Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBECNÉ ZÁSADY • Do výkresu krovu se zakreslují všechny prvky střešní konstrukce, které jsou potřeba ke zhotovení krovu a střešního pláště • Výkresy se.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBECNÉ ZÁSADY • Do výkresu krovu se zakreslují všechny prvky střešní konstrukce, které jsou potřeba ke zhotovení krovu a střešního pláště • Výkresy se."— Transkript prezentace:

1

2 OBECNÉ ZÁSADY • Do výkresu krovu se zakreslují všechny prvky střešní konstrukce, které jsou potřeba ke zhotovení krovu a střešního pláště • Výkresy se kreslí v měřítku 1:50 nebo 1:100 (studie) • POZN. Je třeba si uvědomit, že při realizaci krovu je ve většině případů zhotoveny nosné zdivo a stropní konstrukce, proto se v půdorysech, ani řezech nezobrazují příčky, podlahy atp.

3 PŘÍKLAD KROVU

4

5

6 PŘÍKLAD VÝKRESU KROVU

7 PŘÍKLAD VÝKRESU KROVU - PŮDORYS

8 PŘÍKLAD VÝKRESU KROVU - ŘEZ

9 PŮDORYS KROVU • V půdorysu krovu se zobrazuje konstrukce střechy v pohledu shora, bez střešního pláště (latě, kontralatě, bednění, atp.) • V půdorysu i řezu se musí objevit všechny nosné konstrukce – zdivo i schodiště. • Zakreslují se i konstrukce vystupující nad úroveň střešního pláště (komín, štítové stěny) • Příčky a další nenosné konstrukce se nezakreslují

10 PŮDORYS KROVU • Konstrukce viditelné v pohledu shora se zakreslují tlustou plnou čarou.

11 PŮDORYS KROVU - Nosné zdivo - Pozednice - Vaznice - Kleštiny - Pásky - Vzpěry - Vazné trámy

12 PŮDORYS KROVU - Nosné zdivo - Pozednice - Vaznice - Kleštiny - Pásky - Vzpěry - Vazné trámy

13 PŮDORYS KROVU - Nosné zdivo - Pozednice - Vaznice - Kleštiny - Pásky - Vzpěry - Vazné trámy

14 PŮDORYS KROVU - Nosné zdivo - Pozednice - Vaznice - Kleštiny - Pásky - Vzpěry - Vazné trámy

15 PŮDORYS KROVU - Nosné zdivo - Pozednice - Vaznice - Kleštiny - Pásky - Vzpěry - Vazné trámy

16 PŮDORYS KROVU - Nosné zdivo - Pozednice - Vaznice - Kleštiny - Pásky - Vzpěry - Vazné trámy - Okap

17 PŮDORYS KROVU - Nosné zdivo - Pozednice - Vaznice - Kleštiny - Pásky - Vzpěry - Vazné trámy - Okap - Obrys střechy - Kotvení pozednic

18 PŮDORYS KROVU - Nosné zdivo - Pozednice - Vaznice - Kleštiny - Pásky - Vzpěry - Vazné trámy - Okap - Obrys střechy - Kotvení pozednic

19 PŮDORYS KROVU • Konstrukce ŠIKMÉ se zakreslují OSOVĚ tenkou čerchovanou čarou s 1 tečkou. - Krokve

20 PŮDORYS KROVU • Konstrukce sloupků se zakresluje velmi tlustě plně s tenkým úhlopříčným přeškrtnutím. - sloupky

21 PŮDORYS KROVU • Obrys šikmých čel kleštin se zakresluje velmi tlustou plnou čarou.

22 PŮDORYS KROVU • Hřeben se zakresluje velmi tlustou plnou čarou se dvěma tečkami

23 PŮDORYS KROVU • Poloha strešních oken se ve výkresu krovu zakresluje obrysem tlustou čerchovanou čarou se dvěma tečkami, úhlopříčky tenkou čerchovanou čarou se 2 tečkami

24 ŘEZ KROVEM • Konstrukce v pohledu viditelné se zakreslují tlustou plnou čarou.

25 ŘEZ KROVEM -Krokve -Kleštiny -Sloupky -Pásky -Okap -Vzpěry -Vazné trámy -Obrys otvorů

26 ŘEZ KROVEM -Krokve -Kleštiny -Sloupky -Pásky -Okap -Vzpěry -Vazné trámy -Obrys otvorů

27 ŘEZ KROVEM -Krokve -Kleštiny -Sloupky -Pásky -Okap -Vzpěry -Vazné trámy -Obrys otvorů

28 ŘEZ KROVEM -Krokve -Kleštiny -Sloupky -Pásky -Okap -Vzpěry -Vazné trámy -Obrys otvorů

29 ŘEZ KROVEM -Krokve -Kleštiny -Sloupky -Pásky -Okap -Vzpěry -Vazné trámy -Obrys otvorů

30 ŘEZ KROVEM -Krokve -Kleštiny -Sloupky -Pásky -Okap -Vzpěry -Vazné trámy -Obrys otvorů

31 ŘEZ KROVEM • Konstrukce v řezu (nešrafované) se zakreslují velmi tlustou plnou čarou.

32 ŘEZ KROVEM -Vaznice -Pozednice -Zdivo -Obrys střešního pláště

33 ŘEZ KROVEM -Vaznice -Pozednice -Zdivo -Obrys střešního pláště

34 ŘEZ KROVEM -Vaznice -Pozednice -Zdivo -Obrys střešního pláště

35 ŘEZ KROVEM -Vaznice -Pozednice -Zdivo -Obrys střešního pláště

36 ŘEZ KROVEM • Konstrukce kolmé k okapu, který je rovnoběžný s rovinou řezu se zakreslují stejně jako v půdorysu – tenkou čerchovanou čarou s 1 tečkou (např. u podélného řezu krovem) • Vikýře, střešní okna a poklopy se zakreslují obrysem v pohledu – tlustou plnou čarou se zakreslením úhlopříček čerchovanou čarou se 2 tečkami.

37 KÓTOVÁNÍ PŮDORYSU – VNITŘNÍ KÓTY • V půdorysu se kótují - osové vzdálenosti krokví - osové vzdálenosti sloupků (vztaženo k nosným zdem)

38 KÓTOVÁNÍ PŮDORYSU – VNITŘNÍ KÓTY • V půdorysu se kótují – vzdálenosti dalších konstrukcí k nosným zdem (komín, výlez) - osazení pozednic, vzdálenosti vaznic (pokud nejsou uvedeny jinde)

39 KÓTOVÁNÍ ŘEZU – VNĚJŠÍ KÓTY • V řezu se kótují - velikosti šikmých prvků -šikmé vzdálenosti vaznic, pozednic, přesahy -sklon

40 KÓTOVÁNÍ ŘEZU – VNITŘNÍ KÓTY • V řezu se kótují - výšky nadezdívek, věnců -výšky vaznic, pozednic -výšky hřebene -Výškové osazení kleštin

41 KÓTOVÁNÍ ŘEZU – VÝŠKOVÉ KÓTY • Řez krovem by měl být doplněn výškovými kótami u každé významné konstrukce -u výšky hřebene -u výšky okapu -u výšky stropu (podkladního betonu) -u výšky kleštin atp.

42 KÓTOVÁNÍ PŮDORYSU – VNĚJŠÍ KÓTY • V půdorysu se kótují – vzdálenosti a tloušťky nosných zdí, přesahy střech, celkové délky. • U okapu musí být uveden jeho spád

43 ODKAZY • Každý prvek musí být v půdorysu i řezu označen odkazem a vyspecifikován v legendě.

44 VÝKRES KROVU

45 PŮDORYS KROVU

46 ŘEZ KROVEM

47 LEGENDA PRVKŮ KROVU

48 ODKAZY • Užitečné odkazy pro zakreslování krovu: - přehled krovů http://www.zroutik.cz/download/2_semestr/ps2_5_nopass.pdf -postup při navrhování a zakreslování krovu http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&c d=1&ved=0CEkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.soje.cz%2Fskola%2F studijni- materialy%2Fitem%2Fdownload%2F56_4d8372c53c61a8ac6dfd856756ef5 aa9&ei=GWSPUbbJJJCy7Aao7oC4AQ&usg=AFQjCNFXhPawg2EiUCqy CpMGc1jGqcpLcA&sig2=BGnTXVvYaOc_XayivbDaFg&bvm=bv.463406 16,d.ZWU


Stáhnout ppt "OBECNÉ ZÁSADY • Do výkresu krovu se zakreslují všechny prvky střešní konstrukce, které jsou potřeba ke zhotovení krovu a střešního pláště • Výkresy se."

Podobné prezentace


Reklamy Google