Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Princip monolitické konstrukce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Princip monolitické konstrukce"— Transkript prezentace:

1

2 Princip monolitické konstrukce
Je vyrobena přímo na stavbě z betonu vyztuženého ocelovou betonářskou výztuží K realizaci je nutné bednění – tradiční z dřevěných prken uložených na trámcích, které jsou podepřeny stojkami, nebo novodobé tzv. systémové bednění

3 Výhody monolitu obecně, deskového stropu
Možnost libovolného tvarování Velká únosnost Značná tuhost jak ve svislé, tak i ve vodorovné rovině Individuální návrh a proto i ekonomický návrh Velmi dobrá požární odolnost Deskové stropy – rovný jednoduchý podhled

4 Nevýhody monolitu Především větší staveništní pracnost
Technologie tzv. mokrého procesu vyžadující technologické přestávky, ošetřování betonu, náročnější výstavbu v zimním období či jinak nepříznivém počasí

5 Návrh deskových žb. monolit. stropů
Přesný návrh a posouzení navržené konstrukce provádí statik Projektant stavař by měl s určitou přesností předběžně navrhnout rozměry potřebných prvků Toto lze učinit s pomocí tzv. empirických vzorečků Jsou to pomocné vzorce vycházející z dlouhodobých zkušeností s již navrženými, posouzenými a realizovanými stropy

6 Faktory ovlivňující tloušťku desky
Je to především rozpětí – vzdálenost podpor desky Dalším faktorem je způsob uložení desky na stěně, průvlaku apod. Deska může být prostě uložená (na stěně) Deska může být vetknutá (do žb. trámu, ztužujícího věnce Deska může být spojitá (o více polích)

7 Faktory ovlivňující tloušťku desky
Dalším faktorem je pnutí desky – umístění podpor Tyto mohou být na dvou stranách ( deska pnutá a proto i vyztužená v jednom směru) Podpory na čtyřech stranách (případně více – po obvodě); deska je pnutá v obou směrech, je tzv. křížem vyztužená – tvarem by se měla přibližovat čtverci Faktorem, který nezohledňují empirické vzorce je zatížení stropní desky – předpokládá se standartní cca 35o kg/m2

8 Varianty podepření Deska uložená prostě Deska vetknutá Deska spojitá
Volně zazděná ve zdivu Uložení umožňuje pootočení desky Deska vetknutá Je pevně spojená s podporou Zpravidla ve spojení se stopním trámem nebo pozedním ztužujícím věncem Uložení je pevné, neumožňuje pootočení Deska spojitá Probíhá přes více polí - trámové a žebrové stropy, desky nad více trakty stěnových systémů Statické chování stejné jako u vetknutí

9 Příklady pnutí desek

10 Deska prostě podepřená, pnutí v jednom směru
Předběžný návrh tloušťky desky Hd = (1/30 – 1/35) l l …… rozpětí

11 Prosté podepření, axonometrie

12 Deska prostě podepřená, pnutí v obou směrech
Předběžný návrh tloušťky Hd = 1/75 ( lx + ly) …… rozpětí v jednom a druhém směru. Nemělo by se lišit o více než 50% - pak podepření v po všech stranách pozbývá smyslu V praxi použití minimální

13 Deska vetknutá, pnutí v jednom směru
Předběžný návrh tloušťky desky Hd = (1/20 – 1/25) l l …… rozpětí Z půdorysu nemusí být způsob uložení jednoznačný

14 Deska vetknutá, spojitá pnutí v obou směrech
Předběžný návrh tloušťky desky Hd = 1/75 ( lx + ly) …… rozpětí v jednom a druhém směru. Nemělo by se lišit o více než 50% - pak podepření v po všech stranách pozbývá smyslu Podepření např. hřibovými hlavicemi

15 Deska vetknutá, spojitá pnutí v obou směrech
Bodové podepření sloupy ( zvedané stropy) Nad a mezi sloupy zesílená výztuž – skryté průvlaky a hlavice

16 otázka Vysvětlete rozdíl mezi prostým uložením a vetknutím – nakreslete uložení ve svislém řezu. Definujte rozpětí

17 zdroje Petr Hájek a kolektiv – Pozemní stavitelství II pro 2. ročník SPŠ stavebních; Sobotáles 2007 Vlastní Hans Nestle a kolektiv – Moderní stavitelství pro školu a praxi; Sobotáles 2005


Stáhnout ppt "Princip monolitické konstrukce"

Podobné prezentace


Reklamy Google