Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Technologická příprava 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo: ICT-12A Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 18 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-12A-18 Téma vzdělávacího materiálu: BEDNĚNÍ I. Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace k objasnění provádění významu bednění a k jeho dělení; žáci mají k dispozici učebnice a názorné ukázky modelů. Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor zedník Datum vytvoření: Ověření ve výuce:

2 B E D N Ě N Í I. V Ý Z N A M D Ě L E N Í

3 B E D N Ě N Í V Ý Z N A M, P O Ž A D A V K Y
bednění je pomocný prostředek, který se na stavbě používá krátkodobě bednění musí být dostatečně únosné pro čerstvý beton musí vydržet namáhání vznikající během betonování, jako např. při vibrování ani po ukončení betonování nesmí změnit tvar ani polohu

4 B E D N Ě N Í V Ý Z N A M, P O Ž A D A V K Y
bednění musí vždy odpovídat konstrukcí různých stavebních dílů, např. základů, stěn, sloupů, stropů a průvlaků bednění se provádí podle prováděcích výkresů bednění bednění se skládá z konstrukce vytvářející tvar prvku - formy a podpěrné konstrukce

5 B E D N Ě N Í D Ě L E N Í Podle použitého materiálu dělíme bednění na:
dřevěné ocelové plastové Podle způsobu používání rozeznáváme bednění: nepřenosné přenosné posuvné pojízdné samonosné ztracené (zůstává v konstrukci)

6 Obr. 1. Výroba dřevěného bednění
B E D N Ě N Í D R U H Y bednění tradiční - nesystémové Obr. 1. Výroba dřevěného bednění

7 Obr. 2. Použití systémového bednění
B E D N Ě N Í D R U H Y bednění systémové (NOE, PERI, DOKA, HÜNNEBECK, MEVA) Obr. 2. Použití systémového bednění

8 B E D N Ě N Í T R A D I Č N Í D Ř E V Ě N É B E D N Ě N Í
používá se při pracích menšího rozsahu je vhodné také pro bednění, která mají být použita jen jednou zhotovují se z prken, dřevěných nosníků a hraněného řeziva má krátkou životnost - řezivo lze použít třikrát až pětkrát pevnost tradičního bednění proti tlaku čerstvého betonu je malá, proto je nutné betonovat po tenkých vrstvách s technologickými přestávkami

9 B E D N Ě N Í T R A D I Č N Í D Ř E V Ě N É B E D N Ě N Í
Obr. 3. Dřevěné bednění základového pásu 1 - napínací drát se zámkem, 2 - prkna nebo překližka, 3 - trámky, 4 - kotvení a klín

10 B E D N Ě N Í S Y S T É M O V É B E D N Ě N Í
umožňuje hromadnou výrobu dlouhá životnost a hospodárnost (použití tři sta krát až čtyři sta krát) místo řeziva s krátkou životností a nevhodnou kvalitou povrchu se jako bednící plocha používá velkoplošná překližka nebo plech mají velkou pevnost a tuhost (umožňují plynulé betonování bez technologických přestávek) montáž mohou provádět zaškolení pracovníci

11 B E D N Ě N Í S Y S T É M O V É B E D N Ě N Í
Obr. 4. Systémové bednění NOE, bednění základového pásu 5 - spínací prvek, prochází-li betonem navleče se trubka z PVC o průměru 18 mm, která v konstrukci zůstane, 6 - spínací pásek (ztracený) se základovou svorkou , 7 - panel s ocelovou svorkou a překližkou

12 Použité zdroje Seznam použité literatury Obrázkový materiál
TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN NESTLE, Hans. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Vyd.1. Praha: Europa-Sobotáles, 2005, 607 s. ISBN Obrázkový materiál Obr NESTLE, Hans. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Vyd.1. Praha: Europa-Sobotáles, 2005, 607 s. ISBN Obr TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN

13 Děkuji za pozornost.

14 Ověření prezentace č. 18 Z jakých dvou základních částí se bednění skládá? Z jakého materiálu je možné provádět bednění? Vysvětli pojem „ztracené bednění“. Uveď, kdy je vhodné použít tradiční bednění. Jaké jsou nevýhody tradičního bednění? Uveď výhody systémových bednění. Napiš názvy systémových bednění.


Stáhnout ppt "Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google