Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

J. Pruška MH 13. přednáška 1 Zatížení obezdívek podzemních staveb •Vysoké nadloží * Protodjakonov * Terzaghi * Kommerel •Nízké nadloží * Suquet * Bierbaumer.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "J. Pruška MH 13. přednáška 1 Zatížení obezdívek podzemních staveb •Vysoké nadloží * Protodjakonov * Terzaghi * Kommerel •Nízké nadloží * Suquet * Bierbaumer."— Transkript prezentace:

1 J. Pruška MH 13. přednáška 1 Zatížení obezdívek podzemních staveb •Vysoké nadloží * Protodjakonov * Terzaghi * Kommerel •Nízké nadloží * Suquet * Bierbaumer

2 J. Pruška MH 13. přednáška 2 O. Kommerel (1912) Hornina pod horninovou klenbou se postupně nakypřuje (zvětšuje svůj objem), což se projeví v průhybu stropu výrubu. Tento průhyb stropu výrubu působí na provizorní výstroj, jež reaguje určitým popuštěním. Podle velikosti tohoto popuštění a podle procenta trvalého nakypření horniny je možné určit výšku oblasti tlačené horniny - horninové klenby ve tvaru paraboly.

3 J. Pruška MH 13. přednáška 3 Nakypření horniny dle Kommerela

4 J. Pruška MH 13. přednáška 4 Protože při poklesu důlního díla dochází jen k částečnému nakypření horniny, vyjádřil Kommerell výšku oblasti tlačené horniny h pomocí hodnoty trvalého nakypření horniny v % (viz tab. ) Druh horninyTrvalé nakypření v % Písek, štěrk1 - 1,5 Jíl2 - 4 Slín4 - 5 Pevný slín6 - 7 Skála7 - 15

5 J. Pruška MH 13. přednáška 5 Protodjakonov Vychází z předpokladu, že horninový masiv je do jisté míry nesoudržné prostředí, ve kterém se vytvoří přirozená horninová klenba parabolického tvaru. Podle této horninové klenby se okolní horniny oddělují od masivu a uvnitř této klenby se rozruší. Přirozená horninová klenba zasahuje podle horniny, ve které se nachází, i do boků výrubu a vyvolává tak jejich spoluúčast na tlakových projevech horniny.

6 J. Pruška MH 13. přednáška 6 Parabolický tvar klenby odvodil M.M. Protodjakonov z podmínky rovnováhy horniny nacházející se v této přirozené horninové klenbě a její výšku získal z podmínky maximální stability.

7 J. Pruška MH 13. přednáška 7 kde: h 1 - je výška přirozené horninové klenby nad výrubem a 1 - je polovina rozpětí přirozené horninové klenby f p - koeficient pevnosti podle Protodjakonova Použitelnost teorie je omezena dvěma podmínkami: • a) koeficient pevnosti horniny podle Protodjakonova musí být větší než 0,3 výška nadloží musí být větší než trojnásobek výšky horninové klenby

8 J. Pruška MH 13. přednáška 8 Terzaghi Tato teorie nejdříve klasifikuje horniny podle stupně porušení a uspořádání ploch nespojitosti (přiděluje součinitel tlačivosti c T ´ nebo c T ´´ ) a pro jednotlivé kategorie určuje velikost horninového tlaku. Výška horninové klenby je určena empiricky v závislosti na výšce výrubu H T a jeho šířce B.Zatížení na výstroj se stanovuje podle výšky horninového sloupce pod vzniklou horninovou klenbou. Předpokládá se minimální výška nadloží H  1,5 (B + H T ).

9 J. Pruška MH 13. přednáška 9 masivní skalní horniny Hp=0,25 B

10 J. Pruška MH 13. přednáška 10 Schéma pro vodorovnou vrstevnatost Hp=0,5B

11 J. Pruška MH 13. přednáška 11 Schéma pro svislou vrstevnatost Hp=0,25B

12 J. Pruška MH 13. přednáška 12 šikmo vrstevnaté horniny Hp=0,25 B P=0,30  (0,5Ht+0,25B)

13 J. Pruška MH 13. přednáška 13 Suquet Tato teorie předpokládá, že se při výlomu s malým nadložím může pokles stropu výrubu rozšířit až k povrchu terénu, zemina se zaklíní, takže nebude působit na ostění svojí plnou vahou, ale vynese se částečně klenbovým působením.

14 J. Pruška MH 13. přednáška 14 Vzniklá klenba je zatížena tíhou horniny G. Předpokládejme, že vodorovná síla H prochází ve vrcholu vzniklé klenby okrajem jádra, maximální namáhání je pak možné zapsat vztahem: Pokud pevnost horniny není schopna převzít celé napětí  max, budou na ostění působit tlaky odpovídající ideální objemové tíze horniny  i : kde:  skutečná objemová tíha horniny  0 fiktivní objemová tíha

15 J. Pruška MH 13. přednáška 15 Bierbaumer Bierbaumer snižuje zatížení plnou tíhou nadloží nad výrubem o účinek tření, které vzniká podél sloupce horniny nad výrubem

16 J. Pruška MH 13. přednáška 16 aktivní tlak zeminy nad smykovou rovinou aktivního tlaku (klínu zeminy) tření na styku klínu zeminy a sloupce horniny nad výrubem celkové zatížení stropu výrubu boční tlak horniny působící na výrub se počítá jako aktivní zemní tlak boční tlak v úrovni stropu boční tlak v úrovni dna


Stáhnout ppt "J. Pruška MH 13. přednáška 1 Zatížení obezdívek podzemních staveb •Vysoké nadloží * Protodjakonov * Terzaghi * Kommerel •Nízké nadloží * Suquet * Bierbaumer."

Podobné prezentace


Reklamy Google