Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TÉMA 2 VÝSTAVBA, ÚDRŽBA, OPRAVY, ŽIVOTNOST VOZOVEK A EKONOMIKA ČÁST ŽIVOTNOST A EKONOMIKA 24.- 25.11.2009 České Budějovice Doc. Ing. Otakar Vacín, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TÉMA 2 VÝSTAVBA, ÚDRŽBA, OPRAVY, ŽIVOTNOST VOZOVEK A EKONOMIKA ČÁST ŽIVOTNOST A EKONOMIKA 24.- 25.11.2009 České Budějovice Doc. Ing. Otakar Vacín, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 TÉMA 2 VÝSTAVBA, ÚDRŽBA, OPRAVY, ŽIVOTNOST VOZOVEK A EKONOMIKA ČÁST ŽIVOTNOST A EKONOMIKA 24.- 25.11.2009 České Budějovice Doc. Ing. Otakar Vacín, Ph.D.

2 Metodika overovania návrhových parametrov konštrukcií vozoviek na pokusných úsekoch Dipl. Ing. Zsolt BOROS 24.-25.11.2009České Budějovice

3 Boros, Metodika overovania návrhových parametrov konštrukcií vozoviek na pokusných úsekoch3 Cíle Návrh konstrukce vozovky pro projekt PPP  podmínkou je návrh vozovky dle místní návrhové metodiky - jiný není povolen  při porovnání konkrétního zadání pro návrh vozovek podle různých návrhových metodik některých evropských zemí docházíme k odlišným výsledkům  různé hodnoty dostáváme i v případě podobných klimatických podmínek a zatížení vozovky  z hlediska modelů a použitých analytických výpočtových metod však platí, že není mezi návrhovými metodikami podstatný rozdíl

4 Boros, Metodika overovania návrhových parametrov konštrukcií vozoviek na pokusných úsekoch4 Simulace podmínek v konstrukci vozovky Všeobecně  APT – Accelerated Pavement Testing (zrychlené zatěžování vozovky)  ALT – Accelerated Load Testing (zrychlené testování dle zatížení)  AST – Accelerated Scale Testing (zrychlené zkoušení zatěžovacích stavů)  RLT – Real-time Load Testing (sledování zatížení v reálném čase)

5 Boros, Metodika overovania návrhových parametrov konštrukcií vozoviek na pokusných úsekoch5 Závěry  pro přesnější analýzu je nevyhnutelné systematické měření klimatických okrajových podmínek a deformačních vlastností vrstev konstrukce vozovky při reálném zatížení  předpokládáme, že nestačí sledovat změnu vlastností materiálů v laboratorních podmínkách,  je důležité skutečné namáhání sledovaného materiálu, sledování vrstvy v konstrukci a její interakce s konstrukcí

6 Boros, Metodika overovania návrhových parametrov konštrukcií vozoviek na pokusných úsekoch6  materiály se mění během životnosti  při porovnání konkrétního zadání pro návrh vozovek podle návrhových metodik některých evropských zemí jsou výsledky velmi odlišné  očekávané výsledky práce mají přispět k optimalizaci nákladů životního cyklu - Life Cycle Cost Závěry

7 PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI ASFALTOVÝCH VRSTEV VYZTUŽENÍM VLÁKNY Clifford N. MacDonald Kamil E. Kaloush, Ph.D.,P.E Tracy H. Lang Ing. Jiří Zedníček KP Biligiri 24.-25.11.2009České Budějovice

8 MacDonald, Kaloush, Lang, Zednicek, Biligiri, Prodloužení životnosti asfaltových vrstev vyztužením vlákny8 Cíle Vyztužený asfaltový beton  zvýšená pevnost, houževnatost a životnost  pevná a chemicky inertní vlákna  FRAC nabízí trojrozměrné - izotropické vyztužení  vlákna poskytují asfaltové směsi lepší vlastnosti, jako vyšší komplexní modul a lepší únavovovou odolnost směsi

9 MacDonald, Kaloush, Lang, Zednicek, Biligiri, Prodloužení životnosti asfaltových vrstev vyztužením vlákny9 Úvod Všeobecně  materiál je vyráběn od roku1982  v roce 2008 byl proveden zkušební úsek a srovnávací měření vlastností materiálů dle funkčních a empirických zkoušek  trojrozměrná smyková pevnost, dynamický modul a odolnost proti šíření trhlin  dávkování vláken : ~0.5kg na tunu směsi

10 MacDonald, Kaloush, Lang, Zednicek, Biligiri, Prodloužení životnosti asfaltových vrstev vyztužením vlákny10 Výsledky zkoušek Materiálové vlastnosti  Hodnoty komplexního modulu 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 4.4 °C37.8 °C54.4 °C Komplexní Modulus, MPa Controlní směs FRAC

11 MacDonald, Kaloush, Lang, Zednicek, Biligiri, Prodloužení životnosti asfaltových vrstev vyztužením vlákny11 Výsledky zkoušek Materiálové vlastnosti  Rychlost šíření trhliny

12 MacDonald, Kaloush, Lang, Zednicek, Biligiri, Prodloužení životnosti asfaltových vrstev vyztužením vlákny12 Závěry  směsi FRAC prokázaly lepší odolnost proti vzniku smykových deformací  hodnoty komplexního modulu E* byly pro směs FRAC vyšší u teploty 54.4 °C, nárůst modulu 50%  rychlost šíření trhliny ukázala 40x vyšší odolnost než kontrolní směs  výpočet dle návrhové metodiky umožňuje snížení tloušťky vrstvy asfaltového betonu o 30% až 40%


Stáhnout ppt "TÉMA 2 VÝSTAVBA, ÚDRŽBA, OPRAVY, ŽIVOTNOST VOZOVEK A EKONOMIKA ČÁST ŽIVOTNOST A EKONOMIKA 24.- 25.11.2009 České Budějovice Doc. Ing. Otakar Vacín, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google