Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování."— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník:Technologická příprava 3. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo:ICT-13 Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 11 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-13-11 Téma vzdělávacího materiálu: Zateplení fasád II. Druh učebního materiálu:Prezentace Autor:Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace objasňuje technologický postup provádění kontaktního zateplení fasád; žáci mají k dispozici učebnice a materiálové vzorky. Metodické poznámky:Materiál je vhodný pro učební obor Zedník Datum vytvoření:31. 10.2013 Ověření ve výuce:27. 11. 2013

2 Z A T E P L E N Í F A S Á D I I. T E C H N O L O G I C K Ý P O S T U P

3 Z A T E P L E N Í F A S Á D I I. T E C H N O L O G I C K Ý P O S T U P 1.PŘÍPRAVA PODKLADU podklad musí být zbaven nečistot (prach, mastnota) tlakovou vodou nebo mechanicky provede se kontrola únosnosti a soudržnosti podkladu zvětralou omítku je nutné odstranit větší nerovnosti podkladu je vhodné vyrovnat jádrovou omítkou (rovinnost podkladu má být max. 20 mm / 1 m, u minerálních desek s kolmými vlákny max. 10 mm / 1 m)

4 Z A T E P L E N Í F A S Á D I I. T E C H N O L O G I C K Ý P O S T U P 2. PENETRACE PODKLADU sjednotí savost zpevní povrch zlepší přilnavost 3. PŘIPEVNĚNÍ SOKLOVÉ LIŠTY začíná se s připevněním v rohu výřezem v liště se vytvoří pravý úhel - použijeme spojku soklové lišty lišta se připevní hmoždinkami co 50 cm u dveří je přesah lišty - dle tloušťky izolantu

5 Z A T E P L E N Í F A S Á D I I. T E C H N O L O G I C K Ý P O S T U P 4. LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK desky se lepí na sráz a na vazbu postupuje se zespoda nahoru lepidlo se aplikuje po obvodu desek s vnitřními body (u minerální izolace s podélnými vlákny a u polystyrénu) nebo celoplošně (u minerální izolace s kolmými vlákny) minimální pokrytí desky je 40 %

6 Z A T E P L E N Í F A S Á D I I. T E C H N O L O G I C K Ý P O S T U P lepidlo se nanáší pouze na styk se zdivem – nikdy se neaplikuje na hrany desek – vznikl by tepelný most případně vzniklé mezery mezi deskami izolantu se vyplní PUR pěnou – nikdy nenanášíme lepící tmel lepení izolačních desek v rozích okenních a dveřních otvorů – viz obr. 1

7 Z A T E P L E N Í F A S Á D I I. T E C H N O L O G I C K Ý P O S T U P Obr. 1 Řešení izolace v rozích okenního otvoru A – správné provedení, B – chybné provedení

8 Z A T E P L E N Í F A S Á D I I. T E C H N O L O G I C K Ý P O S T U P 5. KOTVENÍ HMOŽDINKAMI kotví se minimálně po 2 dnech (technologická přestávka) druh hmoždinky volíme podle typu podkladu (beton, plná cihla, děrované tvarovky, mezerovitý beton, pórobeton) na plochu 1 m 2 polystyrénu se doporučuje použít 6 hmoždinek, u minerální izolace s kolmými vlákny 4 hmoždinky a u minerální izolace s podélnými vlákny 6 hmoždinek

9 Z A T E P L E N Í F A S Á D I I. T E C H N O L O G I C K Ý P O S T U P 6. OCHRANA HRAN u každého fasádního otvoru (okenního, dveřního apod.) je nezbytné provést diagonální výztuhy armovací síťkou o rozměrech cca 300 x 500 mm ještě před osazením armovací sítě) 7. APLIKACE ARMOVACÍ VRSTVY (JE TVOŘENA SÍŤKOU A ARMOVACÍM TMELEM) síťka slouží ke zpevnění povrchu izolačních desek a zabraňuje vzniku povrchových trhlinek omítky

10 Z A T E P L E N Í F A S Á D I I. T E C H N O L O G I C K Ý P O S T U P síťka se ukládá směrem shora dolů do armovacího tmelu (ne přímo na izolant) přesah armovací tkaniny má být minimálně 150 mm do tloušťky tmelu cca 2 mm se vtlačí síťka síťka se překryje druhou vrstvou tmelu, rovněž o tloušťce 2 mm (účelem nanesení druhé vrstvy tmelu je řádné překrytí síťky)

11 Z A T E P L E N Í F A S Á D I I. T E C H N O L O G I C K Ý P O S T U P 8. PENETRACE POD OMÍTKOU provádí se z důvodu sjednocení savosti podkladu nanáší se na vyschlou armovací vrstvu 9. PROVEDENÍ OMÍTKY podle použitého pojiva se provádějí tenkovrstvé omítky silikonové, silikátové, akrylátové a minerální (liší se propustnosti pro vodní páru, pružnosti, zpracovatelnosti, špinivosti, odolnosti proti řasám apod.)

12 P O U Ž I T É Z D R O J E Seznam použité literatury TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie III: pro 3. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 115 s. ISBN 80-868-1715-6. Obrazový materiál Obr. 1 MICHALČÍKOVÁ, Pavla.

13 D Ě K U J I Z A P O Z O R N O S T.

14 O V Ě Ř E N Í P R E Z E N T A C E č. 1 1 1.Jak by měl být upraven podklad před nanesením penetračního nátěru? 2.Jaký má význam penetrační nátěr podkladu? 3.V jaké části objektu začínáme s lepením desek? 4.Jak nanášíme lepidlo u desek z polystyrénu? 5.Proč nesmíme nanést lepidlo na hrany desek? 6.Kdy můžeme začít desky kotvit hmoždinkami? 7.Podle čeho volíme typ hmoždinky? 8.Z čeho se skládá armovací vrstva?


Stáhnout ppt "Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování."

Podobné prezentace


Reklamy Google