Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 11Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 11Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 11Číslo DUM03 PředmětPřestavby budov Tematický okruhPoruchy svislých konstrukcí Název materiáluPříčiny vzniku trhlin - úvod, změny v základové půdě AutorBílek Petr Datum tvorby 20.4.2013Ročník 3. Anotace Prezentace seznamuje žáky 3. ročníku oboru Zednické práce a Zedník s příčinami vzniku trhlin ve svislých nosných konstrukcích. Metodický pokyn Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Bílek. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Přičiny vzniku trhlin 1)Změny v základové půdě 2)Nedodržení technologie při zdění 3)Objemové změny způsobené vlhkostí 4)Objemové změny způsobené tepelnou roztažností 5)Přetížení konstrukcí 6)Tlak zeminy n a sklepní zdivo 7)Otřesy dopravou nebo stroji v budově 8)Poruchy konstrukcí z vyztuženého betonu - malá únosnost bednění betonových konstrukcí, nedostatečná výztuž, přerušení betonáže, otřesy během tvrdnutí, předčasné odbednění, nedostatečný způsob ošetřování v průběhu tuhnutí a tvrdnutí 9) Průhyb stropní konstrukce 10) Tlak sklonité střechy 11) Chybějící nebo dožilé ztužující věnce

3 Příčiny změn v základech a základové půdě: a)nevhodný návrh, nedostatečný geologický průzkum b)překročení povoleného zatížení základové půdy c)založení na nestejně únosné půdě d)změna úrovně hladiny spodní vody – podmáčení při havárii vodovodu nebo kanalizace, stromy v blízkosti stavby, změny výšky terénu e)otřesy těžkou dopravou f)nedostatečná hloubka základů (podmrzání) g)sesuv půdy h)založení v poddolovaném území Změny v základové půdě

4 K překročení povoleného zatížení základové půdy dochází většinou u nástaveb a adaptací, při kterých se výrazně zvětší hmotnost budovy. Při překročení povoleného zatížení základové půdy stavba nerovnoměrně sedá a vznikají trhliny. Pokud dojde k přetížení základové půdy je nutné rozšířit dosedací plochu původních základů příložkami. Překročení povoleného zatížení základové půdy Obr.č. 1 Rozšíření základů příložkami(archiv autora).

5 Obr. 2: Založení na nestejně únosné zemině ( archiv autora). Založenína nestejně únosné půdě

6 Kolísání hladiny podzemní vody Zvýšení úrovně hladiny podzemní vody často vede ke snížení únosnosti zeminy, nebo k bobtnání zeminy Příčiny: - podmáčení při havárii vodovodu - únik z kanalizace,, - změny výšky terénu Některé druhy jílů při změně vlhkosti vykazují také změny objemu (smršťování a bobtnání). Při smrštění základové zeminy dochází k nerovnoměrnému poklesu základů a tvorbě trhlin.

7 Příčiny smršťování zeminy: - dlouhodobé sucho - vliv slunečního záření (zvláště na jižní straně) - dlouhodobě otevřený výkop pod úrovní základové spáry - konstrukce vysokou teplotou – různé druhy pecí, tovární komíny a jejich kouřovody... - odvodnění okolních pozemků - Při deštích jíly vodou bobtnají a stavbu nadzvedávají. Pokud je z jílu proveden zásyp spodní stavby ve skalnatém podloží, jíl při bobtnání vyvíjí boční tlak na podzemní konstrukce. Prevencí je úprava základové spáry, výměna zeminy při zakládání spodní stavby a použití štěrkopísků místo jílů na zásypy okolo podzemních částí staveb.

8 Stromy vysazené v blízkosti stavby a) způsobují smrštění zeminy vlivem odběru vlhkosti kořeny u hluboce kořenících stromů b) nadzvedávají a trhají konstrukce vlivem zesilování kořenů a při prorůstání konstrukcemi. Obr.č. 3 : Vliv stromu v blízkosti bzdovy(archiv autora).

9 Obr. 4: Působení mrazu při nedostatečné hloubce založení ( archiv autora). Změny v základové půdě

10 Trhliny způsobené pevným spojením dvou nestejně těžkých budov Těžší budova více stlačuje základovou půdu. Pokles zeminy pod vyšší budoou sebou strhává i část nižšího objektu. Obr. 5: Trhliny způsobené pevným spojením nestejně těžkých budov (archiv autora). Změny v základové půdě

11 Obr.č. 6: Sesuv půdy (archiv autora).

12 Obr.č. 7: Poddolované území (archiv autora).

13 Otázky a úkoly 1) Vyjmenujte příčiny vzniku trhlin v nosných konstrukcích. 2) Které změny v základové půdě mohou mít za následek vznik trhlin?


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 11Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google