Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh zateplování: zvolit systém zateplování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh zateplování: zvolit systém zateplování"— Transkript prezentace:

1 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III cvičení 3 obvodové pláště kontaktní zateplovací systém

2 Návrh zateplování: zvolit systém zateplování
SEZNAM PŘÍLOH Návrh zateplování: zvolit systém zateplování eliminovat slabá místa (tepelné mosty) zateplujeme po celé ploše správný výběr materiálu posoudit přitížení od zateplení (statický výpočet) správné provedení zateplení Provedení stavebních průzkumů a zhodnocení stávajícího stavu objektů Vypracování projektové a stavební dokumentace Vypracování smlouvy na provedení zateplení, úplnost Dostatečná činnost technického dozoru stavebníka

3 Kontaktní zateplovací systémy:
SEZNAM PŘÍLOH Kontaktní zateplovací systémy:

4 Správná volba materiálů pro zateplení:
SEZNAM PŘÍLOH Správná volba materiálů pro zateplení: pěnový polystyren EPS samozhasný do 22 metrů ne do suterénů minerální vlna MW -s podélnými vlákny extrudovaný polystyren XPS -1 metr nad terénem

5 Správná volba materiálů pro zateplení:
SEZNAM PŘÍLOH Správná volba materiálů pro zateplení: pěnový polystyren EPS samozhasný do 22 metrů ne do suterénů minerální vlna MW -s podélnými vlákny extrudovaný polystyren XPS -1 metr nad terénem správné umístění materiálu na obvodový plášť objektu

6 Kontaktní zateplovací systémy:
SEZNAM PŘÍLOH Kontaktní zateplovací systémy: Příklad skladby vrstev kontaktního zateplovacího systému

7 Nejčastější chyby a nedostatky:
SEZNAM PŘÍLOH Nejčastější chyby a nedostatky: - příprava podkladu pro systém, - lepení desek tepelné izolace, - kotvení hmoždinkami provádění základní vrstvy provádění konečné povrchové úpravy

8 Příprava podkladu pro systém :
SEZNAM PŘÍLOH Příprava podkladu pro systém : - Neřešení a nezajištění požadované soudržnosti podkladu a přídržnosti lepící hmoty k podkladu a to především za situace použitých nátěrů a nástřiků a nepevných omítek Neřešení a nezajištění požadované rovinnosti podkladu

9 Příprava podkladu pro systém :
SEZNAM PŘÍLOH Příprava podkladu pro systém : - Neřešení a zanedbávání problematiky původních povrchových úprav s vysokým difúzním odporem, jako obklady, spec. nástřiky a nátěry Neřešení a zanedbávání tepelně technických úprav dilatačních spár v podkladu včetně jejich celkových sanací

10 Lepení desek tepelné izolace:
SEZNAM PŘÍLOH Lepení desek tepelné izolace: - Nesprávný způsob nanášení lepicí hmoty na desky tepelné izolace z pěnového polystyrénu (EPS) a z minerální vlny(MW) z hlediska správného umístění hmoty na desce a z hlediska velikosti lepené plochy.

11 Lepení desek tepelné izolace:
SEZNAM PŘÍLOH Lepení desek tepelné izolace: - Nelepení desek tepelné izolace na sraz a nepřípustné vyplňování vzniklých spár

12 Lepení desek tepelné izolace:
SEZNAM PŘÍLOH Lepení desek tepelné izolace: Nedodržování správného způsobu osazení a lepení desek tepelné izolace u výplní otvorů. -Nedodržování požadavků na přesahy (tj.vazby) desek při lepení a na nejmenší přípustnou velikost desek.

13 Lepení desek tepelné izolace:
SEZNAM PŘÍLOH Lepení desek tepelné izolace: -Nedodržování rovinnosti nalepených desek tepelné izolace -Nezateplování ostění otvorových výplní a neřešení dalších jiných opatření tepelně technického charakteru -Nevyhovující způsob osazování zakládacích lišt vyznačující se především jejich vynecháváním

14 Lepení desek tepelné izolace:
SEZNAM PŘÍLOH Lepení desek tepelné izolace: Nerespektování požadavku na aplikaci tep. izolačních desek se sníženou nasákavostí při provádění zateplování pod úrovní terénu a v jeho blízkosti. Zakrývání a utěsnění původních odvětrávacích otvorů v zateplovaných fasádách -Neoznačování poloh rozvodů či elektroinstalace v podkladní konstrukci na desky tepelného izolantu

15 SEZNAM PŘÍLOH Kotvení hmoždinkami: - Nedodržení stanoveného typu hmoždinek vyplývajícího ze stavební dokumentace a z dokumentace výrobce použitého zateplovacího systému.

16 SEZNAM PŘÍLOH Kotvení hmoždinkami: Talíř hmoždinky nepřípustně vyčnívá nad rovinu desek tepelné izolace. EPS – plastové hmoždinky MW – kovové -Nedodržení stanoveného počtu a způsob rozmístění hmoždinek v ploše desek

17 SEZNAM PŘÍLOH Kotvení hmoždinkami: Talíř hmoždinky nepřípustně vyčnívá nad rovinu desek tepelné izolace. -Především při aplikaci tepelné izolace z desek MW má talíř hmoždinky příliš malý, tj. nepřípustný průměr a při aplikaci dochází k výraznému zaboření do desek tepelné izolace.

18 SEZNAM PŘÍLOH Kotvení hmoždinkami: Nepevně a nesprávně osazené hmoždinky vyznačující se také svým poškozením. -Nedodržování předepsaných technologických přestávek mezi technologickými operacemi lepení desek a kotvení hmoždinkami

19 Provádění základní vrstvy:
SEZNAM PŘÍLOH Provádění základní vrstvy: Neprovádění vzájemných přesahů pásů skleněné síťoviny při jejím ukládání do stěrkové hmoty -Výztužná síťovina se nevtlačuje do předem nanesené stěrkové hmoty.

20 Provádění základní vrstvy:
SEZNAM PŘÍLOH Provádění základní vrstvy: -Výztužná síťovina není kryta stěrkovou hmotou z vnější strany a v některých případech je i viditelná. -Nedodržování rovinnosti základní vrstvy jako podkladu pod omítkovou povrchovou úpravu.

21 Provádění základní vrstvy:
SEZNAM PŘÍLOH Provádění základní vrstvy: Nedodržování požadavku na provádění zesilujících vyztužení v oblasti rohů otvorů výplní -Nedodržení stanoveného typu stěrkové hmoty vyplývajícího ze stavební dokumentace a z dokumentace výrobce použitého zateplovacího systému. Nedodržování požadavku na „zatažení“ výztužné síťoviny ve stěrkové hmotě až na hranu ukončující zakládací lišty.

22 Provádění konečné povrchové úpravy:
SEZNAM PŘÍLOH Provádění konečné povrchové úpravy: Nanášení konečné omítkové povrchové úpravy na nerovinný podklad -Nezvládnutí struktury omítkové úpravy (nepravidelnost, nerovnoměrnost) a její napojování při provádění jak roztíraných tak rýhovaných omítkových povrchových úprav.

23 Provádění konečné povrchové úpravy:
SEZNAM PŘÍLOH Provádění konečné povrchové úpravy: Nesprávně zvolená místa pro napojování omítkových povrchových úprav pro umožnění přerušení prací -Nedodržování klimatických podmínek při provádění konečné omítkové povrchové úpravy.

24 Provádění konečné povrchové úpravy:
SEZNAM PŘÍLOH Provádění konečné povrchové úpravy: Funkčně i vzhledově nevyhovující řešení vzájemného napojování zateplovacího systému a oplechování nejčastěji v místě oplechování parapetů okenních otvorů . -Navrhování a provádění omítkových povrchových úprav v nepřípustně tmavých odstínech. Viditelná kresba tepelně izolačních desek, talířů kotvících hmoždinek

25 SEZNAM PŘÍLOH Charakteristické detaily: kritické detaily v konstrukci, místa se vznikem tepelných mostů

26

27

28

29


Stáhnout ppt "Návrh zateplování: zvolit systém zateplování"

Podobné prezentace


Reklamy Google