Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny energeticky úsporné výstavby Isover 2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny energeticky úsporné výstavby Isover 2011"— Transkript prezentace:

1 Změny energeticky úsporné výstavby Isover 2011
Jak změní nová právní úprava bytovou výstavbu energeticky úsporných budov v ČR Ing. Jiří Šála, CSc. tel mobil

2 Změny energeticky úsporné výstavby Isover 2011
Nová právní úprava – EPBD II Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov Pro české stavebnictví: Odborná výzva, pracovní příležitost Pro vlastníky a provozovatele budov: Ochrana před rostoucími cenami energií a kolísáním jejich dodávek, zhodnocování budov Pro stát: Náhrada výstavby nových zdrojů, šetření národních zdrojů, zvýšení energetické bezpečnosti Pro společnost: příznivý ekonomický účinek s tím svázaných činností – více než 200 miliard Kč

3 Novinky Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II)
Změny energeticky úsporné výstavby Isover 2011 Novinky Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II) Není limit 1000 m2 pro větší změny stávajících budov Požadavky na nákladově optimální úrovni v životním cyklu Požadavky jak na celek, tak na jednotlivé konstrukce a TZB Rozlišení požadavků pro novostavby a pro změny staveb Novostavby s téměř nulovou spotřebou energie (od r.2019 budovy veřejné moci, od r ostatní novostavby) Alternativní systémy zohledněny pro všechny novostavby (a prověřovány i pro změny staveb) Nejen restrikce, ale i motivace a propagace Průběžné cíle - zvyšování ENB od r. 2013

4 Novinky Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II)
Změny energeticky úsporné výstavby Isover 2011 Novinky Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II) Veřejné budovy PENB zajistit od 500 m2 celkové podlahové plochy, po r od 250 m2 Požadavek na vystavení těchto PENB na dobře viditelném místě veřejných budov Povinnost PENB u prodeje nebo nového pronájmu (neplníme) Stanovení ENB a PENB výpočtem i měřením (spec. případy) Ostatní dosavadní povinnosti zůstávají Výhoda – téměř všechny normy k EPBD již vydány a převzaty překladem jako ČSN EN (návazně ČSN EN ISO) Připravována v předstihu změna vyhl. 148/2007 Sb. a revize ČSN

5 Harmonogram Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov
Změny energeticky úsporné výstavby Isover 2011 Harmonogram Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov 2011 – revize ČSN ; příprava novel z.č. 406/2000 a v.č. 148/2007 Sb. a návazných předpisů Polovina roku 2012 – zavedení EPBD II do právní úpravy ČR Leden 2013 – Účinnost prvních povinností – navrhovat budovy plnící ENB na úrovni nákladově optimálních požadavků; průkazy ENB dle nové vyhlášky s požadavky podle referenční budovy; doložit průkazy při prodeji a pronájmu; zohlednit alternativní dodávky energie; zpracování a zveřejnění průkazu u veřejných budov Leden 2017 – Navrhovat nové stavby s téměř nulovou spotřebou tepla (prvotní energie, OZE) s cílem realizovat takové veřejné budovy od ledna 2019 a všechny nové budovy od ledna 2021

6 Důvody pro revizi ČSN 73 0540-2:2007
Změny energeticky úsporné výstavby Isover 2011 Důvody pro revizi ČSN :2007 Technické: Potřeba připravit normové požadavky na EPBD II – trend k NES a PES Vyjasnění a zjednodušení požadavku na povrchové teploty (výplně otvorů) Reakce na změny EN, EN ISO a směrnic EU Shromáždění podkladů pro dostatečný rozsah změn Metodické: Tepelně technické požadavky jsou základem hodnocení ENB Snazší dostupnost požadavků pro frekventovanější hodnocení Zdůraznění velmi nízké úrovně hodnot pro NES a PES Usnadnění práce novým uživatelům (tepelně technický boom) Snížení rizika chybných interpretací (zjednodušování) Zvýšení jednotnosti Změna hlavního zpracovatele norem (CTN ČVUT, FSv, KPS)

7 Změny energeticky úsporné výstavby Isover 2011
Základní principy revize Struktura požadavků se nemění Výjimka – průměrný součinitel prostupu tepla Uem obálkou budovy se přesunul k součiniteli prostupu tepla U konstrukce; referenční budova Zjednodušování požadavků Všude, kde možno Výstižnost a transparentnost tam, kde nelze zjednodušit Zkušenosti z chybných interpretací Snižování prostupu tepla (energetické zaměření) Konstrukce s tepelnými mosty / Tepelné vazby / Obálka budovy Příprava zásadnější novely normy Specifikace potřebných změn a podkladů, případně nedostatků Revize normy probíhá Předběžné údaje a trendy

8 Změny energeticky úsporné výstavby Isover 2011
Děkuji za pozornost Ing. Jiří Šála, CSc. tel mobil

9 Změny energeticky úsporné výstavby Isover 2011
TOB – Prostup tepla Požadavek Hodnotí Působí na Konstrukce / Obálka si,min (fRsi,min) Riziko plísní, orosování Detaily TM (TV) U Vyváženost tep.toků Skladbu / Detaily TM k / j Navýšení tep.toků Detaily TV Uem Celkové tep. toky / Prostorové řešení Skladbu celku / Detaily Klasifikace Jen jiné vyjádření Uem Detail funkčních spár 10 Dotyk. pohodu Vnitř.vrstvy / Skladbu

10 TOB – Kondenzace a větrání
Změny energeticky úsporné výstavby Isover 2011 TOB – Kondenzace a větrání Požadavek Hodnotí Působí na Konstrukce / Obálka / Zóna MC Riziko vnitřní vlhkosti Skladbu (vč. spár) iLV Vzduchotěsnost funkčních spár Detail funkčních spár n50 Průvzdušnost obálky Skladbu celku / Detaily / TZB nmin Hygiena / Riziko plísní, kondenzací TZB / Funkční spáry nmax Energetická náročnost

11 Změny energeticky úsporné výstavby Isover 2011 TOB – Tepelná stabilita
Požadavek Hodnotí Působí na Kritická místnost v (t) Zimní tep. stabilita / pokles teploty místn. Skladbu konstr. a celku / TZB a spáry ai,max (ai,max ) Letní tep. stabilita / Přehřívání místn. Skladbu konstr. a celku / stínění/ TZB

12 Změny energeticky úsporné výstavby Isover 2011
Nejnižší vnitřní povrchová teplota qsi,min (nejnižší teplotní faktor fRsi,min) Alternativy zmírnění požadavku (v jednání s ÚNMZ): a) Zvýšení návrhové vnější teploty o 0 až +3 °C O +3 °C pro konstrukce odolné vůči vlhkosti (výplně otvorů a LOP) Bezpečnostní přirážka a ostatní okrajové podmínky výpočtu se nemění b) Snížení relativní vlhkosti vnitřního vzduchu s qae Pro budovy bez klimatizace (RHi = 50 % pro -5 °C, pak RHi = 40 % pro -15 °C) Bezpečnostní přirážka vlhkostní, stále 5 % (ČSN EN ISO 13788) Výplně otvorů tvoří zabudovaná okna, dveře aj. výrobky Nehodnotí se výrobky samostatné bez navazujících konstrukcí

13 Součinitel prostupu tepla U konstrukce
Změny energeticky úsporné výstavby Isover 2011 Součinitel prostupu tepla U konstrukce Budova - běžná s převažující návrhovou vnitřní teplotou im= 18 až 22 °C Typ konstrukce Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 [W/(m2·K)] Požadované Doporučené Cílové Vnější stěna Stěna k nevytápěné půdě 0,30 Těžká 0,25 Lehká 0,20 0,18 až 0,12 Střecha strmá (nad 45 °) Strop pod nevytáp. Půdou 0,20 Střecha plochá a šikmá Strop nad ext. 0,24 0,16 0,15 až 0,10 Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 0,45 0,22 až 0,15 Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 0,60 0,40 0,30 až 0,20 Strop a stěna z vytáp. k temp.pros. / z temp.pros. k venk.prostředí 0,75 0,50 0,38 až 0,25 Do výjimky dle 2007

14 Součinitel prostupu tepla U výplní otv.
Změny energeticky úsporné výstavby Isover 2011 Součinitel prostupu tepla U výplní otv. Budova - běžná s převažující návrhovou vnitřní teplotou im= 18 až 22 °C Typ konstrukce Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 [W/(m2·K)] Požadované Doporučené Cílové Okno, výplň otv. svislá/strmá z vytáp.pros. do venk.prostř. 1,5 1,2 0,8 až 0,6 Střeš.okno, aj. šikmá v.o.dtto 1,4 1,1 0,9 Dtto s doplňkovými prvky / Dveře z vytáp.pros. do venk. prostř. (včetně rámu) 1,7 Okno, dveře, výplň otv.svislá /strmá k temper.prost. 3,5 2,3 2,6 Kovový rám výplně otvoru 2,0 1,8 Nekovový rám výplně otvoru 1,3 0,9 až 0,7 Do výjimky dle 2007

15 Prostup tepla obálkou budovy
Změny energeticky úsporné výstavby Isover 2011 Prostup tepla obálkou budovy Pro převažující návrhovou vnitřní teplotu im= 18 až 22 °C Normové hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy Uem,N,20 [W/(m2·K)] Budova Objemový faktor tvaru A/V [m2/m3 ] Požadované Uem,rq Doporučené Cílové Obytná Uj· Aj· bj / Aj + 0,02 nejvýše však 0,5 0,75·Uem,rq RD: 0,22 BD: 0,30 Ostatní nejvýše však: ≤ 0,2 1,05 ≥ 1,0 0,45 Ostatní hodnoty A/V 0,30 + 0,15·A/V .

16 Lineární / bodový činitel prostupu tepla k / j
Změny energeticky úsporné výstavby Isover 2011 Lineární / bodový činitel prostupu tepla k / j Budova - běžná s převažující návrhovou vnitřní teplotou im= 18 až 22 °C Typ lineární tepelné vazby Normové hodnoty Požadované Doporučené Cílové Lineární činitel prostupu tepla k,N [W/(m·K)] Vnější stěna k jiné konstr. (s výjimkou výplně otvoru) 0,20 0,10 0,05 Vnější stěna k výplni otvoru 0,03 0,01 Střecha k výplni otvoru 0,30 0,02 Typ bodové tepelné vazby Bodový činitel prostupu tepla j,N [W/K] Průnik tyčové konstrukce 0,40 Souhrnný vliv tepelných vazeb 0,02 0,02 (0) Doporučené /cílové: dokumentace s detaily! .

17 Novinky Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II)
Změny energeticky úsporné výstavby Isover 2011 Novinky Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II) Není limit 1000 m2 pro větší změny stávajících budov Požadavky na nákladově optimální úrovni v životním cyklu Požadavky jak na celek, tak na jednotlivé konstrukce a TZB Rozlišení požadavků pro novostavby a pro změny staveb Novostavby s téměř nulovou spotřebou energie (do r.2018 budovy veřejné moci, do r ostatní novostavby) Alternativní systémy prověřovány pro všechny novostavby (prosazováno i pro změny staveb) Nejen restrikce, ale i motivace a propagace Průběžné cíle - zvyšování ENB od r. 2015

18 Novinky Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II)
Změny energeticky úsporné výstavby Isover 2011 Novinky Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II) Veřejné budovy PENB zajistit od 500 m2 celkové podlahové plochy, po r od 250 m2 Požadavek na vystavení těchto PENB na dobře viditelném místě veřejných budov Povinnost PENB u prodeje nebo nového pronájmu (neplníme) Stanovení ENB a PENB výpočtem i měřením (spec. případy) Ostatní dosavadní povinnosti zůstávají Výhoda – téměř všechny normy k EPBD již vydány a převzaty překladem jako ČSN EN (návazně ČSN EN ISO) Připravována v předstihu změna vyhl. 148/2007 Sb.

19 Změny energeticky úsporné výstavby Isover 2011
Děkuji za pozornost Ing. Jiří Šála, CSc. tel mobil


Stáhnout ppt "Změny energeticky úsporné výstavby Isover 2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google