Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pythagorova věta – slovní úlohy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jaroslava Holečková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pythagorova věta – slovní úlohy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jaroslava Holečková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,"— Transkript prezentace:

1 Pythagorova věta – slovní úlohy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jaroslava Holečková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Přední strana stanu typu „áčko“ měří u země 150 cm. Boční stěna stanu od země k vrcholu stanu měří 180 cm. Jak vysoký je stan? Stan je vysoký asi 164 cm. A B C

3 Žebřík opřený o zeď je dlouhý 10 m. Jeho pata je vzdálena od stěny 2 m. V jaké výšce stěny je umístěn vrchol žebříku? Vrchol žebříku je umístěn ve výšce 9,8 m od země. A B C

4 Čtverci o straně 5 cm je opsána a vepsána kružnice. Urči poloměry obou kružnic. Poloměr kružnice vepsané čtverci je 2,5 cm. Poloměr kružnice opsané čtverci je 3,54 cm. A B C D

5 Pyramida se čtvercovou základnou je vysoká 50 m a má výšku boční stěny 80m. Urči šířku základny pyramidy. Základna má šířku 124,9 m. AB CD V

6 Urči délku tělesové úhlopříčky krychle o hraně 10 cm. Tělesová úhlopříčka krychle měří asi 17,32 cm.

7 Automobil jel z bodu A 20 km severním a potom 30 km východním směrem. Zastavil se v bodě B. Jaká je přímá vzdálenost bodů A a B? Přímá vzdálenost bodů A a B je asi 36,06 km. C

8 Test 1. Jak dlouhé úhlopříčky má obdélník ABCD, jehož strany mají délky a = 2,5 dm, b = 14 cm?(28,7 cm) 2. Určete výšku rovnoramenného trojúhelníku ABC, je-li délka jeho základny 4,6 cm a délka jeho ramene 9,7 cm.(9,4 cm) 3.Určete graficky i početně výslednici kolmých sil o velikostech F 1 = 210 N, F 2 = 110 N, které působí v témže bodě. Při grafickém postupu pracujte s plánem v měřítku 1 : 20. (237 N)

9 4. Na nosníku schodů délky 210 cm má být umístěno sedm schodů. Jaká bude výška jednoho schodu, má-li být jeho šířka 25 cm? (16,6 cm) 5.Z kulatiny o průměru d = 40 mm se má vyrobit čtyřhran o maximálním čtvercovém průřezu. a) Jaká bude délka jeho hrany? b) Kolik procent odpadu bude při výrobě čtyřhranu délky 1 m? (28,3 mm; 36,3 %)

10 Literatura 1. HUDCOVÁ, Milada a KUBIČÍKOVÁ, Libuše. Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ. Praha: Prometheus, spol. s r. o., 1991. ISBN 80-85849- 40-2. 2. MIKULČÁK, Jiří, a další. Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. Praha: Prometheus, spol. s r. o., 1988. ISBN 80-85849- 84-4. 3. HAVRLANT, Lukáš. Matematika polopatě. [Online] 2006. [cit. 2012-07-15]. Dostupné z:.http://www.matweb.cz/goniometrie


Stáhnout ppt "Pythagorova věta – slovní úlohy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jaroslava Holečková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,"

Podobné prezentace


Reklamy Google