Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historický přehled souřadnicových systémů na území ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historický přehled souřadnicových systémů na území ČR"— Transkript prezentace:

1 Historický přehled souřadnicových systémů na území ČR
Ptáček Ondřej H2KNE1,

2 Geodetické referenční systémy
Geodetickými referenčními systémy závaznými na území státu jsou: a) Světový geodetický systém 1984 (WGS84) b) Evropský terestrický referenční systém (ETRS) c) Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), d) Katastrální souřadnicový systém gusterbergský e) Katastrální souřadnicový systém svatoštěpánský f) Výškový systém baltský - po vyrovnání (Bpv) g) Tíhový systém 1995 (S-Gr95) h) Souřadnicový systém 1942 (S-42/83) § 2 nařízení vlády č. 430/2006 Sb.

3 Souřadnicové systémy stabilního katastru
V letech probíhá katastrální triangulace 1. souvislé mapování založené na geometrických základech, patent vydal císař František I. roku 1817 Mapuje se v základním měřítku 1:2880 Zachův elipsoid Cassini-Soldnerovo zobrazení (válcové zobrazení v transverzální poloze = osa válce leží v rovině rovníku a válec se dotýká základního poledníku, ekvidistantní v polednících) V bývalém R-U bylo zvoleno 11 souř. počátků

4 Souřadnicové systémy stabilního katastru
Na území ČR zasahují dva souřadnicové systémy: souřadnicový systém sv. Štěpán (na Moravě) - počátek je věž kostela Svatý Štěpán ve Vídni souřadnicový systém Gusterberg (v Čechách) – počátek je v trigonometrickém bodě Gusterberg v Horních Rakousích

5 S - JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
V roce 1919 zřízena triangulační kancelář, předseda byl Ing. Josef Křovák dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné poloze Besselův elipsoid  Gaussova koule  konformní zobrazení na kuželovou plochu v obecné poloze Budování sítě probíhalo ve třech etapách v letech : 1. etapa ( ) - zaměření „Základní trigonometrické sítě“ 2. etapa ( ) - zaměření a zpracování „sítě I.řádu“ 3. etapa ( ) - zaměření a zpracování souřadnic bodů II.-V. řádu. Část měření byla převzata z vojenské triangulace Síť - nebyla budována od základů, - nebyla provedena astronomická měření, - nebyly měřeny geodetické základny, - nebyla spojena se sítěmi sousedních států. Topografické, katastrální mapy

6 S - JTSK Zkreslení: -10cm/km až +14cm/km

7 S - 42 Gauss Krügerovo zobrazení = válcové konformní v příčné poloze
Krasovského elipsoid, referenční bod Pulkovo Kladná osa X směřuje k severu, osa +Y k východu Od r byla současně se zhušťováním JTSK budována též astronomicko geodetická síť. Do r byly ukončeny měřické práce: 53 bodů zaměřeno astronomicky, 6 základen změřeno invarovými dráty více než 500 bodů určeno také gravimetricky. V letech byla síť vyrovnána v Moskvě společně s dalšími sítěmi východní Evropy. Pracovní název tohoto systému byl S-52 po vyrovnání, definitivní pak S-42. Např. mapy pro vojenské účely, turistické mapy

8 S - 42 3° a 6° pásy, zkreslení 0,14m/km a 0,57m/km
každý pás má vlastní souřadnicový systém

9 WGS - 84 Geodetický geocentrický systém armády USA, ve kterém pracuje globální systém určování polohy GPS a který je zároveň geodetickým systémem armád NATO. Referenční plochou je elipsoid WGS 84 (World Geodetic System). Použité kartografické zobrazení - UTM (Univerzální transverzální Mercatorovo). Systém má počátek v hmotném středu Země, osa Z totožná s osou rotace Země, osa X je průsečnice nultého poledníku,leží v rovině rovníku, osa Y vytváří pravoúhlý souřadnicový systém.

10 WGS - 84 Poloha bodů se vyjadřuje jak v zeměpisných souřadnicích ( φ,λ,Hel ) i v pravoúhlých souřadnicích (X,Y,Z)

11 ETRS - 89 Jednotný souřadnicový systém, jeho realizace nastala s nástupem technologie GPS Vznikl na základě zpracování GPS kampaní realizovaných na území ČR ( ) Využívá jak zeměpisné, tak pravoúhlé souřadnice Založen na elipsoidu GRS-80 (Geodetic Reference System 1980), svými parametry velmi blízký elipsoidu WGS 84

12 Výškové systémy v ČR Výškový systém Jaderský
Na území našeho státu byly dostatečně přesně určeny výšky na základě rozsáhlého měření v rámci Rakousko-Uherska v letech Měření vycházelo ze základního bodu v Terstu, kde pomocí mareografu byla měřena střední úroveň hladiny moře. Na území našeho státu byl vybudován základní bod Lišov, na Slovensku Strečno

13 Výškové systémy v ČR období 1945-1960
Budování ČSJNS Sítě I. a II. Řádu měřeny VPN, III. Řádu PN Výškový systém Balt po vyrovnání - Bpv Převod z Jadranského systému po připojení ČSSR ke státům Varšavské smlouvy. Body Jadranské výškové sítě byly metodou nejmenších čtverců vyrovnány a převedeny do nového systému kompletně v roce 1960. Výchozí bod v Kronštadtu Výšky jsou cca o 40 cm menší než v Jaderském systému

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Historický přehled souřadnicových systémů na území ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google