Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prostý beton - Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez - Konstrukční ustanovení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prostý beton - Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez - Konstrukční ustanovení."— Transkript prezentace:

1 Prostý beton - Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez - Konstrukční ustanovení - Základová patka - Příklad

2 Uplatnění prostého betonu  prvky převážně namáhané tlakem, který není záměrným předpětím (např. stěny, sloupy, oblouky, klenby a tunely),  základové pasy a patky,  opěrné stěny,  piloty o průměru > 600 mm a N Ed /A c  0,3f ck.

3 Návrhové pevnosti prostého beton  návrhová pevnost betonu v tlaku f cd f cd =  cc f ck /  c, (1) kde  c je součinitel spolehlivosti betonu,  cc je součinitel vlastností prostého betonu, doporučuje se  cc = 0,8,  návrhová pevnost betonu v tahu f ctd f ctd =  ct f ctk 0,05 /  c, kde  c je součinitel spolehlivosti betonu,  ct je součinitel vlastností prostého betonu, doporučuje se  ct = 0,8.

4 Schéma stěny l 0 =  l w    1 součinitel závislý na podepření a ztužení okrajů

5 Únosnost obdélníkového průřezu N Rd =  f cd =  f cd b (h w – 2e)(2) kde  f cd je návrhová účinná pevnost betonu v tlaku, b je celková šířka příčného průřezu, h w celková výška příčného průřezu, e výstřednost síly N Rd ve směru h w. Součinitel  třídy betonu, uvažuje se: pro f ck  50 MPa  = 1,0; pro 50  f ck  90 MPa  = 1,0 – (f ck – 50)/200. b hwhw e h w – 2e

6 Smyková únosnost prostého betonu Smyková síla V Ed a normálová síla N Ed : určí se návrhová napětí:  cp = N Ed /A cc (3)  cp = k V Ed /A cc (4) kde k je součinitel, doporučená hodnota k = 1,5, podmínka:  cp  f cvd kde f cvd je návrhová pevnost ve smyku a tlaku, stanoví se pro  cp   c,lim, (Mohrova obálka porušení) (5) pro  cp   c,lim ze vztahu (6) (7) f cd je návrhová pevnost v tlaku, f ctd je návrhová pevnost v tahu.

7 Vybočení Štíhlost u sloupů a stěn se stanoví ze vztahu: = l 0 /i< 25 (8) kde i je poloměr setrvačnosti betonového průřezu bez trhlin, l 0 je účinná délka prvku l 0 =  l w (9) kde l w je světlá výška prvku,  je součinitel závislý na podmínkách podepření: ­ pro sloupy lze obecně uvažovat  = 1,0, - pro konzolové sloupy nebo stěny  = 2,0, - pro ostatní stěny je hodnota  uvedena v tabulkách.

8 Součinitel  - účinná délka prvku

9 Mezní stavy použitelnosti a) s přihlédnutím ke vzniku trhlin:  omezení tahových napětí na přijatelné hodnoty,  zabezpečení pomocného konstrukčního vyztužení (povrchová výztuž, soustava ztužujících táhel),  zřízení spár,  použití vhodné technologie betonu (např. vhodné složení směsi, ošetřování),  volba vhodných metod provádění. b) s přihlédnutím k omezení deformací:  minimální rozměry průřezů,  omezení štíhlosti u tlačených prvků.

10 Zjednodušené vztahy Mezní normálová síla N Rd = b h w f cd  (10) b je šířka příčného průřezu, h w je výška příčného průřezu,  je součinitel pro výstřednost, účinky druhého řádu a dotvarování. Pro ztužené (zavětrované) prvky lze součinitel  uvažovat:  = 1,14 (1 – 2 e tot /h w ) – 0,02 l 0 /h w  (1 – 2 e tot /h w )(11) e tot = e 0 + e i (12) e 0 = M Ed /N Ed je výstřednost prvního řádu od účinků zatížení e i je přídavná výstřednost pokrývající účinky imperfekcí, odhadne se na základě naklonění prvku .

11 Příklad Osamělý sloup výšky l w = 5,0 m, obdélníkového průřezu b = 0,50 m a h w = 0,75 m, beton C 25/30 zatížený N Ed = 2050 kN a M Ed = 307 kNm. f cd = 0,8. 25/1,5 = 13,33 MPa; e 0 = 307/2050 = 0,150 m; l 0 = l w = 5,0 m; i = 0,75/  12 = 0,217 m; = 5,0/0,217 = 23  25 vyhovuje; Imperfekce e i se stanoví podle 5.2 v EN 1992-1-1 na základě naklonění  pro osamělý prvek (m = 1) l = l w = 5,0 m;  0 =1 /200=0,005; redukce:  h = 2/  l w = 2/  5 = 0,894, 2/3   h  1;  m =  0,5(1 + 1/m)  =  0,5(1 + 1/1)  = 1;  i =  0  h  m = 0,005. 0,894.1 = 0,00447; e i =  i l 0 /2 = 0,00447. 5,0/2 = 0,012 m; e tot = e 0 + e i = 0,150 + 0,012 = 0,165 m;  = 1,14(1 – 2. 0,162/0,75) = 0,648 >1 – 2. 0,162/0,75 = 0,568; N Rd = 0,5. 0,75. 13,33. 0,5687. 10 3 = 2839 kN > N Ed = 2050 kN sloup vyhovuje

12 Konstrukční ustanovení - Tloušťka h w stěn z monolitického betonu nemá být menší než 120 mm. U prvků s rýhami a prohlubněmi je třeba zajistit pevnost a stabilitu. - Pokud se očekává v pracovních spárách vznik tahových napětí v betonu, je třeba pro omezení trhlin navrhnout výztuž.

13 Základové patky a pasy 0,85h F /a =  (3  gd /f ctd )(15) kde h F je výška základu, a je vyložení základu od líce stěny nebo sloupu,  gd je návrhová hodnota normálového napětí v základové spáře, f ctd je návrhová hodnota pevnosti betonu v tahu (ve stejných jednotkách jako  gd ). Zjednodušeně: a < 0,5h F

14 Otázky ke zkoušce - uplatnění prostého betonu - návrhová pevnost betonu v tlaku a tahu - mezní únosnost obdélníkového průřezu - smyková únosnost - zjednodušené vztahy - příklad výpočtu - konstrukční ustanovení - tvar základové patky


Stáhnout ppt "Prostý beton - Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez - Konstrukční ustanovení."

Podobné prezentace


Reklamy Google