Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavitelství 4 Betonové stropy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavitelství 4 Betonové stropy"— Transkript prezentace:

1 Stavitelství 4 Betonové stropy
Přednáší ing Jan Mareček Ph.D. LPA311/1

2 Rohové razítko na každé části projektu usnadňuje orientaci.

3 Skladba výkresu Výkresová část Popisové pole Legendy Výpisy prvků

4 Betonové stropní konstrukce
Dokumentace se zpracovává podle norem pro jednotlivé specializace částí staveb. Projektová dokumentace se obvykle zpracovává podle profesí na : Stavební část ČSN Konstrukční část ČSN EN ISO 4172 Zdravotechniku UT Elektroinstalaci

5 Betonové stropní konstrukce
Rozdělení podle provádění na stropy : Monolitické do bednění: Plného Ztraceného Montované Spřažené Kombinované

6 Betonové stropní konstrukce
Monolitické stropy se betonují do bednění Dokumentaci budeme kreslit jako pohled dolu na skladbu stropních desek, trámů a průvlaků. Stejně budeme kreslit ztracené bednění v technologii Porotherm. Montované stropy se montují jeřáby. Dokumentaci budeme kreslit jako pohled na ložnou spáru stropní konstrukce, na kterou v pohledu zakreslíme konečnou polohu stropních panelů, trámů a průvlaků .

7 1.NP měř. 1:50 Slepou matrici upravíme tak aby na výkresu zůstaly jen nosné stěny určené pro uložení stropní konstrukce.

8 Příklad výkresu tvaru ( bednění) Pro betonovou konstrukci se připraví převážně dřevěné bednění podle zadaného tvaru

9 Ztracené bednění Technologie Porotherm používá pro bednění stropu nosných trámků POT a keramických vložek MIAKO .

10 Příklad výkresu skladby stropu v technologii Porotherm

11

12 Ztužení stropní konstrukce

13 Sklopený řez a skladba prvků

14 Věnec

15

16 Stropní konstrukce porotherm
První nosník na zdi?

17 Tabulka prvků

18 Technická zpráva Popis stropní konstrukce musí odpovídat výkresové části a rozpočtu konstrukce. Doporučuji se seznámit s popisem stropní konstrukce popsané v agregovaných položkách ceníku .

19 Rozpočet Díl: 4 Vodorovné konstrukce
1 Strop z vložek Porotherm, tl.19 cm, OVN 62,5 cm        Výška stropu 19 cm, osová vzdálenost nosníků 62,5 cm. 2 Strop z vložek Porotherm, tl. 23 cm, OVN 62,5 cm          Výška stropu 23 cm, osová vzdálenost nosníků 62,5 cm. 3 Strop z vložek Porotherm, tl. 27 cm, OVN 50 cm m2     Výška stropu 27 cm, osová vzdálenost nosníků 50 cm.

20 Rozpočet Díl: 4 Vodorovné konstrukce
      7 Stropy Velox, tl cm, B 20 (C 16/20)      Strop Velox je tvořen stropními prvky Velox, výztuží Trigon, vybetonováním vzniklých žeber a nadbetonávkou v tl. 5 cm. V položce jsou zakalkulovány náklady na podpěrnou konstrukci včetně její demontáže a pomocné lešení. 8 Stropy Velox, tl cm, B 20 (C 16/20) Velox, výztuž Trigon, rozpon 5,9 m      Stropní konstrukce s podhledem vytvořeným z truhlíků z prefabrikovaných prvků Velox výšky 170 mm, s nadbetonovanou deskou tloušťky 50 mm.

21 Montované ŽB stropy PSII Cvičení

22 Pro konstrukci z betonových panelů potřebujeme sortiment výrobků jako je Katalog z roku 1960

23 Nabídka prefa z roku 2007 Katalog prvků

24

25 Předpjaté panely SPIROL

26 Doporučené rozměry panelů SPIROL

27 Prostup stropem SPIROL

28 Prostup stropem

29 Výkres sestavy dílců ČSN EN ISO 4172 01 3481

30 Věnec v úrovni stropu zdivo Podélná výztuž 4 prof V10 + Tř E6 a 0,4m
Třmínek E6 a 0,4m

31 Připomínky, doporučení, chyby
PSII Cvičení 1

32

33 Příklad cvičení

34 Omyly

35 Věnec je spojen s dobetonávkou
Pokud se výkres skladby stropu kreslí jako pohled na konstrukci stopu (do bednění) je nesmyslné zakreslování svislé konstrukce o patro výše. Pokud dodržíme kreslení podle normy nemůžeme vidět obrysy vložek a trámů plnou čarou a překlady ve stěně čárkovaně. Pokud zakreslujeme do skladby konstrukce spodní stěnu, nemůžeme ji kreslit silně a nesmí nám zde chybět překlady. Překlady jsou součástí svislých konstrukcí . Proto by výkres skladby měl být podobný jako šalovací výkres – pohled do bednění. U spřažených stropů se jedná o bednění. Věnec je spojen s dobetonávkou Chybí překlad Chybí překlad Chybí překlad

36 Místo pro věnec


Stáhnout ppt "Stavitelství 4 Betonové stropy"

Podobné prezentace


Reklamy Google