Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PLOVOUCÍ PODLAHA kontrola TDI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PLOVOUCÍ PODLAHA kontrola TDI"— Transkript prezentace:

1 PLOVOUCÍ PODLAHA kontrola TDI
Veronika Mrvová, Lenka Táchová

2 SKLADBA PODLAHY Krycí podlahová lišta Podlahová krytina – laminátové lamely Separační vrstva Betonová mazanina Hydroizolace Kročejová izolace Hydroizolační vrstva (pokud je nutná) Stropní konstrukce

3 PRACOVNÍ PODMÍNKY Před zahájením prací bude pracoviště vyklizeno a vyčištěno. KONTROLA KLIMATICKÝCH PODMÍNEK během provádění všech prací musí být splněny tyto podmínky: - teplota vzduchu v místnosti minimálně 18° C - teplota povrchu podlahy minimálně 15° C - relativní vlhkost vzduchu mezi 40 % a 70 %

4 PŘIPRAVENOST KONSTRUKCE
Před zahájením prací musí být dokončeny: -svislé a vodorovné nosné konstrukce a příčky -střešní plášť Podkladní stropní konstrukce musí být kontrolována následujícími způsoby: KONTROLA VLHKOSTI PODKLADU – Kontrola se provádí pomocí přístroje CM, přičemž nesmí být překročeny mezní hodnoty u cementových potěrů 2 % KONTROLA ROVINNOSTI PODKLADU – Kontrola rovinnosti se řídí běžnými standardy ČSN Při vzdálenosti měřicích bodů 200 cm smí odchylka činit maximálně 2 mm. KONTROLA NOSNOSTI PODKLADU – Podklad musí tvořit ucelenou samonosnou vrstvu. KONTROLA ČISTOTY PODKLADU – Podklad musí být čistě vysátý(zbavený prachu).

5 SKLADOVÁNÍ MATERIÁLŮ Desky kročejové izolace se při skladování musí chránit před vodou a přímým sluncem. Laminátové podlahové panely se před začátkem pokládání musí uložit/klimatizovat v místnosti, ve které se mají pokládat, příp. v prostoru se stejným klimatem. Klimatizování se provádí za následujících podmínek: - v zabaleném stavu - po dobu minimálně 48 hodin - položené naplocho v minimální vzdálenosti od všech stěn 50 cm - při teplotě vzduchu v místnosti minimálně 18° C - při teplotě povrchu podlahy minimálně 15° C - při relativní vlhkosti vzduchu mezi 40 % a 70 % Musí se skladovat obaly z důvodu kontroly spotřeby.

6 PRACOVNÍ POSTUP 1) Příprava podkladu Povrch podkladového betonu nesmí být příliš drsný a před zahájením pokládání dalších vrstev podlahy musí být očištěn od zaschlých zbytků cementu. V případě větších výškových rozdílů je nutné tyto vyrovnat nejlépe samonivelační vyrovnávací hmotou. 2) Pokládka kročejové izolace Akustickou izolační desku Steprock ND klademe přímo na rovnou stropní konstrukci. Desky se pokládají na sraz, aby mezi nimi nevznikaly mezery. V každé řadě jsou desky o půl své délky posunuty oproti řadě předchozí. Položíme nejprve celé desky a teprve poté doplníme zbývající místa dořezy. Plocha místnosti musí být izolací pokryta rovnoměrně v celé ploše bez mezer. 3) Pokládka dilatačních pásků Kolem všech stěn a příček aplikujeme svisle proužek izolace Steprock o tloušťce 12 mm a šířce 50 mm, který bude sloužit jako dilatace mezi roznášecí betonovou vrstvou a svislými konstrukcemi. Začneme na jedné straně dveří a postupujeme kolem místnosti, nezapomeneme na dělící příčky uprostřed místnosti.

7 PRACOVNÍ POSTUP 4) Pokládka separační PE fólie Separační fólie brání zatečení vody z betonové roznášecí vrstvy do kročejové izolace. Fólií musí být důkladně pokryt celý povrch podlahy. První roli fólie začneme rozbalovat v rohu místnosti nejdále od dveří a pokračujeme podél stěny. Pásy fólie se musí vzájemně překrývat minimálně o 100 mm. Fólie musí být vytažena i na stěny výše než je horní hrana dilatačních pásků. 5) Realizace betonové roznášecí vrstvy Na důkladně nataženou a zkontrolovanou fólii se vytvoří roznášecí vrstva z vyztužené betonové mazaniny tl. 50 mm. 6) Pokládání podkladní vrstvy z mirelonu Poté, co roznášecí vrstva ztvrdne a její vlhkost klesne pod 2,0 %, očistí se, zkontroluje se rovinnost a pokračuje se s aplikací dalších vrstev. Začneme pokládat pásy mirelonu tl. 2 mm, které slouží jako dilatační vrstva pod finální nášlapnou vrstvou. Mirelonem musí být pokryta celá plocha podlahy.

8 PRACOVNÍ POSTUP 7)Pokládání nášlapné laminátové vrstvy Je třeba zkontrolovat podlahové lamely na případná poškození a výrobní chyby. Je nutné dodržovat minimální přesazení spojů 200 mm. 8) Montáž lišty Případné přesahy separační fólie nad úroveň podlahy se odříznou a poté se na všechny stěny a příčky přilepí ukončovací podlahová lišta. Lišta je připojena pouze ke stěně, ne k podlaze, aby ta mohla volně dilatovat. S montáží začneme z jedné strany dveří a pokračujeme po obvodu místnosti. V rohu se lišta seřízne pod úhlem 45°.

9 JAKOST A KONTROLA KVALITY
Provádí se kontrola připravenosti podkladů, surovin a práce v různých stádiích výrobního procesu. Mezioperační kontrola: kontrola materiálů, zda byly správně skladovány a nejsou poškozeny kontrola teploty prostředí (min, teplota je +18°C) správné utěsnění separační PE fólie únosnost, čistota a rovinnost (odchylka max. 2 mm na 2 m) roznášecí vrstvy Výstupní kontrola: kontrola vodorovnosti a rovinnosti nášlapné vrstvy kontrola šířky spar a vzájemného posunutí řad panelů alespoň o 200 mm kontrola barevnosti povrchu podlahy kontrola, zda lamely nebyly při manipulaci mechanicky poškozeny kontrola, jestli množství prázdných obalů odpovídá spotřebě materiálu

10 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
Pokládka podlahy je dokončovací práce, při které není nutné používat speciální ochranné pomůcky, pokud si to nevyžadují zvláštní požadavky. Je potřeba používat pracovní obuv, oděv a rukavice. Vzhledem k práci s těkavými látkami (lepidlo) je nutno místnost během pobytu pracovníků větrat. Před zahájením prací musí být všichni zaměstnanci seznámeni s příslušnými technologickými předpisy a pracovními postupy. Rovněž musí být seznámeni se zásadami ochrany zdraví a poskytování první pomoci. Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat platné předpisy BOZP.


Stáhnout ppt "PLOVOUCÍ PODLAHA kontrola TDI"

Podobné prezentace


Reklamy Google