Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_36_02 ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_36_02 ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_36_02 ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastOdborné vzdělávání – profilující okruhy Vzdělávací oborPozemní stavby Tematický okruhStropní konstrukce objektů pozemních staveb TémaStropní konstrukce objektů pozemních staveb Tematická oblastStropní konstrukce objektů pozemních staveb Název2. Požadavky na stropní konstrukce AutorIng. Josef Šenovský Vytvořeno, pro obor, ročníkBřezen 2014, Stavebnictví, 1.,2.,4. ročník AnotaceSeznámení se základními požadavky kladenými na stropní konstrukce Přínos/cílové kompetenceŽáci pochopí statickou i další funkce stropních konstrukcí

2 S TROPNÍ KONSTRUKCE JSOU NUTNÉ PRO REALIZACI VÍCEPODLAŽNÍCH OBJEKTŮ Základním požadavkem je realizace bezpečné a spolehlivé stropní konstrukce za cenu přijatelných nákladů na vybudování i případnou údržbu.

3 S TATICKÉ POŽADAVKY Vytvoření dostatečně únosné konstrukce, která přenese všechna zatížení do svislých nosných konstrukcí ( dále do základů) Stálá – vlastní hmotnost všech částí stropu Nahodilá (užitná) – od provozu (osoby, nábytek…) Dostatečná únosnost je jenom jedním ze zkoumaných hledisek. Dalším neméně významným je požadavek menšího, než normou dovoleného přetvoření. Jedná se zde především o přijatelný průhyb stropu Při větším než dovoleném může dojít k praskání podhledu, podlah apod.

4 S TATICKÉ POŽADAVKY Zajištění dostatečné tuhosti stropní konstrukce ve vodorovném směru. Jedná se o schopnost stropní konstrukce zachytit vodorovné zatížení (vítr) a toto dále přenést do svislých konstrukcí. U mnohých stavebních objektů má vodorovná tuhost stropu zásadní význam pro zajištění celkové tuhosti objektu. Další možností jsou svislé ztužující stěny ( lze využít i stěny konstrukčního systému)

5 P ŘÍKLAD PŘÍČNÉHO NOSNÉHO STĚNOVÉHO SYSTÉMU

6 P ŘÍKLADY STROPNÍCH KONSTRUKCÍ Tuhé konstrukce (příklady) Železobetonové monolitické Železobetonové spřažené (filigrán) Železobetonové panelové ( při kvalitním spojení) Méně tuhé konstrukce Dřevěné stropy Nosníkové s keramickými vložkami (Hurdis, Miako) – podle tloušťky a výztuže betonové desky nad vložkami.

7 P OŽÁRNÍ BEZPEČNOST Důležitý faktor kvality stropní konstrukce. Tím, že stropy dělí objekty po výšce, často současně vymezují požární úseky. Musí proto splňovat požadované hodnoty požární odolnosti. Je to doba, po kterou je konstrukce schopna odolávat vysokým teplotám aniž dojde k jejím porušení. Minimální požární odolnost stropů je 15 minut Podle významu objektu a důležitosti stropu je postupně vyžadováno až 240 minut.

8 T EPELNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY Stropy, stejně jako jiné konstrukce objektů musí mimo jiné splňovat normové hodnoty součinitele prostupu tepla U (Wm -2 K -1 ) Požadované a doporučené hodnoty jsou rozdílné, podle prostředí, které stropní konstrukce odděluje Příklad: U (Wm -2 K -1 ) hodnota max. požadovaná; doporučená Strop pod půdním prostorem 0,3 0,2 Strop mezi interiérem a exteriérem 0,24 0,16 Splnění uvedených požadavků je důležité pro zajištění ekonomického provozu objektu (náklady na vytápění)

9 Z VUKOIZOLAČNÍ POŽADAVKY Velmi důležitá problematika při volbě konstrukce stropu a skladby podlahy pro zajištění vzájemného nerušení se jednotlivými uživateli stavebního objektu. Akustické vlastnosti stropů jsou posuzovány z hlediska Vzduchové neprůzvučnosti Kročejové neprůzvučnosti

10 V ZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Jedná se o zajištění dostatečného odporu proti pronikání zvuku Toho lze docílit Dostatečnou plošnou hmotností stropní konstrukce Vzduchová neprůzvučnost narůstá s plošnou hmotností. Požadovanou neprůzvučnost vykazuje kce o hmotnosti 350kg/m 2 (140 mm žb.) Vícevrstvou skladbou konstrukce s vrstvami oddělenými vzduchovou mezerou nebo s vrstvou akustické izolace Skelné nebo minerální vaty. U stropů problematické Kombinací obou metod

11 K ROČEJOVÁ NEPRŮZVUČNOST Jde o to, aby se do stropů a dále do nižšího podlaží nepřenášely zvuky od chůze, či jiných nárazů na podlahu. Řešením je konstrukce plovoucí podlahy Do skladby podlahy je vložena pružná vrstva (desky ze skelných vláken, mikroporézní pryže apod.) Tato vrstva musí oddělit konstrukci podlahy od nosné stropní konstrukce a současně ode všech svislých konstrukcí podlahou prostupujících.

12 P ŘÍKLAD SKLADBY PLOVOUCÍ PODLAHY

13 P OŽADAVEK MALÉ HMOTNOSTI STROPU Nízká hmotnost stropní konstrukce je na jedné straně příznivá, protože stropy nezatěžují tolik svislé nosné konstrukce a dále základy. Velký vliv na hmotnost stropu má i rozpětí – vzdálenost konstrukcí podporujících strop. Na druhé straně lehký strop je nevýhodný z hlediska akustické izolace a současně i z hlediska plošné tuhosti. Úkolem projektanta je navrhnou vhodnou konstrukci, kde budou uvedené skutečnosti vyvážené.

14 O TÁZKA Vysvětlete termín plovoucí podlaha

15 ZDROJE Vlastní Jan Novotný, Josef Michálek: Pozemní stavitelství v kresbách (Sobotáles 2006)


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_36_02 ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333."

Podobné prezentace


Reklamy Google