Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Technologická příprava 3. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo: ICT-13 Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 15 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-13-15 Téma vzdělávacího materiálu: DOKONČOVACÍ PRÁCE - PODLAHY II. Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace vysvětluje provádění potěrů a mazanin; žáci mají k dispozici učebnice a materiálové vzorky. Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor Zedník Datum vytvoření: Ověření ve výuce:  

2 DOKONČOVACÍ PRÁCE PODLAHY II. - POTĚRY A MAZANINY
p o j m y a d ě l e n í c e m e n t o v ý p o t ě r a n h y d r i d o v ý p o t ě r p o t ě r z u m ě l ý ch p r y s k y ř i c

3 P O D L A H Y P O J M Y A D Ě L E N Í potěry se nanáší na nosný podklad hrubé podlahy mezi potěrem a podkladem může být separační nebo izolační vrstva - obr.1 provádějí se po dokončení vnitřních omítek potěr může být jako finální (nášlapná) vrstva např. ve výrobních halách nebo se na něj aplikují další povrchové úpravy potěry mohou být cementové, anhydridové, z umělých pryskyřic nebo z litého asfaltu

4 Obr. 1 Umístění potěru se separační vrstvou v objektu
P O D L A H Y P O T Ě R Y Obr. 1 Umístění potěru se separační vrstvou v objektu Obr. 2 Složení potěru

5 P O D L A H Y M A Z A N I N Y mazaniny jsou bezespárové nášlapné vrstvy tvořené na místě - obr. 2 mazanina muže být používána jako hotová podlaha, např. ve sklepech nebo garážích mazanina může mít povrchovou úpravu nebo jinou povlakovou nášlapnou vrstvu k výrobě mazanin jsou vhodné potěry se všemi druhy pojiv

6 P O D L A H Y P O K L Á D Á N Í B E T O N O V É M A Z A N I N Y
Obr. 3 Pokládání betonové mazaniny 1 – cementový potěr, 2 – betonová mazanina, 3 – asfaltovaná lepenka, 4 – tepelná izolace, 5 – vodící lišta, 6 – strhovací prkno

7 P O D L A H Y P O T Ě R Y - C E M E N T O V Ý
cementový potěr se skládá z cementu (pojivo), záměsové vody a přísad přísady jsou písky – zrnitost 0/8, od tloušťky potěru 40 mm štěrk zrnitosti 0/16 pojivo je portlandský cement CEM I 32,5 R vhodné příměsi mohou ovlivnit např. zpracovatelnost cementový potěr s přísadou přírodního kameniva (teracové drti) a s broušeným povrchem se nazývá teraco

8 P O D L A H Y P O T Ě R Y - C E M E N T O V Ý
cementový potěr je pochozí po uplynutí 3 dnů, po 7 dnech jej lze mírně zatížit a po uplynutí 21 dnů může být plně zatížen Obr. 4 Výroba cementového potěru

9 P O D L A H Y P O T Ě R Y - A N H Y D R I D O V Ý
anhydridový potěr se průmyslově vyrábí z pojiva - anhydridu (přírodní nebo uměle vyrobený síran vápenatý), přísady - písky, a příměsi - zlepšující zpracovatelnost potěr se dodává v silech s kontinuální míchačkou a čerpadlem nebo balené v pytlech potěr se vylívá na pevný podklad, na podlahy s tepelně izolační vrstvou a na podlahy vytápěné - obr. 4

10 P O D L A H Y P O T Ě R Y - A N H Y D R I D O V Ý
je samonivelační; také označován jako potěr litý či sádrový hmota se rozlévá najednou až do požadované výše (další vyrovnání se již neprovádí) je pochozí po 2 dnech, po 4 až 5 dnech zatížitelný je rychle proveditelný (aplikace v běžném RD trvá 1 den) povrch je rovný, hladký a bez spár podlahy mají minimální teplotní roztažnost a dobrou tepelnou vodivost

11 D O K O N Č O V A C Í P R Á C E P O T Ě R Y - A N H Y D R I D O V Ý
Obr. 5 Aplikace tekutého potěru

12 P O D L A H Y P O T Ě R Y Z U M Ě L Ý CH P R Y S K Y Ř I C
potěry se skládají z epoxidových pryskyřic, přísad (křemičitý písek) a příměsí (barviva) po uplynutí doby vytvrzení (několik hodin až jeden den) je potěr plně zatížitelný má vysokou pevnost při malých tloušťkách použití: nášlapné vrstvy podlah garáží, podlah staveb občanské vybavenosti a výrobních hal

13 P o u ž i t é z d r o j e Seznam použité literatury Obrazový materiál
NESTLE, Hans. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Vyd.1. Praha: Europa-Sobotáles, 2005, 607 s. ISBN Obrazový materiál Obr. 1, 2, 4, 5 NESTLE, Hans. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Vyd.1. Praha: Europa-Sobotáles, 2005, 607 s. ISBN Obr. 3 TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie III: pro 3. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 115 s. ISBN

14 D ě k u j i z a p o z o r n o s t .

15 O v ě ř e n í p r e z e n t a c e č. 1 5 Jaké znáš druhy potěrů?
Co je mazanina a kde se používá? Z jakých složek se vyrobí cementový potěr? Co je anhydrid? Vysvětli pojem samonivelační potěr. Jaké jsou výhody anhydridových potěrů?


Stáhnout ppt "Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google