Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STROPY PS II 225 K ATEDRA POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ, F AKULTA STAVEBNÍ O STRAVA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STROPY PS II 225 K ATEDRA POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ, F AKULTA STAVEBNÍ O STRAVA."— Transkript prezentace:

1 STROPY PS II 225 K ATEDRA POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ, F AKULTA STAVEBNÍ O STRAVA

2 Stropy: Stropy se skáldají z:  Nosné konstrukce  Konstrukce podlahy  Konstrukce podhledu

3 Navrhování, projektování stropů: Stropy navrhujeme dle těchto hledisek: Statické hledisko: stropy musí přenést veškeré zatížení, které na ně působí (stálé zatížení, užitné zatížení, klimatické zatížení)  Ze statického posouzení zjistíme tloušťku stropu, dimenze jednotlivých prvků, materiál stropu, apod.

4 Navrhování, projektování stropů: Akustické požadavky: stropy (nosná kce. + podlaha + podhled) musí splnit požadavky na kročejovou neprůzvučnost a vzduchovou neprůzvučnost dle ČSN 73 0532. Akustické požadavky musíme splnit např. mezi dvěma byty nebo provozně odlišnými prostory  Vzduchová neprůzvučnost Rw ≥ 54 dB  Kročejová neprůzvučnost Ln,w ≤ 58 dB

5 Navrhování, projektování stropů:  z akustických požadavků zjistíme jaká akustická opatření v podlaze, podhledu, nebo i v konstrukci stropu musíme provést,  akustické úpravy se většinou řeší vložením zvukové izolace do konstrukce stropu  akustické úpravy ovlivňují většinou celkovou tloušťku stropu

6 Navrhování, projektování stropů:

7 Tepelně izolační požadavky: u stropů mezi vytápěným a nevytápěným prostorem, mezi prostory s jinou teplotou, exteriérem a interiérem je nutno splnit požadavky ČSN 73 0540 na součinitel prostupu tepla U. Strop musíme „zateplit“. Zamezíme tak tepelným ztrátám a únikům tepla z objektu.  tepelně izolační požadavky plníme nejčastěji vložením tepelné izolace do konstrukce podlahy nebo podhledu, zateplením stropu  splnění požadavku na součinitel prostupu tepla U ovlivňuje celkovou tloušťku stropu

8 Navrhování, projektování stropů: Požární odolnost stropu: všechny stropy musí mít určitou požární odolnost v minutách, např. REI 120.  Dle ČSN EN 13501-2 jsou dány požární odolnosti stropů dle účelu prostor, nad kterými jsou stropy umístěny (obytné prostory, shromažďovací prostory, apod.)  požární odolnost stropu je dána materiálem nosné konstrukce (ocel, beton) a dalšími úpravami, např. protipožárním podhledem, nástřikem nebo protipožární izolací v podlaze  požadavek na požární odolnost ovlivní zejména tloušťku stropu ŘÍZENÍ VÝSTAVBY 225 K ATEDRA POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ, F AKULTA STAVEBNÍ O STRAVA

9 Navrhování, projektování stropů:

10 Architektonické požadavky : vycházejí z požadavků architekta, projektanta na rozmístění svislých nosných konstrukcí (nosné stěny), dle dispozice objektu, konstrukčního systému objektu (skelet, zděná stavba, apod.)  architektonické požadavky ovlivňují zejména rozpětí stropu (tj. jakou délku bude strop mít), materiálové řešení stropu, konstrukční řešení stropu

11 Navrhování, projektování stropů: Požadavky na prostupy ve stropech a rozvody TZB: konstrukce stropů musí umožnit provést v objektu veškeré rozvody TZB (voda, kanalizace, plyn, elektro, požární voda, apod.), komíny. Rozvody se vedou většinou instalačními jádry, které probíhají přes všechna podlaží.  pro šachtice a jiné rozvody je třeba ve stropě vynechat prostor, ve kterém je možno jádra a jiné rozvody provést

12 MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ STROPY – DESKOVÉ, TRÁMOVÉ PS II 225 K ATEDRA POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ, F AKULTA STAVEBNÍ O STRAVA

13 Navrhování, projektování stropů: Konstrukční rozdělení stropů: deskovétrámové trámové s průvlaky

14 Navrhování, projektování stropů: Monolitické deskové stropy: Rozdělení podle umístění výztuže: - Jednostraně vyztužené - Křížem vyztužené desky Rozdělení podle způsobu podepření desek: - Desky podepřené na dvou stranách - Spojité desky

15 Železebetonové stropy: Monolitické deskové stropy: - Minimální tloušťka stropní desky je 50 mm Rozpětí jednostraně vyztužených desek: Prostě uložená deska do rozpětí 3,6 m Vetknutá deska do rozpětí 4,5m

16 Železebetonové stropy: Monolitické deskové stropy: - Jednostraně vyztužené: tloušťku stropu navrhujeme předběžně, přesnou tloušťku upřesní statický posudek prostě uložená deskavetknutá deska

17 Železebetonové stropy: Monolitické deskové stropy: deska s náběhy, dokonzola rozpětí 6 m

18 Železebetonové stropy: Monolitické deskové stropy: - Spojité desky do rozpětí 6 m prostě uložená deska vetknutá deska

19 Železebetonové stropy: Monolitické deskové stropy křížem vyztužené: - Do rozpětí 9 x 9 m - Poměr stran 1:1 max 1:2

20 Železebetonové stropy: Ukázka deskového stropu spojitého, křížem vyztuženého:

21 Železebetonové stropy: monolitické trámové stropy

22 - Trámy jsou orientovány v jednom či obou směrech - Trámy mohou být podporovány průvlaky nebo nosnými zdmi -Podle osové vzdálenosti trámů dělíme tyto stropy na trámové (osová vzdálenost 1,2 – 3m) a žebírkové (osová vzdálenost 0,6 -1,2m) -Délka uložení na zdivu min. 7,5 % světlé vzdálenosti podpor - Nevýhodou trámových stropů je velká pracnost, složité bednění, nerovný podhled - Výhodou veliká únosnost, možnost přenést i veliká rozpětí do 7,5m

23 Železebetonové stropy: monolitické trámové stropy Předběžné rozměry prvků stropu: - prostě uložený trám: d = 1/20. l d0 = 1/10. d min.50mm - vetknutý trám: d = 1/25. l d0 = 1/10. d min.50mm

24 Postup při návrhu monolitických stropů: 1.Vynést si z půdorysu matrici nosných konstrukcí (podpor) v podlaží pod navrhovaným stropem 2.Podle rozmístění podpor zvolit vhodný typ stropu (deska, trámový strop, apod.) -Jednostranně vyztužený -Křížem vyztužený -Spojitý, podepřený na dvou místech, apod. -Uvažovat s umístěním otvorů ve stropu (TZB, komín, schodiště) 3.Navrhnout tloušťku a dimenze jednotlivých prvků stropu -Většinou na kratší rozpětí podpor 4. Zakreslit strop do výkresu

25 Postup při návrhu monolitických stropů: Matrice nosných konstrukcí – podpor: Výkres studie :Matrice:


Stáhnout ppt "STROPY PS II 225 K ATEDRA POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ, F AKULTA STAVEBNÍ O STRAVA."

Podobné prezentace


Reklamy Google