Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Technologická příprava 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo: ICT-12B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 17 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-12B-17 Téma vzdělávacího materiálu: Ploché střechy Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace objasňuje charakteristiku, rozdělení a druhy plochých střech; žáci mají k dispozici učebnice. Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor Zedník Datum vytvoření: Ověření ve výuce:  

2 c h a r a k t e r i s t i k a r o z d ě l e n í d r u h y
P L O C H É S T Ř E C H Y c h a r a k t e r i s t i k a r o z d ě l e n í d r u h y

3 P L O C H É S T Ř E C H Y C H A R A K T E R I S T I K A
plochá střecha je souvislá konstrukce, tvořená několika vrstvami, které jsou po zabudování prakticky nedostupné ploché střechy se vyznačují malým sklonem od 0° do 10° sklony se udávají buď ve stupních nebo v procentech 0°= 0%; 3°= 5,2%; 6°= 10,5 %; 10°= 17,6% pro ploché střechy jsou vhodné povlakové krytiny

4 P L O C H É S T Ř E C H Y C H A R A K T E R I S T I K A
stejně jako obvodové konstrukce musí také ploché střechy zajišťovat tepelnou pohodu stavebního objektu plochá střecha se skládá: z nosné střešní konstrukce z jednoho, či několika střešních plášťů oddělených vzduchovými vrstvami z doplňkových konstrukcí a prvků

5 P L O C H É S T Ř E C H Y C H A R A K T E R I S T I K A
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE MUSÍ VYHOVOVAT: ze statického hlediska – musí mít dostatečnou únosnost z hlediska vodotěsnosti z hlediska požárního, vlhkostního, akustického z hlediska užívání – nepochozí, pochozí, pojízdná, zelená, z architektonického hlediska STŘEŠNÍ PLÁŠŤ MUSÍ BÝT DOSTATEČNĚ ODVODNĚN: střešními vtoky (vpusti) – minimálně dvěma podstřešními žlaby

6 P L O C H É S T Ř E C H Y - R O Z D Ě L E N Í
Obr. 1 Rozdělení střešních plášťů podle skladby konstrukčních vrstev Jednoplášťová střecha - s klasickým pořadím vrstev (vodotěsná izolace nad tepelnou izolací), v některých případech může být odvětrávána kanálky Dvouplášťová střecha - s oddělenou funkcí obou plášťů: spodní - tepelně izolační funkce, vrchní - vodotěsná funkce

7 P L O C H É S T Ř E C H Y – D R U H Y Obr. 2 Jednoplášťová plochá střecha 1 – oplechování atiky; 2 – podkladní plech; 3 – podkladní prkna; 4 – podkladní prkna; 5 – příponka oplechování; 6 – podkladní asfaltový pás; 7 – vodotěsná izolační vrstva; 8 – větrací drenáž Ø 50; 9 – dutinové příčkovky; 10 – spádová vrstva; 11 – desky z pěnového polystyrénu; 12 – parotěsná zábrana z asfaltových pásů; 13 – děrovaný asfaltový pás; 14 – stropní panel; 15 – bitumenperlitová deska, 16 – dřevěný špalík

8 Obr. 3 Dvouplášťová plochá střecha
P L O C H É S T Ř E C H Y – D R U H Y Obr. 3 Dvouplášťová plochá střecha 1 – oplechování atiky, 2 - podkladní plech, 3 – křemelinová deska s mezerami v místech odvětrání, 4 – boční lemování, 5 – příponka oplechování, 6 – podkladní asfaltový pás, 7 – střešní panel, 8 – spádový klín, 9 – tepelná izolace, 10 – dřevěný špalík, 11 – větrací drenáž, 12 – větrací kanálek, 13 – vzduchová mezera, 14 – stropní panel, 15 – směr odvětrání

9 P L O C H É S T Ř E C H Y – D R U H Y Obr. 4 Příklad provedení ploché střechy - detail

10 Obr. 5 Příklad větrané ploché střechy
P L O C H É S T Ř E C H Y – D R U H Y Obr. 5 Příklad větrané ploché střechy

11 Obr. 6 Způsob provedení zelených střech - příklad
P L O C H É S T Ř E C H Y – D R U H Y Obr. 6 Způsob provedení zelených střech - příklad

12 P O U Ž I T É Z D R O J E Seznam použité literatury Obrazový materiál
TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN HÁJEK, Václav. Pozemní stavitelství II: pro 2. ročník SPŠ stavebních. 2. vyd. Praha: Sobotáles, 1999, 218 s. ISBN X. Obrazový materiál Obr. 1 HÁJEK, Václav. Pozemní stavitelství II: pro 2. ročník SPŠ stavebních. 2. vyd. Praha: Sobotáles, 1999, 218 s. ISBN X. Obr TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN Obr NESTLE, Hans. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Vyd.1. Praha: Europa-Sobotáles, 2005, 607 s. ISBN

13 D ě k u j i z a p o z o r n o s t .

14 O v ě ř e n í p r e z e n t a c e č. 17 Z jakých částí se skládá plochá střecha? Jakým požadavkům musí plochá střecha vyhovovat? Jakými způsoby lze odvodnit plochou střechu? Jak je odvětrána jednoplášťová střecha? Jak je odvětrána dvouplášťová střecha?


Stáhnout ppt "Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google