Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prostory komunikační: vertikální: schodiště, výtahy, rampy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prostory komunikační: vertikální: schodiště, výtahy, rampy"— Transkript prezentace:

1 Prostory komunikační: vertikální: schodiště, výtahy, rampy
8. Typologie bytového domu FUNKČNÍ ČLENĚNÍ VNITŘNÍCH PROSTOR BUDOVY Prostory hlavní: byty Prostory komunikační: vertikální: schodiště, výtahy, rampy horizontální: chodby, pavlače Prostory vedlejší: domovní vybavení technické zázemí

2 Tvary: jednoramenné dvouramenné víceramenné točité kombinované
8. Typologie bytového domu PROSTORY KOMUNIKAČNÍ VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE - SCHODIŠTĚ ČSN Tvary: jednoramenné dvouramenné víceramenné točité kombinované Musí umožňovat přepravu předmětů vel.2000 x 700 mm Počet výšek stupňů může být max.16 v jednom rameni

3 8. Typologie bytového domu PROSTORY KOMUNIKAČNÍ 8. 4. 2
8. Typologie bytového domu PROSTORY KOMUNIKAČNÍ SCHODIŠTĚ, sklony a šířky viz Neufert: Navrhování staveb

4 pomůcka pro výpočet optimálních parametrů schodiště pro sklon 30°30´:
8. Typologie bytového domu PROSTORY KOMUNIKAČNÍ SCHODIŠTĚ, sklony, šířky Lehmannův vzorec: pomůcka pro výpočet optimálních parametrů schodiště pro sklon 30°30´: - šířky a výšky stupně šířky schodišťového ramene, šířky podest BD – max.sklon 35°u domů s výtahem - max.sklon 33°u domů bez výtahu - optimální sklon 30°30´ - uvnitř bytu (mezonet) až 41°

5 8. Typologie bytového domu PROSTORY KOMUNIKAČNÍ 8. 4. 3
8. Typologie bytového domu PROSTORY KOMUNIKAČNÍ VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE - VÝTAHY 1osobní výtah nejméně pro 4 osoby u BD s byty: - v 5.-8.NP - v 9.NP, jestliže vstup do 1.NP je nejvýše 300mm nad úrovní přilehlého terénu v pásmu š mm po obvodu domů a výška domu nepřesahuje 22,50 m - v 4.NP, jestliže je hlavní vstup do domu v podzemním podlaží Tento výtah má mít parametry umožňující užití osob s omezenou schopností pohybu a orientace, dopravu nábytku a nosítka s nemocným Domy o 4. NP musí mít takové stavebně technické řešení, které umožňuje dodatečné zřízení výtahu Osobním výtahem nemusí být vybaveny domy s nástavbami nebo přístavbami se vstupy do bytu v 5.NP. 2 výtahy (jeden z nich pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, dopravu nábytku a nosítka s nemocným) - v 9. NP a vyšším, přesahuje-li výška 22,50 m. Domy s větší výškou než 30 m musí mít nejméně 1 evakuační výtah

6 8. Typologie bytového domu PROSTORY KOMUNIKAČNÍ VÝTAHY – označení podlaží
Podlaží – část stavby vymezená dvěma nad sebou následujícími líci nosných konstrukcí stropu Nadzemní podlaží -NP– úroveň podlahy je výše nebo rovno 800mm pod nejvyšší úrovní přilehlého terénu v pásmu š.5m po obvodu domu podzemní podlaží- PP –každé podlaží, přilehlého terénu v pásmu š.5m po obvodu domu které má úroveň podlahy níže než 800mm pod nejvyšší úrovni přilehlého terénu v pásmu š.5m po obvodu domu podkroví- přístupný vnitřní prostor nad posledním NP vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi určený k účelovému využití

7 8. Typologie bytového domu PROSTORY KOMUNIKAČNÍ VÝTAHY – určení výšky budovy
výška pro navrhování výtahu se určuje vzdáleností úrovně podlahy 1.NP a podlahy posledního NP výtahová šachta nesmí bezprostředně sousedit s akusticky chráněnými místnostmi(obytné), je samostatný požární úsek, vysoká požární odolnost materiálů Výtahovou šachtou nesmí vést žádné rozvody a instalace, které nesouvisí s výtahem

8 8. Typologie bytového domu PROSTORY KOMUNIKAČNÍ VÝTAHY
Výška objektu h´ - pro posuzování nutnosti umístění výtahu

9 8. Typologie bytového domu PROSTORY KOMUNIKAČNÍ VÝTAHY
Výtahová šachta, výtahová kabina Min.rozměry kabiny: osobní x1400 evakuační 1100x2100 dveře 800 mm

10 8. Typologie bytového domu PROSTORY KOMUNIKAČNÍ 8. 4. 3
8. Typologie bytového domu PROSTORY KOMUNIKAČNÍ HORIZONTÁLNÍ DOMOVNÍ KOMUNIKACE – CHODBY, PAVLAČE Nesmí být užší než šířka schodišťového ramene(1200 mm) Musí umožňovat přepravu předmětů o rozměrech 1950 x 800 x 1950 mm a nosítek 2000x600 do všech bytů Vedlejší komunikace nesloužící ke vstupu do bytu nesmí být užší než 1100 mm, musí umožňovat přepravu předmětů o rozměrech 1800 x 600 x 1800mm Max.docházková vzdálenost od dveří bytu ke schodišti je 35m Podchodná výška nejméně 2100mm Hlavní vstup do BD z veřejné komunikace a vstupy do bytů z otevřených pavlačí musí mít zádveří Vstupní dveře do BD a dveře zádveří 900mm, do bytu 800 mm

11 8. Typologie bytového domu PROSTORY VEDLEJŠÍ 8.5.1. DOMOVNÍ VYBAVENÍ
BD musí mít: - domovní schránky - prostor pro ukládání kočárků, kol a invalidních vozíků - místnosti pro ukládání předmětů - prostory pro ústřední vytápění - prostory pro lokální vytápění - prostor pro ukládání odpadků - odstavné a parkovací plochy - garážová stání pro osobní automobily BD mohou mít - místnost se skladem pro údržbu domu - úklidovou komoru s výlevkou a výtokem teplé vody - sušárnu, prádelnu, žehlírnu - zařízení na klepání koberců - shromažďovací místnost - úpravu plochých střech pro rekreaci a sušení prádla Větrání: sušárny, žehlírny, místnost pro údržbu a prostory pro ukládání odpadků musí být přímo větrány Místnost pro ukládání kol, kočárků, sezónních předmětů, sklad paliva, úklid komory mohou mít nepřímé větrání

12 8. Typologie bytového domu PROSTORY VEDLEJŠÍ 8.5.2. TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
Technické zázemí vytvářejí užitnou hodnotu obytných budov Zdravotně technická zařízení (voda,plyn, kanalizace) Vytápění Větrání bytů – větrací šachty Větrání domovních komunikací a dom. vybavení Plynová odběrná zařízení Elektrické rozvody Ochranu před bleskem Elektrickou požární signalizaci Elektrickou zabezpečovací signalizaci

13 8. Typologie bytového domu 8. 7
8. Typologie bytového domu Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí Obecné požadavky: Stavba musí být navržena tak, aby neohrožovala životy a zdraví osob: úroveň podlahy obytných místností výška parapetu a zábradlí mezní vzdálenosti zvýšeného terénu světlá výška místností osvětlení a oslunění,viz byt ochrana proti hluku a vibracím umístění balkonů, loggií a arkýřů ( min.4,8m nad veřejnou komunikací)

14 8. Typologie bytového domu 8. 7
8. Typologie bytového domu Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

15 8. Typologie bytového domu 8.6. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
Je to schopnost stavby max. omezit riziko vzniku a šíření požáru a zabránit ztrátám na životě a zdraví osob, vč. osob provádějící požární zásah, popř. zvířat a ztrátám na majetku v případě požáru. Toho se dosahuje vhodným urbanistickým, dispozičním, konstrukčním a materiálovým řešením stavby a zařízením požární ochrany. Požární odolnost – doba, po kterou jsou schopny stavební konstrukce odolávat požáru, aniž došlo k porušení jejich funkcí Požární úsek- je prostor stavby oddělený od ostatních částí stavby (nebo od sousední stavby) požárně dělícími konstrukcemi(byt je samostatným požárním úsekem) Úniková cesta – je komunikace, která umožňuje bezpečnou evakuaci osob ze stavby nebo její části ohrožené požárem na volné prostranství

16 8. Typologie bytového domu 8.6. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
Chráněná úniková cesta – trvale volný komunikační prostor ústící na volné prostranství, tvořící samostatný požární úsek, z požárně odolných konstrukcí, větrané a osvětlené. min. š. 1,5 x 550 mm dveře 800mm Nechráněná úniková cesta – š.min.550 mm je požárním úsekem bez požárního rizika Požárně nebezpečný prostor - je prostor kolem hořící stavby, ve kterém je nebezpečí přenesení požáru sáláním tepla nebo padajícími částmi nesmí přesáhnout hranici stavebního pozemku. Členění budov pro bydlení: rodinné domy - OB1 bytové domy - OB2 ČSN Požární bezpečnost staveb


Stáhnout ppt "Prostory komunikační: vertikální: schodiště, výtahy, rampy"

Podobné prezentace


Reklamy Google