Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vsetín – město bez bariér

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vsetín – město bez bariér"— Transkript prezentace:

1 Vsetín – město bez bariér
Obrazový materiál k dotazníku „Šetření bezbariérovosti“. Ing. Libor Podešva, Ph.D. Vsetín Osoba s omezenou schopností pohybu a orientace je člověk jako každý jiný. Má stejné potřeby stýkat se s ostatními lidmi, bavit se, nakupovat, jednat na úřadech. K tomu je nutné pohybovat se ve vnějším prostředí. To hlavní, co tito lidé potřebují je, aby pro ně ulice a jiné veřejně přístupné prostory a budovy nebyly překážkovou dráhou. My vám pomůžeme zajistit, aby samostatný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace ve vašem objektu a jeho okolí byl bezbariérový, a tím i bezpečný a příjemný.

2 Vycházíme z: vyhlášky č. 369/2001 Sb., stavebního zákona
stránek (výrobci a prodejci ramp, plošin, výtahů..) Vedle výrazu ohleduplnosti je bezbariérovost také povinností, kterou stanovuje vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj na základě zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (viz § 143).

3 Akustický majáček Akustické orientační majáčky (AOM)
Jsou elektronické zdroje zvuků, které pomáhají nevidomému či slabozrakému v jeho orientaci. Akustický majáček svým charakteristickým zvukem slouží k lokalizaci umístění a směru konkrétního orientačního bodu. První používané akustické naváděcí prvky měly trvalý provoz. Nová generace je ovládána dálkově vysílačkou, kterou má nevidomý. Mimo označení jednotlivých bodů lze vytvářet i celé orientační systémy například v podchodech, velkých dvoranách a podobně. Vždy je ale třeba pečlivě zvažovat, kdy je výhodné využití prvků akustických oproti hmatným. Často se vyskytuje kombinace obou druhů navádění. I zde platí v první řadě pravidlo o nutné spolupráci s odborníkem na prostorovou orientaci a samostatný pohyb nevidomých a slabozrakých při navrhování těchto systémů. Umístění jednotlivého AOM se provádí v ose průchodu. Do chodu je možné uvést majáček vysílačkou na vzdálenost přibližně 40 až 50 metrů. Umělými prvky, které se využívají pro akustické navádění, jsou akustické orientační majáčky (AOM), digitální hlasové majáčky (DHM) a akustická signalizace přechodů. Tyto prvky dokreslují celkovou orientační situaci, kterou kontaktně bílou holí nevidomý či slabozraký zjistil. Například napomáhají bezpečnému přecházení tam, kde je na přechodu přes komunikaci osazeno světelné signalizační zařízení. Akustické orientační a informační prvky dávají důležité orientační informace nejen o prostoru, ve kterém se nevidomý nachází, ale také další informace o zařízeních nebo službách, které jsou pro něho zajímavé a důležité. Sem například patří akustická signalizace chodu eskalátorů, provozu výtahů, zjišťování odjezdu či příjezdu dopravních prostředků veřejné dopravy, informace o rozmístění služeb v rozsáhlých dvoranách, vestibulech, podchodech a jiných podobných prostranstvích. Akustické naváděcí a informační majáčky S rozvojem akustického navádění se objevil i požadavek na doplnění základní funkce o další službu - informační frázi.Technický vývoj původního akustického majáčku vedl ke zvukovému zařízení s naváděcí a informační funkcí - výrobce jej označuje jako digitální hlasový maják pro nevidomé - DHM. I tento majáček je spouštěn dálkově vysílačkou nevidomého.Pro jeho umísťování a využívání platí obdobná pravidla jako pro majáček, který má pouze naváděcí signál. Majáček mimo naváděcího tónu může mít elektronicky zaznamenanou hlasovou informaci o prostoru, například: "Vstupujete do nádražní dvorany, vlevo jsou v řadě pokladny, číslovány jsou ve směru vaší chůze č. 1 až 5, před pokladnami je patník na odkládání zavazadel, přístup na nástupiště je přímo, na madlech zábradlí vpravo je číselné označení nástupišť". Z praktických důvodů se informace DHM dělí často na dvě fráze:-stručná základní fráze informuje o daném místě; rozšiřující druhá fráze (spouštěná nevidomým jiným tlačítkem téže vysílačky) může podat další informace, např. o jednotlivých službách a jejich umístění ve zdravotnickém zařízení apod.

4 Vstup do objektu Plocha před vstupem 1,5 m x 1,5 m.
Jeden vstup v úrovni komunikace Rampa Schody Osvětlení vstupu

5 Lehké duralové rampy Široké zlamovací
Lehké duralové rampy slouží pro překonání malých výškových a schodišťových bariér, popř. najíždění vozíku do automobilu. Rampy jsou vyrobeny ze slitin hliníku, vynikají svou pevností a nízkou hmotností, lehkou manipulací a skladností. Materiál se dále při výrobě tepelně zpracovává, aby bylo docíleno požadované nosnosti. Rampy jsou dále povrchově upraveny eloxováním. Povrch je opatřen protiskluzovým povrchem, nejčastěji z pryže. Nosnost/zatížení ramp je od 325kg (jen u některých typů od 200kg). Při výběru ramp byste měli zvážit v jakém prostoru je budete používat (dostatek místa pro najetí a vyjetí) a kde je budete skladovat, popř. v čem je budete převážet. Dále je důležité určit výšku pro překonání bariéry, sílu doprovodné osoby a Vaše fyzické možnosti vzhledem ke sklonu ramp. U některých typů ramp je možné dovybavení dvojicí madel ve dvou výškách určené pro imobilní osoby na vozíku a pro pěší

6 Lehké duralové rampy Zasouvací

7 Roštové rampy Ve výši 25 cm po obou stranách je vodicí tyč

8 Roštové rampy Ve výšce 90 cm mají být po obou stranách rampy madla
Madla mají přesahovat začátek a konec rampy o 15 cm Rampa má mít ve výši 10 cm až 25 cm po obou stranách vodicí tyč

9 Schodiště Kontrastní označení. Madla po obou stranách ve výši 90 cm.
Přesah madla na začátku a na konci. Výška schodu max 16 cm.

10 Bariéry na schodišti Chybí přesah madla Chybí přesah madla

11 Chybné kontrastní označení stupnice schodu
Neoznačovat podstupnici! Kontrastní označení musí být po celé délce schodu v minimální šířce 10 cm! Kontrastní označení podstupnice je nepřípustné

12 Dveře Šířka vstupních dveří min. 90 cm.
Šířka dveří v objektu min. 80 cm. Otevíravá křídla dveří opatřena ve výši 80 cm až 90 cm madly. Výrazné označení prosklení ve výši 110 cm až 160 cm. Klika nejvýše 110 cm od podlahy.

13 Zvonek Hmatné označení tlačítka zvonku.

14 Bezbariérové WC Jedna kabina pro muže a jedna pro ženy (u změn staveb stačí jedna). Prostor na WC min. 140 cm x 140 cm (u změn dokončených staveb). Dveře WC se otevírají ven. Zámek odjistitelný zvenku. WC opatřeno hmatným znakem.

15 Výtah Šířka dveří min 80 cm. Plocha klece min 100 cm x 110 cm.
Umístění ovládání ve výšce 80 cm až 120  cm. Hmatné značení – nesmí být ryté! Akustické hlášení. I. Akustická opatření Příjezd kabiny výtahu do patra musí být v příslušném patře oznámen akustickým tónem vně kabiny. Příjezd kabiny výtahu do patra bude v kabině oznámen hlasovou frází, která musí obsahovat identifikaci příslušného patra. Na patře, v němž je východ z objektu, doporučujeme, aby hlasová fráze obsahovala také tuto informaci. V orientačně jednoduchých objektech doporučujeme do fráze přidat stručný popis trasy od výtahu k východu.

16 Hmatné symboly na ovládacím panelu ve výtahu
Braillovo slepecké písmo Hmatné označení nesmí být ryté! HMATOVÉ OZNAČENÍ OVLÁDACÍHO PANELU VÝTAHU MUSÍ BÝT DVOJÍ, VPRAVO NA PANELU JSOU HMATOVÉ SYMBOLY, VLEVO OZNAČENÍ V BRAILLOVĚ SLEPECKÉM BODOVÉM PÍSMU. DVOJÍ OZNAČENÍ JE PRO NEVIDOMÉ UŽIVATELE NUTNÉ. PŘI VĚTŠÍM POČTU PATER (nad 6) MUSÍ BÝT PANEL UMISŤOVÁN VODOROVNĚ V DOSAHOVÉ VÝŠCE OSOBY NA VOZÍKU PRO INVALIDY A VE VHODNÉ VÝŠI PRO NEVIDOMÉHO, TO JE CCA 1,2 m NAD PODLAHOU. STEJNĚ MUSÍ BÝT OZNAČEN I PŘIVOLÁVACÍ PANEL. VÝŠKA ZNAKŮ JE CCA 20 mm, VÝŠKA RELIÉFU JE CCA 1,5 mm. Hmatné symboly

17 Šikmá schodišťová plošina SP 150
Šikmá schodišťová plošina SP 150 umožňuje imobilním osobám překonávat schodiště jednoduchá, víceramenná, ale i točitá, a to jak uvnitř objektů, tak i ve venkovním prostředí. Plošinu lze používat pro schodiště již od šířky 850mm, nebrání-li tomu další okolnosti. Zařízení může být zabudováno zcela bez stavebních úprav, popř. s drobnými úpravami. Mezi přednosti plošiny SP 150 patří její tichý provoz, jednoduchá obsluha, možnost více zastávek a individuální přizpůsobení výbavy plošiny s ohledem na zdravotní stav zákazníka a stavební situaci. Dráhu tvoří dvě trubky, v nichž je vedeno tažné lano. Systém pohonu plošiny je řešen tak, že motor s převodovkou jsou umístěny v horní zastávce (nepohybují se na plošině), což umožňuje navržení velmi lehké a vzdušné konstrukce. Při pohybu plošiny není nutné do ní přivádět proud, systém nepotřebuje žádný kabel ani sběrnici. Plošina zabírá v zaparkované poloze jen min. rozměry a může zatáčet na malém rádiusu. Ovládání (přivolání a odeslání plošiny) je pomocí ovládacích panelů v jednotlivých zastávkách a dále ovládání na plošině nebo ovládání do ruky. Plošina se instaluje na boční stěnu schodiště (u jednoramenného schodiště) nebo do zrcadla schodiště (u víceramenného schodiště). Na přání zákazníka může být plošina vybavena plně automatickým sklápěním a rozvíráním podlahy, nájezdů a bariér plošiny. Může být také dovybavena sklopnou čalouněnou sedačkou. Nejčastější využití plošiny je ve veřejných budovách (nemocnice, školy, ÚSP atd.) a u soukromých osob. Plošina se vyznačuje nízkými provozními náklady. Vlastnosti SP 150 - plošinu lze použít pro schodiště již od šířky 85cm, nebrání-li tomu další okolnosti - trubky dráhy plošiny lze připevnit na stěnu nebo na sloupky dodávané s dráhou - lze instalovat bez stavebních úprav - montáž na levou nebo pravou stranu schodiště - možnost více zastávek - nízké náklady na údržbu - vhodné použití do všech druhů obytných budov, do obchodních domů, škol, nemocnic, divadel, na nádraží a ostatní druhy veřejných budov - možnost použití ve vnitřních i venkovních prostorách

18 Šikmá schodišťová plošina
Šikmá schodišťová plošina SP 150 umožňuje imobilním osobám překonávat schodiště jednoduchá, víceramenná, ale i točitá, a to jak uvnitř objektů, tak i ve venkovním prostředí.

19 Šikmá schodišťová plošina
Šikmá schodišťová plošina SP 150 umožňuje imobilním osobám překonávat schodiště jednoduchá, víceramenná, ale i točitá, a to jak uvnitř objektů, tak i ve venkovním prostředí. Plošinu lze používat pro schodiště již od šířky 850mm, nebrání-li tomu další okolnosti. Zařízení může být zabudováno zcela bez stavebních úprav, popř. s drobnými úpravami. Mezi přednosti plošiny SP 150 patří její tichý provoz, jednoduchá obsluha, možnost více zastávek a individuální přizpůsobení výbavy plošiny s ohledem na zdravotní stav zákazníka a stavební situaci.

20 Svislá schodišťová plošina Z 400
Svislá schodišťová plošina Z400 umožňuje imobilním osobám překonávat výškové rozdíly, a to jak uvnitř objektů, tak i ve venkovním prostředí. Ovládání (přivolání a odeslání plošiny) je pomocí ovládacích panelů v jednotlivých zastávkách a ovládáním na plošině. Plošina je tvořena podestou, na které je umístěno ohrazení s brankou. Ta je blokována elektrozámkem pro případ, že plošina není v určené zastávce nebo je v pohybu Plošinu lze využívat všude tam, kde je potřeba bezpečně zajistit výškové překonání bariéry (alternativa k šikmým schodišťovým plošinám) - nemocnice, školy, ÚSP, soukromé osoby.

21 Svislá schodišťová plošina Z 200
Plošinu lze využívat všude tam, kde je potřeba bezpečně zajistit výškové překonání bariéry (alternativa k šikmým schodišťovým plošinám) - nemocnice, školy, ÚSP, soukromé osoby.

22 Vnitřní vybavení objektu
Přepážka o délce min. 90 cm ve výši max. 80 cm nad podlahou. Průchod před přepážkou 90 cm min. Místo pro umístění vozíku. Prosklené plochy opatřeny proti mechanickému poškození do výše 40 cm. Zarážky pro slepeckou hůl. Vodicí prvky na podlahách.

23 Umístění zarážky pro slepeckou hůl
Zarážka pro slepeckou hůl

24 Vodicí linie v interiéru
V ODBOČENÍ VODICÍ LINIE NENÍ PROVEDENO PŘERUŠENÍ NA DÉLKU ASI 0,3 až 0,4 m. CHYBA VZNIKLA NEPŘESNOU KOMUNIKACÍ MEZI NEVIDOMÝMI UŽIVATELI A AUTOREM NÁVRHU. NEVIDOMÝ MŮŽE MÍSTO ODBOČENÍ MINOUT. Z EKONOMICKÝCH DŮVODŮ MŮŽE BÝT V INTERIÉRU S NEMĚNNOU PROSTOROVOU SITUACÍ (STANICE METRA, NÁDRAŽÍ, LETIŠTĚ a pod.) SNÍŽENA ŠÍŘKA DODATEČNĚ V DLAŽBĚ PROVÁDĚNÉ VODICÍ LINIE NA CCA 0,2 m. V místě odbočky vodící linie chybí přerušení na délku asi (30 až 40) cm. Nevidomý může místo odbočení minout.

25 Vodicí linie tvořená kobercem a kontrastní dlažbou
UKONČOVACÍ LIŠTA MEZI DLAŽBOU A KOBERCEM I ROZDÍLNÉ VLASTNOSTI POVRCHŮ VEDOU NEVIDOMÉHO SE SLEPECKOU HOLÍ. KONTRAST MEZI SVĚTLOU A TMAVOU DLAŽBOU VEDE SLABOZRAKÉHO. ROZHRANÍ MEZI KOBERCEM A DLAŽBOU JE PŘIROZENOU VODICÍ LINIÍ, DANOU ROZDÍLNÝMI VLASTNOSTMI POVRCHU. Vhodně vybraná ukončovací lišta koberce umožňuje využití suvného pohybu slepecké hole a zvýrazňuje vodicí linii Rozhraní dvou zcela rozdílných povrchů je fakticky přirozenou vodicí linií v interiéru

26 Informační systémy Informační zařízení doplnit akustickými, taktilními a optickými prvky. Telefon pro neslyšící. Výška umístění informačních zařízení do 120 cm. Informační štítky u dveří. Taktilní = hmatový

27 Akustický informační stojan
Informační stojan pro nevidomé INFORMAČNÍ STOJAN MÁ TLAČÍTKA: JEJICHŽ POMOCÍ LZE VOLIT PŘIVOLÁNÍ ASISTENSKÉ SLUŽBY NEBO SPUSTIT FRÁZI INFORMUJÍCÍ O USPOŘÁDÁNÍ PROSTORU PŘED BUDOVOU. K INFORMAČNÍMU STOJANU JE NEVIDOMÝ VEDEN DÁLKOVĚ OVLÁDANÝM AKUSTICKÝM MAJÁČKEM UMÍSTĚNÝM NA STĚNĚ NAD STOJANEM.

28 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vsetín – město bez bariér"

Podobné prezentace


Reklamy Google