Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování."— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník:Technologická příprava 3. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo:ICT-13 Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 10 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-13-10 Téma vzdělávacího materiálu: Zateplení fasád I. Druh učebního materiálu:Prezentace Autor:Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace objasňuje význam zateplování staveb, rozděluje zateplovací systémy a materiály; žáci mají k dispozici učebnice a materiálové vzorky. Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor Zedník Datum vytvoření:29. 10. 2013 Ověření ve výuce:25. 11. 2013

2 Z A T E P L E N Í F A S Á D I. V Ý Z N A M D R U H Y Z A T E P L E N Í I Z O L A N T Y K O T V Í C Í M A T E R I Á L

3 Z A T E P L E N Í F A S Á D V Ý Z N A M N E Z A T E P L E N Ý O B J E K T může unikat až 35% energie na vytápění akumulované teplo ve zdivu rychle uniká objekt v zimě rychle chladne a v létě se přehřívá v objektu je velký rozdíl mezi povrchovou teplotou stěn a teplotou vzduchu

4 Z A T E P L E N Í F A S Á D V Ý Z N A M Z A T E P L E N Ý O B J E K T přináší úsporu energie chrání obvodový plášť stavby zvýšení komfortu bydlení - v zimě neuniká teplo z objektu, v létě se objekt nepřehřívá odstranění častých tepelných mostů (ostění, nadpraží, věnce, styk balkónové desky s obvodovou zdí, apod.), které jsou hlavní příčinou kondenzace a následného růstu plísní na vnitřním povrchu stěn

5 Z A T E P L E N Í F A S Á D Z P Ů S O B Y Z A T E P L E N Í A.K O N T A K T N Í Z A T E P L E N Í (tzn. přímý styk izolace s konstrukcí) kontaktní zateplení můžeme provádět tepelně izolačními omítkami tepelně izolačními nátěry tepelnými izolanty B.N E K O N T A K T N Í Z A T E P L E N Í ( tzn. se vzduchovou mezerou vytvořenou pomocí dřevěných nebo kovových roštů )

6 Z A T E P L E N Í F A S Á D D R U H Y K O N T A K T N Í H O Z A T E P L E N Í a.vnitřní nižší účinnost - povrch fasády je ochlazován zmenšuje obytnou plochu nutné úpravy interiéru - nebezpečí vzniku plísní snadná realizace b. vnější nutná stavba lešení vyšší účinnost nutná úprava klempířských prvků

7 Z A T E P L E N Í F A S Á D V N I T Ř N Í K O N T A K T N Í Z A T E P L E N Í Obr. 1 Vnitřní zateplovací kontaktní systém

8 Z A T E P L E N Í F A S Á D V N Ě J Š Í K O N T A K T N Í Z A T E P L E N Í Obr. 2 Kontaktní vnější zateplovací systém

9 Z A T E P L E N Í F A S Á D I Z O L A N T Y fasádní izolační desky ze stabilizovaného polystyrénu (PSB) je nejpoužívanější samozhašivý desky lze aplikovat na fasádu pouze do výšky 22,5 m (podle požárně technického předpisu)

10 Z A T E P L E N Í F A S Á D I Z O L A N T Y fasádní izolační desky z extrudovaného polystyrénu (XPS) má velmi nízkou nasákavost → použití na sokly a okenní ostění desky se před nanesením armovací desky zdrsňují desky lze aplikovat na fasádu pouze do výšky 22,5 m (podle požárně technického předpisu)

11 Z A T E P L E N Í F A S Á D I Z O L A N T Y fasádní izolační desky z minerální vlny (vaty) mohou mít podélná vlákna – lepidlo se nanáší na rubovou plochu bodově s obvodovým rámečkem nebo kolmá vlákna – lepidlo se nanáší na celou plochu desky ve srovnání s polystyrénem mají větší páropropustnost z požárního hlediska jsou desky bez omezení

12 Z A T E P L E N Í F A S Á D U P E V Ň O V A C Í M A T E R I Á L Upevňovací materiál (hmoždinky, kotvy) se volí podle druhů podkladních materiálů do 5 kategorií, které jsou označeny A - E takto: A – beton B – zdivo z plných cihel C – zdivo z děrovaných cihel D – lehčený beton E – pórobeton

13 P O U Ž I T É Z D R O J E Seznam použité literatury TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie III: pro 3. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 115 s. ISBN 80-868-1715-6. Obrazový materiál Obr. 1, 2 PODLENA, Václav. Zednické práce: technologie : 2. a 3. ročník : učebnice pro odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Parta, 2003. ISBN 80-732-0018-X.

14 D Ě K U J I Z A P O Z O R N O S T.

15 O V Ě Ř E N Í P R E Z E N T A C E č. 1 0 1.Vyjmenuj výhody zatepleného objektu. 2.Čím se liší kontaktní zateplovací systém od nekontaktního? 3.Jaké jsou nevýhody vnitřního zateplovacího systému? 4.Do jaké výšky lze zateplovat deskami z extrudovaného polystyrénu? 5.Proč je výhodnější použití minerální izolace ve srovnání s polystyrénem? 6.Podle čeho volíme typ připevňující kotvy?


Stáhnout ppt "Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování."

Podobné prezentace


Reklamy Google