Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo sady  11 Číslo DUM 03 Předmět Přestavby budov Tematický okruh Poruchy svislých konstrukcí Název materiálu Příčiny vzniku trhlin - úvod, změny v základové půdě Autor Bílek Petr Datum tvorby   Ročník  3. Anotace Prezentace seznamuje žáky 3. ročníku oboru Zednické práce a Zedník s příčinami vzniku trhlin ve svislých nosných konstrukcích. Metodický pokyn Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Bílek. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Přičiny vzniku trhlin Změny v základové půdě
Nedodržení technologie při zdění Objemové změny způsobené vlhkostí Objemové změny způsobené tepelnou roztažností Přetížení konstrukcí Tlak zeminy n a sklepní zdivo Otřesy dopravou nebo stroji v budově Poruchy konstrukcí z vyztuženého betonu - malá únosnost bednění betonových konstrukcí , nedostatečná výztuž, přerušení betonáže, otřesy během tvrdnutí, předčasné odbednění , nedostatečný způsob ošetřování v průběhu tuhnutí a tvrdnutí Průhyb stropní konstrukce Tlak sklonité střechy Chybějící nebo dožilé ztužující věnce

3 Změny v základové půdě Příčiny změn v základech a základové půdě:
nevhodný návrh, nedostatečný geologický průzkum překročení povoleného zatížení základové půdy založení na nestejně únosné půdě změna úrovně hladiny spodní vody – podmáčení při havárii vodovodu nebo kanalizace, stromy v blízkosti stavby, změny výšky terénu otřesy těžkou dopravou nedostatečná hloubka základů (podmrzání) sesuv půdy založení v poddolovaném území

4 Překročení povoleného zatížení základové půdy
K překročení povoleného zatížení základové půdy dochází většinou u nástaveb a adaptací, při kterých se výrazně zvětší hmotnost budovy. Při překročení povoleného zatížení základové půdy stavba nerovnoměrně sedá a vznikají trhliny. Pokud dojde k přetížení základové půdy je nutné rozšířit dosedací plochu původních základů příložkami. Obr.č. 1 Rozšíření základů příložkami(archiv autora).

5 Založenína nestejně únosné půdě
Obr. 2: Založení na nestejně únosné zemině ( archiv autora).

6 Kolísání hladiny podzemní vody
Zvýšení úrovně hladiny podzemní vody často vede ke snížení únosnosti zeminy, nebo k bobtnání zeminy Příčiny: - podmáčení při havárii vodovodu - únik z kanalizace,, - změny výšky terénu Některé druhy jílů při změně vlhkosti vykazují také změny objemu (smršťování a bobtnání). Při smrštění základové zeminy dochází k nerovnoměrnému poklesu základů a tvorbě trhlin.

7 Příčiny smršťování zeminy: - dlouhodobé sucho
- vliv slunečního záření (zvláště na jižní straně) - dlouhodobě otevřený výkop pod úrovní základové spáry - konstrukce vysokou teplotou – různé druhy pecí, tovární komíny a jejich kouřovody... odvodnění okolních pozemků Při deštích jíly vodou bobtnají a stavbu nadzvedávají. Pokud je z jílu proveden zásyp spodní stavby ve skalnatém podloží, jíl při bobtnání vyvíjí boční tlak na podzemní konstrukce. Prevencí je úprava základové spáry, výměna zeminy při zakládání spodní stavby a použití štěrkopísků místo jílů na zásypy okolo podzemních částí staveb.

8 Stromy vysazené v blízkosti stavby
a) způsobují smrštění zeminy vlivem odběru vlhkosti kořeny u hluboce kořenících stromů b) nadzvedávají a trhají konstrukce vlivem zesilování kořenů a při prorůstání konstrukcemi. Obr.č. 3 : Vliv stromu v blízkosti bzdovy(archiv autora).

9 Změny v základové půdě Obr. 4: Působení mrazu při nedostatečné hloubce založení ( archiv autora).

10 Trhliny způsobené pevným spojením dvou nestejně těžkých budov
Změny v základové půdě Trhliny způsobené pevným spojením dvou nestejně těžkých budov Těžší budova více stlačuje základovou půdu. Pokles zeminy pod vyšší budoou sebou strhává i část nižšího objektu. Obr. 5: Trhliny způsobené pevným spojením nestejně těžkých budov (archiv autora).

11 Změny v základové půdě Obr.č. 6: Sesuv půdy (archiv autora).

12 Obr.č. 7: Poddolované území (archiv autora).

13 Otázky a úkoly 1) Vyjmenujte příčiny vzniku trhlin v nosných konstrukcích. 2) Které změny v základové půdě mohou mít za následek vznik trhlin?


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google