Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Zdeněk Komínek EUROVIA Services, s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Zdeněk Komínek EUROVIA Services, s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Ing. Zdeněk Komínek EUROVIA Services, s.r.o.
Téma II. Výstavba, údržba, opravy, životnost vozovek a ekonomika – 1. část Generální zpráva „Výstavba“ Ing. Zdeněk Komínek EUROVIA Services, s.r.o. – , České Budějovice

2 Problematika navrhování vozovek pro extrémně zatížené dopravní plochy
Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc., ČVUT v Praze – Fakulta stavební, Praha – , České Budějovice

3 Zatížení Velká dopravní zatížení Parametry nestandardních zatížení
- Zatížení standardním provozem TNV s velkým počtem pojezdů - Extrémně velké zatížení s relativně malým počtem pojezdů Parametry nestandardních zatížení - Parametry překladačů (Kalmar DRF450-70) - Parametry dopravních letadel (Boeing B ) - Parametry pro výpočetní posouzení

4 Výsledky posouzení Posuzovaná konstrukce: ACO 11 S 50 mm
ACL 22 S 80 mm VMT A 140 mm MCB 250 mm ŠD 250 mm Celkem 770 mm Podloží 100 MPa - Parametry nestandardních zatížení

5 Závěry Účinek poškozování vozovky Doporučení
x (Boeing 747) až x (Kalmar DRF) větší - Dosedací plochy kontejnerů náhradní dotykový tlak cca 6,5 MPa - Kritické místo – podloží Doporučení - Pro dopravní plochy určené pro pohyb velkých letadel nebo těžkých kolových překladačů se obvykle navrhují vozovky s cementobetonovým krytem, případně jiné konstrukce s odolným krytem (např. polotuhé vozovky) - Vozovky s asfaltovým krytem jsou pro zvláště statické zatížení od skladovaných kontejnerů málo vhodné

6 Asfaltové kompozity Ing. František Svoboda
– , České Budějovice

7 Asfaltové kompozity - Asfaltové směsi, které využívají k pojení kamenné kostry kromě standardního pojiva i termoplastický polymer - Předobalení HDK termoplastickým polymerem, vznik kohezních vazeb v kamenné kostře - Doplnění směsi o DDK, resp. filer a nástřik asfaltu reprezentující zbylou část chybějícího pojiva do optimálního množství - Při pokládce je třeba pracovat s vyššími teplotami a vyšší intenzitou hutnění - Spojovací postřik se dávkuje v menším množství - Doporučení použití pro ložné a podkladní vrstvy

8 Vyztužení asfaltových souvrství podél ocelových mostních závěrů
Ing. Václav Krauz, SMP CZ, a.s. Ing. Jaroslav Hvízdal, OAT, s.r.o. Ing. Jaroslav Dostál, OAT, s.r.o. – , České Budějovice

9 Vyztužení vozovkového souvrství
1. Opěrný pás ze speciální hmoty - Odolný proti vyjíždění kolejí a otěru - Opravy i novostavby - Hmota na bázi polymerního betonu, soudržná s betonem mostovky i izolací - Výběr hmoty na základě posouzení mechanických vlastností

10 Vyztužení vozovkového souvrství
2. Opěrný pás z upravené asfaltové vrstvy - ACO 11(8), mezerovitost 22 – 25 %, tl. 8 cm, šíře 50 cm, epoxy/polyuretanová pryskyřice - Množství směsi do 2 m3, problém dopravy a zpracování

11 Vyztužení vozovkového souvrství
3. Výztužná šikmá žebra - Žebra se provádí v úhlu 45° k podélné ose mostu - Šíře žeber 15 mm, hloubka 80 mm, vzdálenost mezi žebry 250 nebo 300 mm, v závislosti na dopravním zatížení - Délka žeber 800 mm, vytváří pás podél mostního závěru v šíři 500 mm - Nerovnosti max. 4 mm, příp. broušení nebo výměna vrstvy - Hloubka řezání min. 20 mm nad izolací - Převýšení žeber o 1 – 3 mm

12 Výztužná šikmá žebra

13 Vápenný hydrát jako chemicky aktivní plnivo: Výzkum vlivu vápenného hydrátu na přetvárné chování pojiva Ing. Petra Olenočinová, Carmeuse Czech Republic Christophe Denayer, MSc., MBA, Carmeuse Central Europe Ing. Ondřej Dašek, VUT v Brně, Fakulta stavební – , České Budějovice

14 Hodnocení vlivu vápenného hydrátu na přetvárné chování nemodifikovaného pojiva
5 druhů asfaltů 70/100 Příměs 20 % vápenného hydrátu Mokrá 20 % vápencové moučky Mokrá, rozemleté na stejnou zrnitost jako vápenný hydrát Zkušební metody - Penetrace Bod měknutí Komplexní modul a fázový úhel podle SHRP (DSR)

15 Penetrace

16 Bod měknutí

17 G*/sinδ při teplotě 64°C

18 Horní kritická teplota při G*/sinδ = 1kPa

19 Hodnocení vlivu vápenného hydrátu na přetvárné chování nemodifikovaného pojiva
Závěr Vápenný hydrát s pojivem chemicky reaguje, což se projevuje zvýšením tuhosti pojiva oproti pojivu s přídavkem vápencové moučky. To se příznivě projeví zvláště při vysokých teplotách.

20 Zlepšení přilnavosti pojiva ke kamenivu prostřednictvím Licomontu BS 100 – Aktuální výsledky výzkumu
Ing. Eva Králová, ECT, s.r.o. – , České Budějovice

21 Stupeň obalení dle ČSN EN 12697-11
Porovnání stupně obalení asfalt 50/70 asfalt 50/70 + 3% Licomont BS 100 asfalt 50/70 + 3% Sasobit Stupeň obalení po 6 hod., 24 hod. a 48 hod. Křemenec Čedič

22 Stupeň obalení dle ČSN EN 12697-11 křemenec
pojivo 50/70 50/ % Licomont BS100 50/70 3%Sasobit Stupeň obalení 6 hod 64% 89% 85% 24 hod 16% 74% 29% 48 hod 12% 44% 26%

23 Stupeň obalení dle ČSN EN 12697-11 čedič
pojivo 50/70 50/ % Licomont BS100 50/70 3%Sasobit Stupeň obalení 6 hod 94 % 94% 93% 24 hod 81% 82% 78% 48 hod 69% 73% 72%

24 Odolnost proti účinkům mrazu dle ČSN 736161, příl. B
ACO 11, mezerovitost 5 – 6% obj. Asfalt 50/70 Asfalt 50/70 + 3% Licomont BS 100 Pokles stability a pokles tuhosti po 25 cyklech zmrazování a rozmrazování KSMM (%) KTMM (%) 50/ ,7 62,8 50/70 + 3% Licomont 83,7 79,4

25 Zkušenosti s prováděním asfaltových koberců mastixových
Doc. Ing. Václav Hanzík, CSc., PSVS a.s., Praha Ing. Miloš Rosenbaum, PSVS, a.s., Praha – , České Budějovice

26 SMA 11 Stavební materiály Návrh optimálního složení směsi
Provádění prací Protismykové vlastnosti Ložní vrstvy Kontrola Závady Závěr

27 Závislost modulu tuhosti na teplotě

28 Zkouška opakovaného pojíždění kolem dle TP109 (příloha A) – hloubka koleje po 10 000 pojezdech

29 Zkouška opakovaného pojíždění kolem dle TP109 (příloha A) – přírůstek hloubky koleje mezi až pojezdy

30 Souhrnné výsledky mezerovitosti a míry zhutnění vrstvy SMA 11

31

32 Aktuální problém měkkých zrn kameniva v asfaltobetonových směsích
Ing. Jaroslav Havelka TPA ČR, s.r.o. Praha – , České Budějovice

33 Měkká zrna v kamenivu Měkká, zvětralá nebo xenolitní zrna
Indikační zkoušky kameniva nemusí vždy přinést kvantifikovaný výsledek ČSN EN odolnost proti tepelným šokům ČSN EN odolnost proti drcení

34 Pružné spojení pracovních spár při výstavbě asfaltových silnic
Frank Metzner BORNIT-Werk Aschenborn GmbH Zwickau, Germany – , České Budějovice

35 Pružné spojení pracovních spár
BORNIT – Nahtflex (pružná hmota) BORNIT – Flexomat (přístroj pro aplikaci)


Stáhnout ppt "Ing. Zdeněk Komínek EUROVIA Services, s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google