Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jiří Šála, CSc. tel. +420 224 257 066 mobil +420 602 657 212 Jak změní nová právní úprava bytovou výstavbu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jiří Šála, CSc. tel. +420 224 257 066 mobil +420 602 657 212 Jak změní nová právní úprava bytovou výstavbu."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jiří Šála, CSc. tel. +420 224 257 066 mobil +420 602 657 212 e-mail: salamodi@volny.czsalamodi@volny.cz Jak změní nová právní úprava bytovou výstavbu energeticky úsporných budov v ČR

2 Nová právní úprava – EPBD II Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov Pro české stavebnictví: Odborná výzva, pracovní příležitost Pro vlastníky a provozovatele budov: Ochrana před rostoucími cenami energií a kolísáním jejich dodávek, zhodnocování budov Pro stát: Náhrada výstavby nových zdrojů, šetření národních zdrojů, zvýšení energetické bezpečnosti Pro společnost: příznivý ekonomický účinek s tím svázaných činností – více než 200 miliard Kč

3 Novinky Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II) Není limit 1000 m 2 pro větší změny stávajících budov Požadavky na nákladově optimální úrovni v životním cyklu Požadavky jak na celek, tak na jednotlivé konstrukce a TZB Rozlišení požadavků pro novostavby a pro změny staveb Novostavby s téměř nulovou spotřebou energie (od r.2019 budovy veřejné moci, od r. 2021 ostatní novostavby) Alternativní systémy zohledněny pro všechny novostavby (a prověřovány i pro změny staveb) Nejen restrikce, ale i motivace a propagace Průběžné cíle - zvyšování ENB od r. 2013

4 Novinky Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II) Veřejné budovy PENB zajistit od 500 m 2 celkové podlahové plochy, po r. 2015 od 250 m 2 Požadavek na vystavení těchto PENB na dobře viditelném místě veřejných budov Povinnost PENB u prodeje nebo nového pronájmu (neplníme) Stanovení ENB a PENB výpočtem i měřením (spec. případy) Ostatní dosavadní povinnosti zůstávají Výhoda – téměř všechny normy k EPBD již vydány a převzaty překladem jako ČSN EN (návazně ČSN EN ISO) Připravována v předstihu změna vyhl. 148/2007 Sb. a revize ČSN 73 0540-2

5 Harmonogram Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov 2011 – revize ČSN 73 0540-2; příprava novel z.č. 406/2000 a v.č. 148/2007 Sb. a návazných předpisů Polovina roku 2012 – zavedení EPBD II do právní úpravy ČR Leden 2013 – Účinnost prvních povinností – navrhovat budovy plnící ENB na úrovni nákladově optimálních požadavků; průkazy ENB dle nové vyhlášky s požadavky podle referenční budovy; doložit průkazy při prodeji a pronájmu; zohlednit alternativní dodávky energie; zpracování a zveřejnění průkazu u veřejných budov Leden 2017 – Navrhovat nové stavby s téměř nulovou spotřebou tepla (prvotní energie, OZE) s cílem realizovat takové veřejné budovy od ledna 2019 a všechny nové budovy od ledna 2021

6 Důvody pro revizi ČSN 73 0540-2:2007 Technické: •Potřeba připravit normové požadavky na EPBD II – trend k NES a PES •Vyjasnění a zjednodušení požadavku na povrchové teploty (výplně otvorů) •Reakce na změny EN, EN ISO a směrnic EU •Shromáždění podkladů pro dostatečný rozsah změn Metodické: •Tepelně technické požadavky jsou základem hodnocení ENB •Snazší dostupnost požadavků pro frekventovanější hodnocení •Zdůraznění velmi nízké úrovně hodnot pro NES a PES •Usnadnění práce novým uživatelům (tepelně technický boom) •Snížení rizika chybných interpretací (zjednodušování) •Zvýšení jednotnosti •Změna hlavního zpracovatele norem (CTN ČVUT, FSv, KPS)

7 Základní principy revize Struktura požadavků se nemění •Výjimka – průměrný součinitel prostupu tepla U em obálkou budovy se přesunul k součiniteli prostupu tepla U konstrukce; referenční budova Zjednodušování požadavků •Všude, kde možno Výstižnost a transparentnost tam, kde nelze zjednodušit •Zkušenosti z chybných interpretací Snižování prostupu tepla (energetické zaměření) •Konstrukce s tepelnými mosty / Tepelné vazby / Obálka budovy Příprava zásadnější novely normy •Specifikace potřebných změn a podkladů, případně nedostatků Revize normy probíhá •Předběžné údaje a trendy

8 Ing. Jiří Šála, CSc. tel. 224 257 066 mobil 602 657 212 e-mail: salamodi@volny.czsalamodi@volny.cz Děkuji za pozornost

9 TOB – Prostup tepla Požadavek HodnotíPůsobí na Konstrukce / Obálka  si,min (f Rsi,min ) Riziko plísní, orosování Detaily TM (TV) U Vyváženost tep.tokůSkladbu / Detaily TM  k /  j Navýšení tep.tokůDetaily TV U em Celkové tep. toky / Prostorové řešení Skladbu celku / Detaily Klasifikace Jen jiné vyjádření U em Detail funkčních spár  10 Dotyk. pohoduVnitř.vrstvy / Skladbu

10 TOB – Kondenzace a větrání Požadavek HodnotíPůsobí na Konstrukce / Obálka / Zóna MCMC Riziko vnitřní vlhkostiSkladbu (vč. spár) i LV Vzduchotěsnost funkčních spár Detail funkčních spár n 50 Průvzdušnost obálky Skladbu celku / Detaily / TZB n min Hygiena / Riziko plísní, kondenzací TZB / Funkční spáry n max Energetická náročnost TZB / Funkční spáry

11 TOB – Tepelná stabilita Požadavek HodnotíPůsobí na Kritická místnost  v (t) Zimní tep. stabilita / pokles teploty místn. Skladbu konstr. a celku / TZB a spáry  ai,max (  ai,max ) Letní tep. stabilita / Přehřívání místn. Skladbu konstr. a celku / stínění/ TZB

12 Nejnižší vnitřní povrchová teplota  si,min (nejnižší teplotní faktor f Rsi,min ) Alternativy zmírnění požadavku (v jednání s ÚNMZ): a) Zvýšení návrhové vnější teploty o 0 až +3 °C •O +3 °C pro konstrukce odolné vůči vlhkosti (výplně otvorů a LOP) •Bezpečnostní přirážka a ostatní okrajové podmínky výpočtu se nemění b) Snížení relativní vlhkosti vnitřního vzduchu s  ae •Pro budovy bez klimatizace ( RH i = 50 % pro -5 °C, pak RH i = 40 % pro -15 °C ) •Bezpečnostní přirážka vlhkostní, stále 5 % (ČSN EN ISO 13788) Výplně otvorů tvoří zabudovaná okna, dveře aj. výrobky •Nehodnotí se výrobky samostatné bez navazujících konstrukcí

13 Součinitel prostupu tepla U konstrukce Budova - běžná s převažující návrhovou vnitřní teplotou  im = 18 až 22 °C Typ konstrukce Normové hodnoty součinitele prostupu tepla U N,20 [W/(m 2 ·K)] PožadovanéDoporučenéCílové Vnější stěna Stěna k nevytápěné půdě 0,30 Těžká 0,25 Lehká 0,20 0,18 až 0,12 Střecha strmá (nad 45 °) Strop pod nevytáp. Půdou 0,300,200,18 až 0,12 Střecha plochá a šikmá Strop nad ext. 0,240,160,15 až 0,10 Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 0,450,300,22 až 0,15 Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 0,600,400,30 až 0,20 Strop a stěna z vytáp. k temp.pros. / z temp.pros. k venk.prostředí 0,750,500,38 až 0,25 Do 31. 12. 2012 výjimky dle 2007

14 Součinitel prostupu tepla U výplní otv. Budova - běžná s převažující návrhovou vnitřní teplotou  im = 18 až 22 °C Typ konstrukce Normové hodnoty součinitele prostupu tepla U N,20 [W/(m 2 ·K)] PožadovanéDoporučenéCílové Okno, výplň otv. svislá/strmá z vytáp.pros. do venk.prostř. 1,51,20,8 až 0,6 Střeš.okno, aj. šikmá v.o.dtto1,41,10,9 Dtto s doplňkovými prvky / Dveře z vytáp.pros. do venk. prostř. (včetně rámu) 1,71,20,9 Okno, dveře, výplň otv.svislá /strmá k temper.prost. 3,53,52,31,7 Střeš.okno, aj. šikmá v.o.dtto2,61,71,4 Kovový rám výplně otvoru2,01,81,4 Nekovový rám výplně otvoru1,71,30,9 až 0,7 Do 31. 12. 2012 výjimky dle 2007

15 . Prostup tepla obálkou budovy Pro převažující návrhovou vnitřní teplotu  im = 18 až 22 °C Normové hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy U em, N,20 [W/(m 2 ·K)] Budova Objemový faktor tvaru A/V [m 2 /m 3 ] Požadované U em,rq DoporučenéCílové Obytná  U j · A j · b j /  A j + 0,02 nejvýše však 0,5 0,75·U em,rq RD: 0,22 BD: 0,30 Ostatní  U j · A j · b j /  A j + 0,02 nejvýše však: 0,75·U em,rq ≤ 0,21,05 ≥ 1,00,45 Ostatní hodnoty A/V 0,30 + 0,15·A/V

16 . Lineární / bodový činitel prostupu tepla  k /  j Budova - běžná s převažující návrhovou vnitřní teplotou  im = 18 až 22 °C Typ lineární tepelné vazby Normové hodnoty PožadovanéDoporučenéCílové Lineární činitel prostupu tepla  k,N [W/(m·K)] Vnější stěna k jiné konstr. (s výjimkou výplně otvoru) 0,200,100,05 Vnější stěna k výplni otvoru 0,100,030,01 Střecha k výplni otvoru 0,300,100,02 Typ bodové tepelné vazby Bodový činitel prostupu tepla  j,N [W/K] Průnik tyčové konstrukce 0,400,100,02 Doporučené /cílové: dokumentace s detaily! Souhrnný vliv tepelných vazeb 0,020,02 (0)

17 Novinky Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II) Není limit 1000 m 2 pro větší změny stávajících budov Požadavky na nákladově optimální úrovni v životním cyklu Požadavky jak na celek, tak na jednotlivé konstrukce a TZB Rozlišení požadavků pro novostavby a pro změny staveb Novostavby s téměř nulovou spotřebou energie (do r.2018 budovy veřejné moci, do r. 2020 ostatní novostavby) Alternativní systémy prověřovány pro všechny novostavby (prosazováno i pro změny staveb) Nejen restrikce, ale i motivace a propagace Průběžné cíle - zvyšování ENB od r. 2015

18 Novinky Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II) Veřejné budovy PENB zajistit od 500 m 2 celkové podlahové plochy, po r. 2015 od 250 m 2 Požadavek na vystavení těchto PENB na dobře viditelném místě veřejných budov Povinnost PENB u prodeje nebo nového pronájmu (neplníme) Stanovení ENB a PENB výpočtem i měřením (spec. případy) Ostatní dosavadní povinnosti zůstávají Výhoda – téměř všechny normy k EPBD již vydány a převzaty překladem jako ČSN EN (návazně ČSN EN ISO) Připravována v předstihu změna vyhl. 148/2007 Sb.

19 Ing. Jiří Šála, CSc. tel. 224 257 066 mobil 602 657 212 e-mail: salamodi@volny.czsalamodi@volny.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Jiří Šála, CSc. tel. +420 224 257 066 mobil +420 602 657 212 Jak změní nová právní úprava bytovou výstavbu."

Podobné prezentace


Reklamy Google