Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

schodišťový stupeň schodišťové rameno

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "schodišťový stupeň schodišťové rameno"— Transkript prezentace:

1 schodišťový stupeň schodišťové rameno
S C H O D I Š T Ě 3 . schodišťový stupeň schodišťové rameno

2 Název operačního programu:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Technologická příprava 3. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo: ICT-13 Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 03 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-13-03 Téma vzdělávacího materiálu: SCHODIŠTĚ 3. Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace vysvětluje charakteristiku a požadavky na schodišťové stupně; žáci mají k dispozici učebnice a materiálové vzorky. Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor Zedník Datum vytvoření: Ověření ve výuce:

3 S C H O D I Š T Ě S C H O D I Š Ť O V Ý S T U P E Ň
schodišťový stupeň (schod) je základním prvkem schodiště největší počet výšek stupňů v jednom rameni je 18 a nejmenší 3 (při větším počtu stupňů se má rameno rozdělit na dvě ramena) podle způsobu uložení dělíme stupně na - plně podepřené - oboustranně uložené - jednostranně vetknuté - oboustranně vetknuté

4 S C H O D I Š T Ě S CH O D I Š Ť O V Ý S T U P E Ň - S K L A D B A
Stupeň má tyto části stupnici - a sedlo - b podhled - c čelo - d podstupnici - e drážku - f Obr. 1 - Části schodišťového stupně

5 S C H O D I Š T Ě S C H O D I Š Ť O V Ý S T U P E Ň - D R U H Y
Podle polohy v rameni rozeznáváme stupeň - obr.2 jalový - stupnice lícuje s úrovní podesty, do které je zabudovaný; při výstupu po schodech se jím nepřekonává žádný výškový rozdíl nástupní - je první dolní stupeň v rameni běžný - jsou všechny stupně mezi nástupním a výstupním stupněm výstupní - je poslední stupeň v rameni, stupnice lícuje s podestou; překonává výšku jednoho stupně

6 S C H O D I Š T Ě S C H O D I Š Ť O V Ý S T U P E Ň - D R U H Y
Obr. 2 - Schodišťové stupně v rameni 1 – podesta, 2 – podestový nosník, 3 – jalový stupeň, 4 – běžné stupně, 5 – výstupní stupeň

7 S C H O D I Š T Ě S C H O D I Š Ť O V Ý S T U P E Ň - N Á V R H
požaduje se, aby všechny výšky a šířky stupňů měly v rameni stejné rozměry stupně se udávají součinem h x b h - výška podstupnice b - šířka stupnice mezi šířkou a výškou stupně platí vztah vycházející ze dvou předpokladů: - průměrný krok člověka je 630 mm - vertikální krok (na svislém žebříku) se rovná polovině délky horizontálního kroku

8 S C H O D I Š T Ě S C H O D I Š Ť O V Ý S T U P E Ň - N Á V R H
rozměr výšky a šířky stupně určuje vzorec Obr. 3 2 h + b = 630 mm

9 S C H O D I Š T Ě S C H O D I Š Ť O V Ý S T U P E Ň - N Á V R H
Obr. 4 Závislost rozměrů stupňů na sklonu schodišťového ramene

10 S C H O D I Š T Ě S C H O D I Š Ť O V É R A M E N O - N Á V R H
průchodná šířka schodišťového ramena má být násobkem průchodu dospělého člověka; min mm tj. 2 x 550 mm (u RD 900 mm) Obr. 5

11 S C H O D I Š T Ě S C H O D I Š Ť O V É R A M E N O, Z Á B R A D L Í
schodišťová ramena i podesty musí být na volných stranách opatřena zábradlím, které je tvořeno konstrukcí a madlem výška zábradlí, měřená svisle od přední hrany stupně po horní hranu madla, bývá mm u oboustranně obezděných schodišťových ramen má být alespoň na jedné straně osazeno madlo, a to ve stejné výšce jako zábradlí – obr. 6

12 S C H O D I Š T Ě Z Á B R A D L Í, M A D L A
a b Obr. 6 Zábradlí na schodišti a – měření výšky zábradlí, b – vzdálenost madla od stěny

13 D ě k u j i z a p o z o r n o s t .

14 P o u ž i t é z d r o j e Seznam použité literatury Obrazový materiál
TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie III: pro 3. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 115 s. ISBN HYKŠ, Pavol a Mária GIECIOVÁ. Schodiště, rampy, žebříky. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 160 s. Stavitel. ISBN Obrazový materiál Obr. 1, 2, 4 - TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie III: pro 3. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 115 s. ISBN Obr. 3, 5, 6 - HYKŠ, Pavol a Mária GIECIOVÁ. Schodiště, rampy, žebříky. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 160 s. Stavitel. ISBN

15 O v ě ř e n í p r e z e n t a c e č. 0 3 Jaký je nejmenší a největší počet stupňů v rameni? Popiš části schodišťového stupně Pojmenuj stupně v rameni. Jaká je průchodná šířka schodišťového ramene?


Stáhnout ppt "schodišťový stupeň schodišťové rameno"

Podobné prezentace


Reklamy Google