Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TDS Obklady Kamil Buchtík 2010/2011 126 INZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TDS Obklady Kamil Buchtík 2010/2011 126 INZ."— Transkript prezentace:

1 TDS Obklady Kamil Buchtík 2010/2011 126 INZ

2 Stavební připravenost objektu
dokončeny související instalační rozvody (voda, odpady, odtoky, elektroinstalace, rozvody ÚT) a tyto rozvody odzkoušeny, potvrzení o kompletnosti předstěnových nosných systémů záchodů, bidetů, pisoárů aj., potvrzení o kompletnosti zapojení příslušenství vany vč. uzemnění, ochranné propojení zařizovacích předmětů, provedeny omítky, mazaniny, osazeny zárubně, okna, ve všech obkládaných prostorách vyznačen váhorys, u vnějších obkladů vyznačena úroveň budoucího chodníku a vstupu

3 Připravenost podkladu
Podklad musí vykazovat: objemovou stálost, vyzrálost, rovnovážnou vlhkost, únosnost a pevnost podkladové vrstvy eliminaci event. výskyt trhlin v podkladové vrstvě rovinnost ± 2mm/2m délky, kolmost a svislost čistotu podkladu event. ošetření podkladu

4 Vyzrálost, vlhkost Betonové konstrukce:
stáří do 28 dnů – neobkládat stáří 28 dnů – 3 měsíce – zbavit separačních prostředků, vyrovnat podklad, tahová pevnost 1,0 - 2,5 MPa, hladké povrchy zdrsnit lehkým mechanickým narušením, brokováním, pískováním, vysokotlakým vodním paparskem, aj vhodný podklad cca 6 měsíců starý hydraulická lepidla se dají použít pro podklad s max. vlhkostí do 8% a polymerní lepidla do 4%. Sádrové omítky: zbytková vlhkost max. 2%, povrch nesmí být leštěn plstí ani vyhlazován, povrch bezprašný, penetrace event. adhezní můstek SDK: zbytková vlhkost 2% - bílý, 4% - zelený, spárová bandáž se nesmí přestěrkovat sádrovou hmotou Vápenocementové omítky: pevnost v tlaku min. 2,5 MPa, povrch bezprašný bez aktivních trhlin

5 Teplota Realizace obkladu by se měla provádět za optimální teploty +12 °C až +15 °C (i když v  technických listech u většiny výrobců se setkáváme s  teplotou +5 °C, avšak úměrně s klesající teplotou se prodlužuje doba zrání lepící hmoty). Vnější obklady je nutno chránit před přílišným vysycháním (teploty > +25 °C)

6 Lepení Obkladačky před obkládáním nikdy nenamáčíme
Respektování firemních údajů Zrání 5-15 minut Zpracování až 6 hodin Otevřený čas do 30 minut Korekční čas do 10 minut Lepící tmel se nanáší v min. tloušťce 2 mm (dle typu obkladu a podkladu), při obkládání interiéru musí být lepidlem pokryto min. 60% plochy obkladačky

7 Kontrola před realizací
Svislost a kolmost stěn Kontrola povrchu (vyzrálost, vlhkost, rovinnost, čistota, bez trhlin) obklad není vodotěsný, proto je nutné veškeré obkládané plochy, které přicházejí do styku s vodou, opatřit hydroizolací (spáry jsou hydroskopické) Kontrola obkladu dle PD, shodná šarže správná velikost barva jakost rovinnost obkladu vyloučit poškození obkladu Kontrola lepidla dle PD

8 Kontrola po realizaci rovinnost obkladu – max. odchylky od roviny ± 1.5mm/2m délky. v celé ploše ± 3mm střih spár a zalití spár (velikost spár, čistota, barevná jednotnost…) ukončení obkladu k prostupujícím konstrukcím lišty (správná volba, kvalita provedení) spojení obkladu s podkladem (kontrola poklepem) provedení a úprava dilatačních spár


Stáhnout ppt "TDS Obklady Kamil Buchtík 2010/2011 126 INZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google