Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NK 1 – Konstrukce – část 2B - Zásady navrhování - Zatížení - Uspořádání konstrukce - Zakládání staveb - Zděné konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NK 1 – Konstrukce – část 2B - Zásady navrhování - Zatížení - Uspořádání konstrukce - Zakládání staveb - Zděné konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz,"— Transkript prezentace:

1 NK 1 – Konstrukce – část 2B - Zásady navrhování - Zatížení - Uspořádání konstrukce - Zakládání staveb - Zděné konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta stavební Ing. Jana Markova, Ph.D., Kloknerův ústav

2 Ohýbané nosné systémy nosník prostý nosník vetknutý – spolupůsobení svislých konstrukcí momentový obrazec

3 Konstrukce převážně tlačené konstrukce obloukové

4 Konstrukce převážně tažené - tvarem se přizpůsobují výslednicové čáře vnějšího zatížení. Visuté konstrukce

5 Konstrukce zastřešení

6 Zavěšené nosné systémy

7 Zavěšená mostní konstrukce

8 Kombinace nosných systémů

9 Pořadí návrhu nosné konstrukce Deska Trám Sloup Základ směr výstavby směr navrhování

10 Orientační rozměry betonových nosných prvků DESKY Jednosměrně pnuté – prostě uložené ……………….. l 1 /25 – l 1 /20 (50 mm) – spojité nebo vetknuté …….. l 1 /33 – l 1 /30 (50 mm do sv. 1 m) (60 mm do sv.1,5 m) (70 mm nad sv.1,5 m) – konzolové ………………….. l 1 /10 (50 mm) h min

11 Orientační rozměry desek DESKY Obousměrně pnuté – plný průřez – prostě uložené ……………….. l 1 /33 (100 mm) – vetknuté pružně ………….... l 1 /40 nebo plně …1,2 (l 1 + l 2 )/105 (100 mm) h min

12 Orientační rozměry desek DESKY Obousměrně pnuté – vylehčené kazetové – prostě uložené ………………………………. l 1 /20 – vetknuté pružně nebo úplně ……………..... l 1 /25 h min Lokálně podepřené – bezhřibové ……………………………. l 2 /33 (160 mm) – hřibové ………………………………... (l 2 – 2c/3)/35 (120 mm) l 2 je větší rozpětí, c účinná šířka hlavice

13 Orientační rozměry betonových nosníků NOSNÍKY Trámy prostě uložené a spojité – zatížené užitným zatížením …………l 1 /15 – l/ 1 12 (0,33 – 0,4) h – střešní …………….…………………l 1 /17 – 1 1 /14 (0,33 – 0,4) h h b Trámy konzolové – zatížené užitným zatížením ……………. l/5 (0,33 – 0,4) h – střešní ……………………………………l/10 (0,33 – 0,4) h

14 Orientační rozměry betonových průvlaků a sloupů Průvlaky – zatížené užitným zatížením ………..l/12 – l/8 (0,3 – 0,5) h – střešní …………….……………… l/14- l/12 (0,3 – 0,5) h h b SLOUPY – střední sloupy vícepodlažních budov Minimální rozměry: - 200 mm, svisle betonované sloupy na staveništi - 140 mm, vodorovně betonované prefabrikované sloupy

15 Vliv štíhlosti nosného prvku Eulerovo kritické břemeno

16 Vliv štíhlosti závisí na tvaru a způsobu namáhání nosného prvku

17 Ohybové štíhlosti Kritérium < lim

18 Mezní štíhlosti pro železobetonové konstrukce veličiny A,B,C závisí na stupni vyztužení, součiniteli dotvarování, poměru momentů n poměrná normálová síla Orientačně: Prostý beton lim < 80 Železobeton lim < 150 (25 pro velmi malou výstřednost)

19 Vymezující ohybové štíhlosti Účinná výška l 0 pro čtvercový sloup 350 mm

20 Svislé průhyby w c nadvýšení nezatíženého nosného prvku w 1 počáteční průhyb od stálých zatížení w 2 dlouhodobá část průhybu od stálých zatížení w 3 přídavný průhyb od proměnných zatížení w tot celkový průhyb (součet w 1, w 2, w 3 ) w max celkový průhyb bez nadvýšení

21 Deformace a vodorovná posunutí ucelkové vodorovné posunutí na výšku budovy H u i vodorovné posunutí na výšku podlaží H i

22 Mezní průhyby podle EN 1992-1-1 - průhyb při kvazistálém zatížení nemá překročit 1/250 rozpětí. - nadvýšení; velikost nadvýšení bednění by neměla překročit 1/250 rozpětí. - kritérium průhybu po zabudování prvku: 1/500 rozpětí při kvazistálé kombinaci zatížení. Ostatní omezení by měla být uvažována v závislosti na náchylnosti k porušení připojených prvků. L/250 L/500

23 Vymezující poměry rozpětí a účinné výšky průřezu l/d Pro poměry l/d menší než vymezující hodnoty v tabulce se ukazuje, že průhyby jsou menší než l/250 a výpočet přetvoření lze vynechat.

24 l Vliv oceli a stupně vyztužení na vymezující poměr l/d

25 Mezní hodnoty svislých průhybů podle ČSN 73 1401 L/200 L/250 w max Střešní konstrukce w3w3 vaznice, vazníky Stropní konstrukce stropnice, průvlaky - kce nesoucí dlažby, omítky, příčky Jeřábové dráhy L/250 L/300 L/250 L/350 L/400 až L/750 EN 1993-1-1 obecné pokyny, odvolává se na NA

26 Mezní hodnoty vodorovných deformací podle ČSN 73 1401 L/200 prvky stěn příčle zasklení - 1 podlažní haly L/250- L/300 H/150 H/300 sloupky a paždíky vrcholy sloupů budov od zatížení větrem - 1 podlažní budovy vícepodlažní budovy - v každém podlaží - pro kci jako celek H/300 H 0 /500

27 Mezní hodnoty svislých průhybů podle EN 1995-1-1 w 1 = L/300 až L/500 w max = L/250 až L/350 w tot = L/250 až L/350

28 Momenty nosníků namáhaných na ohyb Prostý nosník Vetknutý nosník - 1/12 qL 2 1/12 qL 2 -1/12 qL 2 1/10 qL 2 Spojitý nosník o více polích – rovn. zatížení (přibližně) q

29 Otázky ke zkoušce Koncepční návrh nosného systému Konstrukční systémy Konstrukce převážně tlačené nebo tažené Pořadí návrhu nosných prvků Orientační rozměry vodorovných nosných prvků Orientační rozměry sloupů Vzpěr, vymezující hodnoty ohybové štíhlosti Mezní hodnoty svislých průhybů Mezní hodnoty vodorovných deformací Vymezující poměr rozpětí a účinné výšky Nosníky namáhané na ohyb


Stáhnout ppt "NK 1 – Konstrukce – část 2B - Zásady navrhování - Zatížení - Uspořádání konstrukce - Zakládání staveb - Zděné konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz,"

Podobné prezentace


Reklamy Google