Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrola kladení lehké plovoucí podlahy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrola kladení lehké plovoucí podlahy"— Transkript prezentace:

1 Kontrola kladení lehké plovoucí podlahy
s keramickou dlažbou 126MGT - Management A Cvičící: Ing. Dana Měšťanová, CSc. Vypracoval: Martin Šimůnek Klára Voleková Ladislav Zeman Zimní semestr 2012/2013

2 KONTROLA PROJEKTU Správné zakreslení podlahy v projektové dokumentaci (správná skladba,…) Minimální tloušťka zvukové izolace 20 mm (Steprock HD 20-50mm) Výběr materiálu z estetického hlediska (barva, struktura,…) Zvukové zatížení místností pod podlahou Odolnost proti požáru a šíření plamene Stlačitelnost zvukové izolace nesmí přesáhnout 5mm (DIN 18560) Vhodnost použití z hlediska působení na podkladní konstrukce – z hlediska zatížení konstrukce- max. 2 KN/m2 Nosný podklad by měl mít plošnou hmotnost kolem m´= 300 kg/m2, hlavně z důvodu lepší hodnoty kročejového hluku stropu

3 KONTROLA PROJEKTU Vhodnost použití z hlediska provozu – keramická dlažba Salsa od firmy RAKO je vhodná do koupelen a provozů s vyšším koncentrací vlhkosti Protiskluzovost –Dlažba Salsa RAKO je protiskluzová, koeficient tření μ ≥0,3 Minimální tl. dlažby 3 mm Tloušťka tmelu max. 5 mm Tloušťka spáry 2-5 mm

4 KONTROLA NA ZAČÁTKU Stavební připravenost:
kompletně hotová hrubá stavba, dokončené a vyzrálé svislé nosné konstrukce a příčky, zastropení podlaží, včetně zastřešení stavby, provedeny veškeré instalace včetně jejich odzkoušení, osazení zárubní dveří a osazení oken Hotové betonové podlahy v dostatečné kvalitě Musí se očistit styčné spáry a označit povrch podlahy váhorysem. Povrch podkladního betonu musí být rovný. (max. 5mm v celé ploše) Hotové omítky v obou vrstvách a v dostatečné kvalitě( VPC štuková omítka tl.15 mm). Omítky musí být zaschlé ( min. 7dnů) TZB: - Jsou hotovy instalace pod budoucí dlažbou a obkladem       - Rozvody vody mají již úspěšně provedenou tlakovou zkoušku s vystaveným protokolem      Odpady jsou správně výškově osazeny   - Potvrzení o kompletností předstěnových systémů       - Revize, včetně protokolu, rozvodů elektro

5 KONTROLA NA ZAČÁTKU Kvalita podkladu:
Povrch podkladního betonu pro pokládání podlah musí být rovný, musí splňovat rovinnost podkladu 4 mm/2 m. Podkladová konstrukce musí být suchá a také vyčištěná Podklad musí být vodorovný (kontrola pomocí váhorysu) podklad musí být čistý, vyrovnaný, s opravenými trhlinami a výtluky, nesmí vykazovat bodové vyvýšeniny Přejímka stavebních hmot:      - stejná výrobní série včetně prořezu (barva, rozměry,..),      - měření odchylky délky, šíře, tloušťky,       - pravoúhlost stran,      - přímost lícních hran,      - odchylky vydutí v rozích a středu hrany prvku,      - výskyt trhlinek v ploše dlažby,      - poškození hran a rohů,       - výskyt boulí z výroby při tavení glazury,      - skvrny

6 KONTROLA NA ZAČÁTKU Staveniště:
Nutné zajistit skladovací místo, Skladování v původních neotevřených obalech, teplota skladování +5 až +30°. ideální teplota je +12°C - +15°C. Místnost musí být zamykatelná a suchá Zajištěno místo na odkládání obalů Je potřeba mít zajištěnou přípojku elektřiny Je potřeba mít zajištěnou přípojku vody Teplota pro provádění keramické dlažby je 5°C Místnost pro práce musí být větratelná a osvětlená

7 POKLÁDKA KROČEJOVÉ IZOLACE STEPROCK HD tl. 40 mm
Na začátku si určím kladečský plán Pokládka po celé ploše místnosti bez mezer podle pokynů výrobce Pokládka na sraz bez kotvení a lepení Při stěnách se vkládají dilatační pásky Steprock Dokonalá těsnost na sraz Tloušťka 40 mm (2x desky Steprock HD tl. 20mm) Pokládka ve 2 vrstvách, překrytí min. 20 mm Desky řežeme elektrickou pilou Pokládka izolace Steprock HD Okrajový pásek Steprock Pokládka druhé roznášecí vrstvy

8 KONTROLA POLOŽENÍ KROČEJOVÉ IZOLACE
Kontrola pokládky po celé ploše místnosti bez mezer, ve dvou vrstvách s překrytím min. 20 mm Stlačitelnost desek nesmí dle DIN přesahovat 5 mm Musí být dodržena dokonalá těsnost na sraz bez lepení Musí být suchá a nesmí být vystavena zvýšené vlhkosti

9 POKLÁDKA SÁDROVLÁKNITÝCH DESEK Fermacell
Na začátku určím kladečský plán Tloušťka 2x12,5mm Pokládka sádrovláknitých desek ve 2 vrstvách. Dodržovat přesazení udané výrobcem, tj. 50 mm. Roznášecí desky se nesmí prohýbat pod užitným zatížením. Z tohoto důvodu se desky kladou ve více vrstvách vzájemně otočených a to na pero a drážku Roznášecí deska musí být dilatačně oddělena od okolních stěn (zajištěno pomocí dilatačních pásků Steprock) Desky řežeme elektrickou pilou Polodrážky se slepí podlahovým lepidlem Fermacell Desky se spojují ještě rychlořeznými šrouby Kontrola kvality provedení pokládky desek Fermacell. Povrchovou rovnost podkladu je nutné před pokládkou přezkoušet v souladu s DIN a zajistit ji vhodnými opatřeními. Nutno dodržet danou limitní vlhkost sádrovláknitých desek před nalepením dlažby Nanášení podlahové lepidla Fermacell Slepování podlahových prvků

10 POKLÁDKA DLAŽBY Salsa včetně lepidla a spárování
Na desky Farmacell lepíme keramickou dlažbu Salsa a to s otevřenou spárou. Styk na sraz není přípustný Dlaždice se spárují až tehdy, kdy je lepidlo dostatečně zatvrdlé a vlhkost se odpaří spárami (zpravidla 48 hodin) Napojení stěn-podlaha je třeba utěsnit pružně, například silikonem Stanovení kladečského plánu Pokládku začneme od středu místnosti. Měřit můžeme, po započtení šíře spár mezi dlaždicemi, svinovacím metrem nebo jednoduše položením dvou na sebe kolmých řad dlaždic na sucho. Dlažbu naplánujeme tak, aby řada u vstupu do místnosti byla z celých dlaždic Obklady a dlažby se nenamáčejí míchání lepidla mixérem (500 – 700 ot./min.). Namíchané lepidlo se nechá na 5 až 15 mi­nut vyzrát a následně ho ještě jednou krátce rozmícháme. V lepidle se nesmí tvořit hrudky a bubliny. Dobře rozmíchané lepidlo se při nanášení na podklad netrhá a je bez hrudek

11 POKLÁDKA DLAŽBY Salsa včetně lepidla a spárování
Lepidlo nanášíme na podlahu v plné ploše stěrkou a její zubovou stranou ho srovnáme nanesení kontaktní vrstvy lepící hmoty na podklad ihned po nanesení kontaktní vrstvy naneseme druhou vrstvu lepidlo. Stěrku držíme pod úhlem cca 60° od nanášené plochy. (lepidlo Baumit Baumacol FlexTop). Velikost zubů stěrky je 8mm Lepidlo nanášíme na podklad i rub dlaždice Lepidlo nanášíme na tak velkou plochu, na kterou jsme schopni v otevřeném čase položit obklad. (cca 30 minut). Poté se snižuje přídružnost obkladu s podkladem. Lepidlo nanese­me na obkladačku tak, aby pokrylo minimálně 60% plochy obkladačky. Korekční doba pro opravy je následně cca 10 až 15 minut Dlaždice přikládáme mírně zešikma na lepidlem opatřenou podlahu, přitiskneme je a přiklepneme. Dbáme, aby dlaždice ležela ve vrstvě lepidla alespoň 60 až 80 % plochy. Jinak by se mohla později vyvracet nebo lámat. Rovinost plochy stále kontrolujeme vodováhou a dlaždice sklepáváme přes lať paličkou. Po nalepení obkladaček v ploše můžeme přejít na místa, pro která budeme dlaždice rozměrově upravovat. Správný rozměr si vyměříme rovnou na řezané dlaždici. Lepidlo si naneseme nejlépe přímo na dlaždici

12 POKLÁDKA DLAŽBY Salsa včetně lepidla a spárování
Spáry mezi dlaždičkami vymezíme vymezovacími křížky. Tloušťka spáry je 3mm Okrajové dlaždice v bocích doděláme po zatvrdnutí lepidla. Rozměr každé dlaždice měříme zvlášť. Uřízneme potřebný kus, zadní stranu dlaždice namázneme zubovou stěrkou lepidlem a přitiskneme na podklad Běžné dlaždice řežeme tak, že vhodným nástrojem nařízneme povrch dlaždice a přes pevnou hranu z dlaždice odřezávaný kousek mírným tlakem odlomíme. Potřebujeme-li odříznout zvláště úzký proužek, bude vhodné dlaždici naříznout (ztenčit) i z rubové strany Vyspárování obkladu (Baumit Baumacol Fuge) Spáruje se až po úplném zaschnutí lepidla- tzn. Po 24hodinách Spárovací tmel vetřeme do spár pružnou stěrkou, nanášíme jej směrem diagonálním na spáry a nanášení opakujeme raději několikrát. Přebytek setřeme houbou nebo hadrem a vhodným hladítkem začistíme spáry Napojení na kraji místnosti utěsnit pružně Očištění dlažby

13 KONTROLA NA KONCI Při tomto druhu podlahy je kladen důraz na přesnost spojů a celkovou kvalitu provedení Zkontrolování provedení kvality práce a těsnosti spojů (styčných spar) Rovinnost plochy (maximální povolená odchylka 1,5mm/2m, dlaždice nesmí vyčnívat z roviny) Kontrola čistoty povrchu Kontrola průběhu spár z hlediska jejich pravidelnosti, vyváženosti a členění v ploše (jejich souměrnost) Spáry musí být hladké, rovné a stejně hluboké, nesmí se drolit Kvalita povrchu z hlediska mechanického poškození (obkladačky nesmí být rozlámané) Přilnutí k podkladu se kontroluje poklepem. Nesmí se ozvat dutý zvuk


Stáhnout ppt "Kontrola kladení lehké plovoucí podlahy"

Podobné prezentace


Reklamy Google