Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Požární ochrana 2011 BJ13 - Speciální izolace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Požární ochrana 2011 BJ13 - Speciální izolace"— Transkript prezentace:

1 Požární ochrana 2011 BJ13 - Speciální izolace
Jiří Zach: Leden 2011 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav technologie stavebních hmot a dílců Požární ochrana 2011 BJ13 - Speciální izolace

2 Požární ochrana Požadavky na zateplovací systémy stavebních konstrukcí z hlediska požární bezpečnosti jsou dány především ČSN Požární bezpečnost staveb, ČSN (a normami návaznými) a vyhláškou MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavby.

3 Vnější zateplovací systémy stavebních konstrukcí
Tyto požadavky se liší v závislosti na požární výšce objektu, případně jeho požárních úseků. Výška objektu h se měří od podlahy prvního nadzemního podlaží k podlaze posledního užitného nadzemního, popř. podzemního podlaží. Výšková poloha požárního úseku hp se měří od podlahy prvního nadzemního podlaží k podlaze posledního užitného nadzemního, popř. podzemního podlaží požárního úseku. Objekt o jednom nadzemním podlaží má h = hp = 0

4 Požadavky požární bezpečnosti objekty s požární výškou hp<12m
Na rodinné domy a rodinné rekreační objekty s nejvýše třemi obytnými buňkami a se třemi užitnými nadzemními podlažími, dále u nevýrobních budov s výškou h do 9 m (výrobních budov s výškou h do 12 m) nejsou s výjimkou budov, v nichž jsou umístěna větší lůžková zdravotnická zařízení, nejsou stanoveny žádné požadavky.

5 Požadavky požární bezpečnosti objekty s požární výškou 12m < hp 22,5m
Zateplovací systém se hodnotí jako celek, přičemž musí vykazovat třídu reakce na oheň B (samotný tepelný izolant alespoň E a musí být kontaktně spojen se stěnou) Povrchové vrstvy vykazující index šíření plamene is = 0 mm.min-1 U nekontaktních zateplovacích systémů musí mít konstrukce třídu reakce na oheň A1 nebo A2 Konstrukce zateplovacího systému musí být na úrovni založení, okenních a jiných otvorů, atd. zajištěna tak, aby při zkoušce ISO (Zkoušky reakce na oheň pro fasády - Část 1: Zkouška středního rozměru) nedošlo k šíření plamene po vnějším povrchu nebo po tepelné izolaci a to do 15 minut přes úroveň 0,5m od spodní hrany zkušebního vzorku.

6 Požadavky požární bezpečnosti objekty s požární výškou 12m < hp 22,5m
Za vyhovující z hlediska šíření požáru dle ISO a ČSN považuje, pokud: - V úrovni založení zateplovacího systému bude ve spodní strany užito výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (např. kovové lišty tloušťky alespoň 0,8 mm), Nejvýše ve vzdálenosti 0,15 m nad stávající plochou nadpraží oken bude tepelná izolace provedena z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v pásu výšky 0,5m a tento pás bude probíhat nad všemi okny obvodové stěny (pokud je prováděn jen nad jednotlivými okny, musí být vždy přesah min. 1,5m od konce ostění) Jen kolem ostění a nadpraží oken jsou provedeny takové úpravy, aby při zkoušce dle ISO nedošlo k šíření požáru

7 Požadavky požární bezpečnosti objekty s požární výškou hp>22,5m
Platí všechny výše uvedené požadavky a dále musí být od požární výšky 22,5 m používány pouze materiály a konstrukce s třídou reakce na oheň A1 nebo A2.

8 Klasifikace materiálů dle reakce na oheň
Třída F – ve třídě F jsou klasifikovány organické materiály, které jsou považované za hořlavé. Tato třída je nejnižší a je tedy zcela bez požadavků. Třída E – materiál klasifikovaný v třídě E musí je zkoušen dle ČSN EN ISO , Třída D - materiál klasifikovaný v třídě D musí je zkoušen dle ČSN EN ISO a EN 13823, Třída C - materiál klasifikovaný v třídě C musí je zkoušen dle ČSN EN ISO a EN 13823, Třída B - materiál klasifikovaný v třídě B musí je zkoušen dle ČSN EN ISO a EN 13823, Třídy A1 a A2 – v těchto třídách jsou zatřiďovány většinou nehořlavé anorganické materiály s velmi malými podíly organických plniv. Dle národní přílohy ČSN EN lze dle části NA.2 za nehořlavé materiály třídy A1 považovat materiály, které splní kritéria uvedená v této příloze a materiály uvedené v tabulce NA.2 uvedené v této příloze.

9 ČSN EN ISO Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému plameni – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene (vzorek velikosti 250 x 90 mm jsou vystaveny malému plameni 0,8 kW)

10 ČSN EN 13823 Zkoušení reakce na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu (vzorek tvaru L o rozměrech 500x 1000 mm a výšce 1500 mm je vystaven 20 min triangulárnímu plameni s intenzitou 30,7 ± 2,0 kW)

11 ČSN EN ISO 1182 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Zkouška nehořlavosti (teplota +750°C, doba zkoušení 20 min)

12 ČSN EN ISO 1716 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – stanovení spalného tepla (rozdrcený vzorek se smíchá s hořlavinou a zažhne se zvýšením tlaku)

13 Třída E Dle ČSN EN ISO : Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému plameni – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene - Šíření plamene Fs ≤ 150 mm za 20s

14 Třída D Dle ČSN EN ISO : Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému plameni – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene Šíření plamene Fs ≤ 150 mm za 60s Dle ČSN EN Zkoušení reakce na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu - Index rychlosti rozvoje požáru FIGRA ≤ 750 W/s

15 Třída C Dle ČSN EN ISO : Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému plameni – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene Šíření plamene Fs ≤ 150 mm za 60s Dle ČSN EN Zkoušení reakce na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu Index rychlosti rozvoje požáru FIGRA ≤ 250 W/s Postranní šíření plamene LFS < hrana zkušebního vzorku Celkové uvolňování tepla THR600 s ≤ 15 MJ

16 Třída B Dle ČSN EN ISO : Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému plameni – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene Šíření plamene Fs ≤ 150 mm za 60s Dle ČSN EN Zkoušení reakce na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu Index rychlosti rozvoje požáru FIGRA ≤ 120 W/s Postranní šíření plamene LFS < hrana zkušebního vzorku Celkové uvolňování tepla THR600 s ≤ 7,5 MJ

17 Třída A2 Dle ČSN EN ISO 1182 : Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Zkouška nehořlavosti Vzrůst teploty T ≤ 50°C a úbytek hmotnosti m ≤ 50 % nebo Plamenné období tf ≤ 20s Dle ČSN EN ISO 1716: Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – stanovení spalného tepla Spalné teplo PCS ≤ 3,0 (4,0 – pro jednotlivé složky) MJ/m2 Dle ČSN EN Zkoušení reakce na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu - Index rychlosti rozvoje požáru FIGRA ≤ 120 W/s - Postranní šíření plamene LFS < hrana zkušebního vzorku - Celkové uvolňování tepla THR600 s ≤ 7,5 MJ

18 Třída A1 Dle ČSN EN ISO 1182 : Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Zkouška nehořlavosti Vzrůst teploty T ≤ 30°C a úbytek hmotnosti m ≤ 50 % nebo Plamenné období tf = 0s (žádné trvalé plamenné hoření) Dle ČSN EN ISO 1716: Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – stanovení spalného tepla Spalné teplo PCS ≤ 2,0 (1,4 – pro jednotlivé vnitřní složky) MJ/m2


Stáhnout ppt "Požární ochrana 2011 BJ13 - Speciální izolace"

Podobné prezentace


Reklamy Google