovnanou a suchou podkladní mazaninu se nanese penetrační nátěr Na suchý nátěr se položí izolační pásy, které se ve spárách svaří. Izolace vodonepropustným betonem.

13 Izolace proti tlakové vodě
Tlaková voda působí na základ hydrostatickým tlakem odpovídající výšce vodního sloupce Vrstvy izolace musí odpovídat hodnotám tlaku vody a podle toho se svařuje více vrstev do jednoho celku. Izolační pásy musí být zajištěny ve své poloze odpovídající konstrukcí stavby. Na provedenou izolaci můžeme položit prostý beton, který odpovídá hmotností tlaku vody Pokud stavba nad základy má dostatečnou hmotnost, lze podlahovou konstrukci vyztužit jako obrácený strop zatížený tlakovou vodou.

14 Jímka v úrovni spodní vody
Konstrukci jímky můžeme provést jako ŽB konstrukci, nebo jako plastovou nádobu, kterou zatížíte obetonováním nebo budete počítat se stálou náplní o stejné hmotnosti

15 Zadání Vypočtěte celkový tlak vody, který působí na odpadní jímku a srovnejte ji s hmotností betonové konstrukce (nebo plastové konstrukce.

16 Příklad jímky – vyplave?
Velikost jímky Š= 3m D= 5m V= 2m Hmotnost plastové desky Q= 1600 kg/m3 Tloušťka 10mm Hladina podzemní vody sahá metr nad dno jímky

17 Příklad jímky- vyplave?
Velikost jímky Š= 3m D= 5m V= 2m Materiál: Železobetonová deska tl.0,1m Objemová hmotnost betonu 2500kg/m3


Stáhnout ppt "Stavitelství 2 Základy – spodní stavba"

Podobné prezentace


Reklamy Google