Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

stavebnictví POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "stavebnictví POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36"— Transkript prezentace:

1 stavebnictví POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36
KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Ing. Libor Dubčák

2 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 3 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY
Stavební konstrukce musí z hlediska tepelně technických vlastností vyhovovat požadavkům norem ČSN –Tepelná ochrana budov – část 2: požadavky, REVIZE LISTOPAD 2011 Tyto požadavky vyplývají ze Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu, Zákona č. 406/2006 Sb. O hospodaření s energií.

3 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 3 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY
Izolace jednotlivých typů konstrukcí 1 Střecha - nad krokvemi 2 Střecha – mezi krokvemi 3 Zateplení fasády kontaktní 4 Zateplení fasády provětrávané 5 Izolace stropu nad podkrovím 6 Izolace podlahy pod podkrovím 7 Izolace podlahy 8 Izolace podlahy nad terénem 11 Izolace ploché střechy

4 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 3 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY
Tepelná izolace v místě základu nepodsklepené části V místě svislé venkovní konstrukce základu v nepodsklepené části je třeba vložit tepelnou izolaci, která přeruší tepelný most. Vkládáme tepelnou izolaci z extrudovaného (nenasákavého) polystyrénu v tloušťce mm.

5 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 3 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY
Tepelná izolace v místě obvodové stěny v podsklepené části Budova - běžná s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 18 °C až 22 °C Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN [W/(m2.K)]  Požadované UN,20 Doporučené UN,20 Doporučené hodnoty pro pasivní budovy UN,20 Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině 0,85 0,6 0,45 - 0,30 Požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U dle ČSN – Tepelná ochrana budov – část 2 – revize listopad 2011

6 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 3 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY
Tepelná izolace v místě obvodové stěny v podsklepené části Požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U dle ČSN – Tepelná ochrana budov – část 2 – revize listopad 2011

7 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 3 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY
Tepelná izolace v místě obvodové stěny v nepodsklepené části Budova - běžná s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 18°C až 22°C Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN [W/(m2.K)]  Požadované UN,20 Doporučené UN,20 Doporučené hodnoty pro pasivní budovy UN,20 Vnější stěna lehká (těžká) - vnější vrstvy od vytáp. Střecha strmá se sklonem 45° lehká (těžká) Stěna k nevytápěné půdě 0,30 0,20 (0,25) 0,18 - 0,12 Požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U dle ČSN – Tepelná ochrana budov – část 2 – revize listopad 2011

8 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 3 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY
Tepelná izolace v místě obvodové stěny v nepodsklepené části Optimální řešení nastává tehdy, když požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodové stěny (požadovaný U) splní přímo konstrukce, která má v budově i svoji další funkci (nosnou, dělící apod.) Cihla POROTHERM 42,5 T Profi (lamda = W/mK, U = 0,17 W/m2K)

9 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 3 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY
Tepelná izolace v místě zateplené obvodové stěny 1 Lepidlo 2 Tepelná izolace 3 kotvicí hmoždinky 4 Síťovina (perlinka) 5 Lepidlo 6 Strukturovaná omítka

10 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 3 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY
Tepelná izolace v místě zateplené obvodové stěny Mezi tepelnou izolací a vlastní „konstrukcí“ fasády vzduchová provětrávaná vrstva

11 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 3 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY
Tepelná izolace v místě šikmé střechy Budova - běžná s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 18 °C až 22 °C Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN [W/(m2.K)]  Požadované UN,20 Doporučené UN,20 Doporučené hodnoty pro pasivní budovy UN,20 Typ konstrukce Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně Strop nad venkovním prostorem, s podlahou 0,24 0,16 0,15 - 0,10 Požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U dle ČSN – Tepelná ochrana budov – část 2 – revize listopad 2011

12 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 3 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY
Tepelná izolace v místě šikmé střechy

13 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 3 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY
Tepelná izolace v místě ploché střechy Jednoplášťová střecha Dvouplášťová střecha Obrácená střecha

14 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 3 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY
Tepelná izolace v místě ploché střechy Jednoplášťová střecha

15 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 3 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY
Tepelná izolace v místě ploché střechy Jednoplášťová střecha na trapézovém plechu

16 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 3 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY
Tepelná izolace v místě ploché střechy Pochůzná střecha (dlažba na terčích)

17 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 3 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY
Tepelná izolace v místě ploché střechy Tzv: Zelená střecha

18 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 3 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY
Tepelná izolace v místě podlahy na terénu Budova - běžná s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 18 °C až 22 °C Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN [W/(m2.K)]  Požadované UN,20 Doporučené UN,20 Doporučené hodnoty pro pasivní budovy UN,20 Podlaha a stěna vytápěného prostoru k zemině (bez vlivu zeminy) 0,45 0,30 0,22 - 0,15 Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině 0,85 0,6 0,45 - 0,30 Požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U dle ČSN –Tepelná ochrana budov – část 2 – revize listopad 2011

19 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 3 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY
Tepelná izolace v místě podlahy na terénu Požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U dle ČSN –Tepelná ochrana budov – část 2 – revize listopad 2011

20 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 3 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY
Tepelná izolace v místě podlahy na terénu Tepelná izolace se umísťuje do konstrukce podlahy – nad hydroizolaci. Tloušťka izolace je zpravidla mm. Izolace se provádí z polystyrénu (fasádního, nebo lépe extrudovaného).

21 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 3 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY
Tepelná izolace v místě izolace na půdě Tepelná izolace se umísťuje do konstrukce podlahy – nad hydroizolaci. Tloušťka izolace je zpravidla mm. Izolace se provádí z polystyrénu (fasádního, nebo lépe extrudovaného).

22 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 3 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY TEPELNÉ MOSTY
Tepelná izolace v místě izolace na půdě které je z hlediska prostupu tepla nějak zeslabené. Tepelný most je takové místo v konstrukci, kde dochází ke zvýšenému tepelnému toku (prostupu tepla). To má za důsledek, že v místě tepelného mostu je vnitřní povrchová teplota nižší než rosný bod .V místě tepelného mostu dochází ke kondenzaci vodní páry, výskytu plísní a jiných vizuálních poruch.

23 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 3 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY TEPELNÉ MOSTY
Tepelná izolace v místě izolace na půdě Mezi nejčastěji se vyskytující tepelné mosty v konstrukci patří napojení vnější svislé stěny na další konstrukci (základ, výplň otvoru, balkon), střecha navazující na výplň otvoru (střešní okno, světlík). Dále v místě stropní konstrukce nebo překladu nad okny. Tepelný most může vznikat i v rozích místností.

24 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 3 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY TEPELNÉ MOSTY
Tepelná izolace v místě izolace na půdě Na uvedeném obrázku je nezateplený bytový dům ze 70. let.

25 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 3 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY TEPELNÉ MOSTY
Na uvedeném obrázku je ukázka prostupu tepla přes fasádu nezatepleného (vlevo) a zatepleného panelového domu.


Stáhnout ppt "stavebnictví POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36"

Podobné prezentace


Reklamy Google