Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smyk Železobetonový nosník při ohybu Smyk – zjednodušené ověření Příklady prvků namáhaných na smyk Průřez bez smykové výztuže Příhradová analogie Postup.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smyk Železobetonový nosník při ohybu Smyk – zjednodušené ověření Příklady prvků namáhaných na smyk Průřez bez smykové výztuže Příhradová analogie Postup."— Transkript prezentace:

1

2 Smyk Železobetonový nosník při ohybu Smyk – zjednodušené ověření Příklady prvků namáhaných na smyk Průřez bez smykové výztuže Příhradová analogie Postup výpočtu Otázky ke zkoušce Prof.Ing. Milan Holický, DrSc. ČVUT, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 Tel.: 224353842, Fax: 224355232 E-mail: holicky@vc.cvut.cz, http://web.cvut.cz/ki/710/prednaskyFA.html

3 Železobetonový nosník při ohybu Nevyztužený Nosník Vyztužený Nosník Uspořádání výztuže

4 Trhliny betonového nosníku - tahové, svislé - tahové, šikmé - smykové - tlakové

5 Směry hlavních napětí -vznik trhlin TahTlak Tah Tlak Tah Tlak Zatížení

6 Smyk - zjednodušené ověření

7 Příklady Nosník u podpory Protlačení desky Krátká konzola

8 Faktory smykové odolnosti - Smyková pevnost tlačeného beton - Vazba kameniva - Hmoždinkový vliv podélné výztuže - Osová síla v tlaku Klíčové faktory ovlivňující smykovou odolnost železobetonových prvků bez zvláštní smykové výztuže

9 Smyková odolnost průřezu prvku  c návrhová smyková pevnost průřezu (ekvivalentní napětí stanovené s ohledem na klíčové faktory) Nosník pouze s podélnou výztuží bez zvláštní smykové výztuže cd Smyková síla V cd ( V Rd1 ), kterou je prvek schopen přenést bez smykové výztuže

10 Smyková pevnost průřezu (nosníku)  Rd je návrhová smyková pevnost betonu (  0,41 MPa) k - vliv rozměru (  1, běžně = 1)  - stupeň vyztužení (  0,01)  cp – tlakové napětí v prvku od vnějšího zatížení (  0) První odhad:  c  1,6  Rd (= 0,27 f ckt 0,05 )

11 Návrhová smyková pevnost betonu d pro Návrhová pevnost betonu ve smyku Charakteristická - pevnost v tlaku - pevnost v tahu Návrhová pevnost betonu ve smyku  c je dílčí součinitel pevnosti betonu Přibližně  Rd  0,17 f ckt 0,05 )

12 Příklad  c = 0,26  1  (1,2 +40  0,01)+0 = 0,42 MPa Beton C20, f ck = 20 MPa, f ctk 0,05 = 1,5 MPa,  Rd = 0,26 MPa V cd = 0,42  0,30  0,40 = 0,031 MPa = 31 kPa Nosník b w = 0,30 m, d = 0,40 m,  = 0,01 : V cd = 0,42  1,00  0,10 = 0,042 MPa = 42 kPa Nosník b w = 1,00 m, d = 0,17 m,  = 0,01 : cd Návrhová pevnost průřezu

13 Smyková výztuž Jestliže je smyková síla V Sd větší než V cd (V Rd1 ) je nutno prvek opatřit smykovou výztuží, která přenáší část V wd

14 Třmínky a ohyby

15 Vyztužení nosníku smykovou výztuží

16 Příhradová analogie Modrá: tlačené prvky Červená: tažené prvky

17 Příhradová analogie Ekvivalentní napětí přenášené ohyby Výsledná napětí přenášená výztuží a betonem Rovnoměrné smykové napětí Aproximace

18 Příhradová analogie Smyková síla V a napětí ve výztuži Smyková síla V a tlakové napětí v sloupcích betonu Výsledné síly F c a F s v krajních prvcích

19 Otázky ke zkoušce - Pojem smyk na příkladech betonových prvků - Klíčové faktory smykové odolnosti prvků bez smykové výztuže - Smyková odolnost obdélníkového průřezu - Smyková pevnost průřezu (nosníku, desky) - Návrhová smyková pevnost betonu - Příklady smykové odolnosti desky a nosníku - Smyková výztuž - Příhradová analogie

20 Příklad ke zkoušce Odhadněte nutnou účinnou výšku desky d o rozpětí 6 m pro stálé zatížení 7 kN/m 2 (  G = 1,35) a užitné zatížení 3 kN/m 2 (  G = 1,5), tak aby nebyla nutná smyková výztuž. Uvažujte návrhovou smykovou pevnost desky  c =0,42 MPa =420 kPa (beton C20,  = 0,01,  cp = 0) Návrhové spojité zatížení na 1 m šířky desky w = (1,35  7 + 1,5  3) = 13,95  14,0 kN/m V cd = 420  1,00  d = 420 d kN  d > 42/420 = 0,10 m Smyková síla u podpory V = 6  14,0/2 = 42,0 kN


Stáhnout ppt "Smyk Železobetonový nosník při ohybu Smyk – zjednodušené ověření Příklady prvků namáhaných na smyk Průřez bez smykové výztuže Příhradová analogie Postup."

Podobné prezentace


Reklamy Google