Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Beton 5 Obecný postup návrhu obdélníkového průřezu Oboustranně vyztužený průřez T - průřez Interakce momentu a normálové síly Centrický zatížený sloup.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Beton 5 Obecný postup návrhu obdélníkového průřezu Oboustranně vyztužený průřez T - průřez Interakce momentu a normálové síly Centrický zatížený sloup."— Transkript prezentace:

1

2 Beton 5 Obecný postup návrhu obdélníkového průřezu Oboustranně vyztužený průřez T - průřez Interakce momentu a normálové síly Centrický zatížený sloup Otázky ke zkoušce Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. ČVUT, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 Tel.: 224353842, Fax: 224355232 E-mail: holicky@vc.cvut.cz, http://web.cvut.cz/ki/710/prednaskyFA.html

3 Železobetonový nosník při ohybu

4 Železobetonový průřez při ohybu F cd = 0,8 x b f cd F sd =A s f yd f cd =  f c /  m,  m = 1,5 f yd = f yk /  s,  s = 1,15 Návrhové hodnoty vnitřních síl: Podmínky rovnováhy: F cd = F sd  M d = z F sd  ss  0,8 x fcfc FcFc F s = A s f y z = d-0,4 x x d b AsAs M

5 Obecný postup Plocha výztuže u obdélníka: Plocha výztuže: Omezení: Bezrozměrné veličiny:

6 Obecný postup Plocha výztuže:  max = 0,36

7 Postup výpočtu - obdélník - pokud ne, změna rozměrů nebo oboustranná výztuž 1. Ověření momentu 2. Výpočet , tabulka 3. Výpočet plochy výztuže

8 Příklad C20/25, S500 l[m]=6,00 qd[kN/m]=20 Md[kNm]=90 m=0,19  = 0,21 A[m^2]=0,00055  [%] = 0,66  >  min ? PRAVDA m { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/9/2510819/slides/slide_8.jpg", "name": "Příklad C20/25, S500 l[m]=6,00 qd[kN/m]=20 Md[kNm]=90 m=0,19  = 0,21 A[m^2]=0,00055  [%] = 0,66  >  min .", "description": "PRAVDA m

9 Oboustranně vyztužený průřez x d  s =f yd /E s  b As1As1 M A s2 a’a’ Plocha výztuže A s1  ’   max = 0,36 As2As2 A s2 A s1 - A s2 Beton. pr.Ocel. pr.

10 Postup výpočtu 1. Výpočet momentů 2. Ověření momentu: je-li - není oboustranná výztuž nezbytná, pak - oboustranná výztuž, pak 3. Je-li

11 T – průřez bwbw A s1 b - b w A s2 -- je-li x/d>h t /d  A s2 = h t (b-b w )f cd /f yd  M d2 = A s2 (d–h t /2) f yd A s1 se stanoví pro M d1 =M d – M d2  A s = A s1 + A s2 Obdélníkový průřez b × d: m    x/d =1,25   -- je-li x/d < h t /d,  A s bwbw b = b w +0,2l 0 < l t htht d AsAs

12 Postup výpočtu T - průřezu 1.Obdélníkový průřez b × d: 2. Výška x : 3. Výztuž: -- je-li x/d < h t /d, pak A s =  f cd bd/f yd -- je-li x/d > h t /d  A s2 =h t (b-b w ) f cd /f yd  M d2 = A s2 (d – h t /2) f yd 4. VýztužA s1 se stanoví pro M d1 =M d – M d2  m 1 = m – m 2 5. Výsledná výztuž: A s = A s1 + A s2

13 Kombinace momentu a normálové síly M d =(0,5 h – 0,4 x) 0,8 x b f cd, N d = 0,8 x b f cd  x = N d / (0,8 b f cd ) Bezrozměrné veličiny: m = 0,5 (n – n 2 )  0,8 x fcfc FcFc h/2-0,4 x x h b M N h/2 Průřez z prostého betonu: Po dosazení:

14 Interakční diagram 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 00,10,20,30,40,50,6 m n A s f y /bhf cd = 1,0 prostý beton b h AsAs a a/h=0,1 A s f y /bhf cd = 0,5

15 Interakční diagram

16 Centrický zatížený krátký sloup Podmínka pro výztuž: 0,003 < A s < 0,08 N d = 0,8 A c f cd + A s f yd = 0,8 b h f cd + A s f yd V některých pramenech omezení f yd < 400 MPa Návrh rozměru čtvercového sloupu: b 2 = h 2 = (N d - A s f yd ) / (0,8 f cd ) nebo volíme A s ~ 0.01 b h b 2 = h 2 = N d / ( 0,01 f yd + 0,8 f cd ) b > 0,20 m, běžně 0,30 až 0,50 m b h AsAs a Pro velmi malou výstřednost a = 12 0,5 l 0 /h l 0 /7, l 0 je vzpěrná délka, u vetknutých sloupů l 0 ~ 0,7 l, h > l/10

17 Numerický příklad Návrhová hodnota účinku zatížení N d  1000 kN = 1 MN Návrhové hodnoty pevností f yd = 500/1,15 = 435 MPa, f cd = 20/1,5= 13,3 MPa Volíme stupeň vyztužení A s ~ 0.01 b h < 0,08 b h b 2 = h 2 = N d / ( 0,01 f yd + 0,8 f cd ) = 1/15 = 0,067 b = h = 0,26 ~ 0,30 m > 0,20 m

18 Otázky ke zkoušce Obecný postup návrhu obdélníkového průřezu Omezení plochy výztuže Oboustranně vyztužený průřez Postup výpočtu, příklad T - průřez Postup výpočtu, příklad Interakce momentu a normálové síly Centricky zatížený sloup Příklad výpočtu rozměrů sloupu


Stáhnout ppt "Beton 5 Obecný postup návrhu obdélníkového průřezu Oboustranně vyztužený průřez T - průřez Interakce momentu a normálové síly Centrický zatížený sloup."

Podobné prezentace


Reklamy Google