Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování."— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník:Technologická příprava 3. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo:ICT-13 Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 19 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-13-19 Téma vzdělávacího materiálu: DOKONČOVACÍ PRÁCE - KERAMICKÉ OBKLADY I. Druh učebního materiálu:Prezentace Autor:Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace objasňuje materiálovou skladbu vnitřních obkladů; žáci mají k dispozici učebnice a materiálové vzorky. Metodické poznámky:Materiál je vhodný pro učební obor Zedník Datum vytvoření: 1. 4. 2013 Ověření ve výuce:24. 4. 2013

2 D O K O N Č O V A C Í P R Á C E K E R A M I C K É O B K L A D Y I. lepící hmoty spárovací hmoty

3 D O K O N Č O V A C Í P R Á C E VNITŘNÍ KERAMICKÉ OBKLADY - LEPIDLA Pro lepení obkladových prvků můžeme použít tři typy lepících hmot (lepidel) a to 1. cementové lepící hmoty (C) směs cementových pojiv, minerálů a organických přísad v suchém, převážně práškovitém stavu v praxi postačí jejich pouhé zamísení vodou vznikne plastické těsto – malta (s jemnozrnným plnivem), někdy i pasta (bez plniva)

4 D O K O N Č O V A C Í P R Á C E VNITŘNÍ KERAMICKÉ OBKLADY - LEPIDLA podkladová plocha pro lepení obkladu smí být jen omezeně objemově nestálá - pokládací plochy z betonu a zdiva z betonových tvárnic cca 6 měsíců staré; omítky a cementové potěry cca 28 dnů staré; jako podklad pro cementové lepící hmoty není vhodné dřevo, prvky s obsahem dřeva, kovy a plastické hmoty; podklad ze sádrových materiálů má mít vlhkost max. 4%

5 D O K O N Č O V A C Í P R Á C E VNITŘNÍ KERAMICKÉ OBKLADY - LEPIDLA 2. disperzní lepidla (D) jsou hotové pastovité směsi z organických pojiv ve formě vodní disperze a minerálních přísad vytvrzování probíhá postupným odpařováním vody v lepidle podklad musí být suchý, podle druhu lepidla a doporučení výrobce podkladní plochy z betonu či sádrových materiálů musí být nejméně 28 dní staré v některých případech je vhodná penetrace

6 D O K O N Č O V A C Í P R Á C E VNITŘNÍ KERAMICKÉ OBKLADY - LEPIDLA 3. lepidla na bázi reakčních pryskyřic (R) skládají se z polymerních pryskyřic, minerálních a organických přísad bývají vícesložková a vytvrzování probíhá na základě chemické reakce reakční pryskyřice se skládají z reakčního polymeru (epoxid nebo polyuretan) a tvrdidla

7 D O K O N Č O V A C Í P R Á C E VNITŘNÍ KERAMICKÉ OBKLADY - LEPIDLA epoxidová lepidla - mají velmi dobrou přídržnost ke všem podkladům vyjma PVC, polyetylén a polystyrén); výhodou jsou malé objemové změny a nepatrné stárnutí; nevýhodou je menší pevnost spojů po delším uložení ve vodě polyuretanová lepidla - vyznačují se výbornou přídržností a dobrou mechanickou odolností

8 D O K O N Č O V A C Í P R Á C E VNITŘNÍ KERAMICKÉ OBKLADY - SPÁROVÁNÍ Spárovací hmoty (tmely) lze rozdělit do skupin podle materiálového složení: spárovací hmoty na bázi cementu silikonové epoxidové polyuretanové - pro průmyslové prostory akrylátové - pro průmyslové prostory

9 P o u ž i t é z d r o j e Seznam použité literatury NESTLE, Hans. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Vyd.1. Praha: Europa-Sobotáles, 2005, 607 s. ISBN 80-867-0611-7.

10 D Ě K U J I Z A P O Z O R N O S T.

11 O v ě ř e n í p r e z e n t a c e č. 1 9 1.Jaké 3 skupiny lepidel lze použít pro lepení obkladových prvků? 2.Jaké jsou vlastnosti epoxidových lepidel? 3.Jaké je dělení spárovacích hmot podle materiálového složení?


Stáhnout ppt "Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování."

Podobné prezentace


Reklamy Google