Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémy hospodaření s dopravní infrastrukturou Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémy hospodaření s dopravní infrastrukturou Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava."— Transkript prezentace:

1 Systémy hospodaření s dopravní infrastrukturou Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

2 Rekonstrukce asfaltových vozovek Radikální způsob zásahu do konstrukce, kdy nestačí obnova krytu nebo zesílení vozovky. Pro návrh rekonstrukce je podkladem hodnocení: -únosnosti stávající vozovky -zbytkové provozní výkonnost vozovky Zahrnuje vybourání všechny vrstvy, případně i včetně ochranné vrstvy. Podklady pro návrh: -údaje o dopravním zatížení, počtu nákladních vozidel (výhled) -hodnocení vodního a teplotního režimu v podloží jednotlivých úseků a návrhová únosnost podloží -charakteristiky klimatických podmínek, index mrazu -vlastnosti vybouraných stavebních materiálů a jejich návrhové parametry

3 Postup: 1.diagnostika stavu vozovek z hlediska mechanické účinnosti - zatěžovací zkoušky (pákový průhyboměr, deflektograf, deflektometr, závislost rychlosti šíření vln napětí a jejich tlumení v materiálu) 2. výběr materiálů - asfaltové směsi (hutněné, lité), podle kameniva J, S, H, VH, M - obrusné vrstvy asfaltový beton (AB) asfaltový koberec mastixový (AKM) opravy asfaltový koberec tenký (AKT) asfaltový koberec drenážní (AKD) - ložní vrstvy krytu asfaltový beton velmi hrubý (ABVH) asfaltový beton hrubý (ABH) 3. výběr technologie

4 Asfaltový beton (AB) Směs hutného kameniva uzavřené zrnitosti za horka obalená asfaltem. Po zhutnění vytváří vodotěsný kryt vozovek. Má 3 kvalitativní stupně. Podle čáry zrnitosti J, S, H, VH. Mech.-fyz. vlastnosti se prokazují Marshallovou zkouškou.

5 Asfaltový koberec mastixový (AKM) Asfaltová směs s vysokým podílem drceného kameniva zpravidla přerušené zrnitosti, kdy mezery jsou vyplněny mastixem. Mastix (asfaltová malta) je směs drobného kameniva s velikostí zrna < 2 mm a kamenné moučky, obalená asfaltem. Vodonepropustný kryt vozovky je určen pro extrémní zatížení. Mech.-fyz. vlastnosti se prokazují Marshallovou zkouškou.

6 Asfaltový koberec tenký (AKT) Asfaltová směs o tloušťce 15 – 30 mm.

7 Asfaltový koberec drenážní (AKD) Asfaltová směs s vysokou mezerovitostí, schopná odvádět srážkovou vodou a snižovat hlučnost jízdy vozidel. AKD je určen do obrusných vrstev vozovek, lepší protismykové vlastnosti.

8 Obalované kamenivo (OK) Asfaltem obalené kamenivo se používá do podkladových vrstev vozovek a účelových ploch. Podle čáry zrnitosti J, S, H, VH, M. Tloušťky: 30 – 100 mm OKJ 40 – 150 mm OKS 50 – 150 mm OKH 70 – 200 mm OKVH 80 – 200 mm OKM

9 Asfaltocementový beton (ACB) Úprava vzniklá propojením dvou skeletů: -základního asfaltem stmeleného skeletu z hrubého drceného kameniva, -skeletu z výplňové cementové malty z drobného těženého kameniva, zavibrovaná do základního skeletu. Užití - do obrusných i ložných vrstev krytů silně zatížených vozovek.

10 Litý asfalt (LA) Směs hutného kameniva a polotuhého silničního asfaltu (příp. přísady), smíšená za horka. Je bezmezerovitý, zatížení přenáší pojivo. Kamenivo - suchá kamenná moučka bez shluků tvoří min. 60 % hmotnosti Použití LA – obrusná vrstva krytu, chodníky, parkové cesty. Při pokládce ne betonový nebo cementem stabilizovaný podklad je Nutno položit mezivrstvu k rozptýlení tlaků páry a plynů. Tl. max. 80 mm, okraje – lišty, spoje ohřívat + zálivka, zatepla zdrsnit (4-8, 11-16 nebo 2-4). Požadované vlastnosti: -Pevnost v prostém tlaku při 22°C v intervalu 3,5 – 8,0 Mpa -Pevnost v tahu za ohybu při 22°C v intervalu 3,0 – 7,0 Mpa -Pevnost v tahu za ohybu při 0°C v intervalu 12 –180 Mpa -Poměr pevnosti v tahu za ohybu při 22°C a při 0°C max. 0,5

11 Obory zrnitosti a obsah pojiva pro LA silniční


Stáhnout ppt "Systémy hospodaření s dopravní infrastrukturou Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google