Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_36_08 ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_36_08 ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_36_08 ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastOdborné vzdělávání – profilující okruhy Vzdělávací oborPozemní stavby Tematický okruhStropní konstrukce objektů pozemních staveb TémaStropní konstrukce objektů pozemních staveb Tematická oblastStropní konstrukce objektů pozemních staveb Název8. Železobetonové stropy monolitické deskové AutorIng. Josef Šenovský Vytvořeno, pro obor, ročníkBřezen 2014, Stavebnictví, 1.,2.,4. ročník AnotaceVysvětlení funkce a variantního řešení deskových žb. monolitů Přínos/cílové kompetenceŽáci pochopí a budou schopni předběžně navrhnou uvedený strop

2 P RINCIP MONOLITICKÉ KONSTRUKCE Je vyrobena přímo na stavbě z betonu vyztuženého ocelovou betonářskou výztuží K realizaci je nutné bednění – tradiční z dřevěných prken uložených na trámcích, které jsou podepřeny stojkami, nebo novodobé tzv. systémové bednění

3 V ÝHODY MONOLITU OBECNĚ, DESKOVÉHO STROPU Možnost libovolného tvarování Velká únosnost Značná tuhost jak ve svislé, tak i ve vodorovné rovině Individuální návrh a proto i ekonomický návrh Velmi dobrá požární odolnost Deskové stropy – rovný jednoduchý podhled

4 N EVÝHODY MONOLITU Především větší staveništní pracnost Technologie tzv. mokrého procesu vyžadující technologické přestávky, ošetřování betonu, náročnější výstavbu v zimním období či jinak nepříznivém počasí

5 N ÁVRH DESKOVÝCH ŽB. MONOLIT. STROPŮ Přesný návrh a posouzení navržené konstrukce provádí statik Projektant stavař by měl s určitou přesností předběžně navrhnout rozměry potřebných prvků Toto lze učinit s pomocí tzv. empirických vzorečků Jsou to pomocné vzorce vycházející z dlouhodobých zkušeností s již navrženými, posouzenými a realizovanými stropy

6 F AKTORY OVLIVŇUJÍCÍ TLOUŠŤKU DESKY Je to především rozpětí – vzdálenost podpor desky Dalším faktorem je způsob uložení desky na stěně, průvlaku apod. Deska může být prostě uložená (na stěně) Deska může být vetknutá (do žb. trámu, ztužujícího věnce Deska může být spojitá (o více polích)

7 F AKTORY OVLIVŇUJÍCÍ TLOUŠŤKU DESKY Dalším faktorem je pnutí desky – umístění podpor Tyto mohou být na dvou stranách ( deska pnutá a proto i vyztužená v jednom smě r u) Podpory na čtyřech stranách (případně více – po obvodě); deska je pnutá v obou směrech, je tzv. křížem vyztužená – tvarem by se měla přibližovat čtverci Faktorem, který nezohledňují empirické vzorce je zatížení stropní desky – předpokládá se standartní cca 35o kg/m 2

8 V ARIANTY PODEPŘENÍ Deska uložená prostě Volně zazděná ve zdivu Uložení umožňuje pootočení desky Deska vetknutá Je pevně spojená s podporou Zpravidla ve spojení se stopním trámem nebo pozedním ztužujícím věncem Uložení je pevné, neumožňuje pootočení Deska spojitá Probíhá přes více polí - trámové a žebrové stropy, desky nad více trakty stěnových systémů Statické chování stejné jako u vetknutí

9 P ŘÍKLADY PNUTÍ DESEK

10 D ESKA PROSTĚ PODEPŘENÁ, PNUTÍ V JEDNOM SMĚRU Předběžný návrh tloušťky desky H d = (1/30 – 1/35) l l …… rozpětí

11 P ROSTÉ PODEPŘENÍ, AXONOMETRIE

12 D ESKA PROSTĚ PODEPŘENÁ, PNUTÍ V OBOU SMĚRECH Předběžný návrh tloušťky H d = 1/75 ( l x + l y ) …… rozpětí v jednom a druhém směru. Nemělo by se lišit o více než 50% - pak podepření v po všech stranách pozbývá smyslu V praxi použití minimální

13 D ESKA VETKNUTÁ, PNUTÍ V JEDNOM SMĚRU Předběžný návrh tloušťky desky H d = (1/20 – 1/25) l l …… rozpětí Z půdorysu nemusí být způsob uložení jednoznačný

14 D ESKA VETKNUTÁ, SPOJITÁ PNUTÍ V OBOU SMĚRECH Předběžný návrh tloušťky desky H d = 1/75 ( l x + l y ) …… rozpětí v jednom a druhém směru. Nemělo by se lišit o více než 50% - pak podepření v po všech stranách pozbývá smyslu Podepření např. hřibovými hlavicemi

15 D ESKA VETKNUTÁ, SPOJITÁ PNUTÍ V OBOU SMĚRECH Bodové podepření sloupy ( zvedané stropy) Nad a mezi sloupy zesílená výztuž – skryté průvlaky a hlavice

16 OTÁZKA Vysvětlete rozdíl mezi prostým uložením a vetknutím – nakreslete uložení ve svislém řezu. Definujte rozpětí

17 ZDROJE Petr Hájek a kolektiv – Pozemní stavitelství II pro 2. ročník SPŠ stavebních; Sobotáles 2007 Vlastní Hans Nestle a kolektiv – Moderní stavitelství pro školu a praxi; Sobotáles 2005


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_36_08 ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333."

Podobné prezentace


Reklamy Google