Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Ing. Libor Dubčák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Ing. Libor Dubčák."— Transkript prezentace:

1 UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Ing. Libor Dubčák STAVEBNICTVÍ

2 TEPENÉ IZOLACE STA KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Stavební konstrukce musí z hlediska tepelně technických vlastností vyhovovat požadavkům norem ČSN –Tepelná ochrana budov – část 2: požadavky, REVIZE LISTOPAD 2011 Tyto požadavky vyplývají ze Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu, Zákona č. 406/2006 Sb. O hospodaření s energií.

3 TEPENÉ IZOLACE STA KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Izolace jednotlivých typů konstrukcí 1 Střecha - nad krokvemi 2 Střecha – mezi krokvemi 3 Zateplení fasády kontaktní 4 Zateplení fasády provětrávané 5 Izolace stropu nad podkrovím 6 Izolace podlahy pod podkrovím 7 Izolace podlahy 8 Izolace podlahy nad terénem 11 Izolace ploché střechy

4 TEPENÉ IZOLACE STA KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Tepelná izolace v místě základu nepodsklepené části V místě svislé venkovní konstrukce základu v nepodsklepené části je třeba vložit tepelnou izolaci, která přeruší tepelný most. - Vkládáme tepelnou izolaci z extrudovaného (nenasákavého) polystyrénu v tloušťce mm.

5 TEPENÉ IZOLACE STA KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Tepelná izolace v místě obvodové stěny v podsklepené části Požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U dle ČSN – Tepelná ochrana budov – část 2 – revize listopad 2011 Budova - běžn á s převažuj í c í n á vrhovou vnitřn í teplotou θ im = 18 °C až 22 °C Normov é hodnoty součinitele prostupu tepla U N [W/(m 2.K)] Požadova n é U N,20 Doporučen é U N,20 Doporučen é hodnoty pro pasivn í budovy U N,20 Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině 0,850,60,45 - 0,30

6 TEPENÉ IZOLACE STA KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Tepelná izolace v místě obvodové stěny v podsklepené části Požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U dle ČSN – Tepelná ochrana budov – část 2 – revize listopad 2011

7 TEPENÉ IZOLACE STA KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Tepelná izolace v místě obvodové stěny v nepodsklepené části Požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U dle ČSN – Tepelná ochrana budov – část 2 – revize listopad 2011 Budova - běžn á s převažuj í c í n á vrhovou vnitřn í teplotou θ im = 18°C až 22°C Normov é hodnoty součinitele prostupu tepla U N [W/(m 2.K)] Požadov an é U N,20 Doporučen é U N,20 Doporučen é hodnoty pro pasivn í budovy U N,20 Vnější stěna lehká (těžká) - vnější vrstvy od vytáp. Střecha strmá se sklonem 45° lehká (těžká) Stěna k nevytápěné půdě 0,30 0,20 (0,25) 0,18 - 0,12

8 TEPENÉ IZOLACE STA KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Tepelná izolace v místě obvodové stěny v nepodsklepené části Optimální řešení nastává tehdy, když požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodové stěny (požadovaný U) splní přímo konstrukce, která má v budově i svoji další funkci (nosnou, dělící apod.) Cihla POROTHERM 42,5 T Profi (lamda = W/mK, U = 0,17 W/m2K)

9 TEPENÉ IZOLACE STA KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Tepelná izolace v místě zateplené obvodové stěny 1 Lepidlo 2 Tepelná izolace 3 kotvicí hmoždinky 4 Síťovina (perlinka) 5 Lepidlo 6 Strukturovaná omítka

10 TEPENÉ IZOLACE STA KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Tepelná izolace v místě zateplené obvodové stěny Mezi tepelnou izolací a vlastní „konstrukcí“ fasády vzduchová provětrávaná vrstva

11 TEPENÉ IZOLACE STA KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Tepelná izolace v místě šikmé střechy Požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U dle ČSN – Tepelná ochrana budov – část 2 – revize listopad 2011 Budova - běžn á s převažuj í c í n á vrhovou vnitřn í teplotou θ im = 18 °C až 22 °C Normov é hodnoty součinitele prostupu tepla U N [W/(m 2.K)] Požadov an é U N,20 Doporučen é U N,20 Doporučen é hodnoty pro pasivn í budovy U N,20 Typ konstrukce Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně Strop nad venkovním prostorem, s podlahou 0,240,16 0,15 - 0,10

12 TEPENÉ IZOLACE STA KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Tepelná izolace v místě šikmé střechy

13 TEPENÉ IZOLACE STA KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Tepelná izolace v místě ploché střechy Jednoplášťová střecha Dvouplášťová střecha Obrácená střecha

14 TEPENÉ IZOLACE STA KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Tepelná izolace v místě ploché střechy Jednoplášťová střecha

15 TEPENÉ IZOLACE STA KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Tepelná izolace v místě ploché střechy Jednoplášťová střecha na trapézovém plechu

16 TEPENÉ IZOLACE STA KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Tepelná izolace v místě ploché střechy Pochůzná střecha (dlažba na terčích)

17 TEPENÉ IZOLACE STA KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Tepelná izolace v místě ploché střechy Tzv: Zelená střecha

18 TEPENÉ IZOLACE STA KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Tepelná izolace v místě podlahy na terénu Požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U dle ČSN – Tepelná ochrana budov – část 2 – revize listopad 2011 Budova - běžn á s převažuj í c í n á vrhovou vnitřn í teplotou θ im = 18 °C až 22 °C Normov é hodnoty součinitele prostupu tepla U N [W/(m 2.K)] Požadov an é U N,20 Doporučen é U N,20 Doporučen é hodnoty pro pasivn í budovy U N,20 Podlaha a stěna vytápěného prostoru k zemině (bez vlivu zeminy) 0,450,30 0,22 - 0,15 Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině 0,850,6 0,45 - 0,30

19 TEPENÉ IZOLACE STA KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Tepelná izolace v místě podlahy na terénu Požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U dle ČSN – Tepelná ochrana budov – část 2 – revize listopad 2011

20 TEPENÉ IZOLACE STA KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Tepelná izolace v místě podlahy na terénu Tepelná izolace se umísťuje do konstrukce podlahy – nad hydroizolaci. Tloušťka izolace je zpravidla mm. Izolace se provádí z polystyrénu (fasádního, nebo lépe extrudovaného).

21 TEPENÉ IZOLACE STA KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Tepelná izolace v místě izolace na půdě Tepelná izolace se umísťuje do konstrukce podlahy – nad hydroizolaci. Tloušťka izolace je zpravidla mm. Izolace se provádí z polystyrénu (fasádního, nebo lépe extrudovaného).

22 TEPENÉ IZOLACE STA KONSTRUKČNÍ ZÁSADY TEPELNÉ MOSTY Tepelná izolace v místě izolace na půdě které je z hlediska prostupu tepla nějak zeslabené. Tepelný most je takové místo v konstrukci, kde dochází ke zvýšenému tepelnému toku (prostupu tepla). To má za důsledek, že v místě tepelného mostu je vnitřní povrchová teplota nižší než rosný bod.V místě tepelného mostu dochází ke kondenzaci vodní páry, výskytu plísní a jiných vizuálních poruch.

23 TEPENÉ IZOLACE STA KONSTRUKČNÍ ZÁSADY TEPELNÉ MOSTY Tepelná izolace v místě izolace na půdě Mezi nejčastěji se vyskytující tepelné mosty v konstrukci patří napojení vnější svislé stěny na další konstrukci (základ, výplň otvoru, balkon), střecha navazující na výplň otvoru (střešní okno, světlík). Dále v místě stropní konstrukce nebo překladu nad okny. Tepelný most může vznikat i v rozích místností.

24 TEPENÉ IZOLACE STA KONSTRUKČNÍ ZÁSADY TEPELNÉ MOSTY Tepelná izolace v místě izolace na půdě Na uvedeném obrázku je nezateplený bytový dům ze 70. let.

25 TEPENÉ IZOLACE STA KONSTRUKČNÍ ZÁSADY TEPELNÉ MOSTY Na uvedeném obrázku je ukázka prostupu tepla přes fasádu nezatepleného (vlevo) a zatepleného panelového domu.


Stáhnout ppt "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Ing. Libor Dubčák."

Podobné prezentace


Reklamy Google