Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ptáček Ondřej H2KNE1, 2014.  Geodetickými referenčními systémy závaznými na území státu jsou: ◦ a) Světový geodetický systém 1984 (WGS84) ◦ b) Evropský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ptáček Ondřej H2KNE1, 2014.  Geodetickými referenčními systémy závaznými na území státu jsou: ◦ a) Světový geodetický systém 1984 (WGS84) ◦ b) Evropský."— Transkript prezentace:

1 Ptáček Ondřej H2KNE1, 2014

2  Geodetickými referenčními systémy závaznými na území státu jsou: ◦ a) Světový geodetický systém 1984 (WGS84) ◦ b) Evropský terestrický referenční systém (ETRS) ◦ c) Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), ◦ d) Katastrální souřadnicový systém gusterbergský ◦ e) Katastrální souřadnicový systém svatoštěpánský ◦ f) Výškový systém baltský - po vyrovnání (Bpv) ◦ g) Tíhový systém 1995 (S-Gr95) ◦ h) Souřadnicový systém 1942 (S-42/83) § 2 nařízení vlády č. 430/2006 Sb.

3  V letech 1821-1864 probíhá katastrální triangulace  1. souvislé mapování založené na geometrických základech, patent vydal císař František I. roku 1817  Mapuje se v základním měřítku 1:2880  Zachův elipsoid  Cassini-Soldnerovo zobrazení (válcové zobrazení v transverzální poloze = osa válce leží v rovině rovníku a válec se dotýká základního poledníku, ekvidistantní v polednících)  V bývalém R-U bylo zvoleno 11 souř. počátků

4  Na území ČR zasahují dva souřadnicové systémy: ◦ souřadnicový systém sv. Štěpán (na Moravě) - počátek je věž kostela Svatý Štěpán ve Vídni ◦ souřadnicový systém Gusterberg (v Čechách) – počátek je v trigonometrickém bodě Gusterberg v Horních Rakousích

5  Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  V roce 1919 zřízena triangulační kancelář, předseda byl Ing. Josef Křovák  dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné poloze  Besselův elipsoid  Gaussova koule  konformní zobrazení na kuželovou plochu v obecné poloze  Budování sítě probíhalo ve třech etapách v letech 1920-1957: ◦ 1. etapa ( 1920-27 ) - zaměření „Základní trigonometrické sítě“ ◦ 2. etapa ( 1928-37 ) - zaměření a zpracování „sítě I.řádu“ ◦ 3. etapa ( 1928-57 ) - zaměření a zpracování souřadnic bodů II.-V. řádu.  Část měření byla převzata z vojenské triangulace 1862 - 1898  Síť- nebyla budována od základů, - nebyla provedena astronomická měření, - nebyly měřeny geodetické základny, - nebyla spojena se sítěmi sousedních států.  Topografické, katastrální mapy

6 Zkreslení: -10cm/km až +14cm/km

7  Gauss Krügerovo zobrazení = válcové konformní v příčné poloze  Krasovského elipsoid, referenční bod Pulkovo  Kladná osa X směřuje k severu, osa +Y k východu  Od r. 1931 byla současně se zhušťováním JTSK budována též astronomicko geodetická síť.  Do r. 1954 byly ukončeny měřické práce: ◦ 53 bodů zaměřeno astronomicky, ◦ 6 základen změřeno invarovými dráty ◦ více než 500 bodů určeno také gravimetricky.  V letech 1955-58 byla síť vyrovnána v Moskvě společně s dalšími sítěmi východní Evropy.  Pracovní název tohoto systému byl S-52 po vyrovnání, definitivní pak S-42.  Např. mapy pro vojenské účely, turistické mapy

8  3° a 6° pásy, zkreslení 0,14m/km a 0,57m/km  každý pás má vlastní souřadnicový systém

9  Geodetický geocentrický systém armády USA, ve kterém pracuje globální systém určování polohy GPS a který je zároveň geodetickým systémem armád NATO.  Referenční plochou je elipsoid WGS 84 (World Geodetic System).  Použité kartografické zobrazení - UTM (Univerzální transverzální Mercatorovo).  Systém má počátek v hmotném středu Země, osa Z totožná s osou rotace Země, osa X je průsečnice nultého poledníku,leží v rovině rovníku, osa Y vytváří pravoúhlý souřadnicový systém.

10  Poloha bodů se vyjadřuje jak v zeměpisných souřadnicích ( φ,λ,H el ) i v pravoúhlých souřadnicích (X,Y,Z)

11  Jednotný souřadnicový systém, jeho realizace nastala s nástupem technologie GPS  Vznikl na základě zpracování GPS kampaní realizovaných na území ČR (1991-95)  Využívá jak zeměpisné, tak pravoúhlé souřadnice  Založen na elipsoidu GRS-80 (Geodetic Reference System 1980), svými parametry velmi blízký elipsoidu WGS 84

12  Výškový systém Jaderský  Na území našeho státu byly dostatečně přesně určeny výšky na základě rozsáhlého měření v rámci Rakousko-Uherska v letech 1872-1896.  Měření vycházelo ze základního bodu v Terstu, kde pomocí mareografu byla měřena střední úroveň hladiny moře.  Na území našeho státu byl vybudován základní bod Lišov, na Slovensku Strečno

13  Budování ČSJNS  Sítě I. a II. Řádu měřeny VPN, III. Řádu PN  Výškový systém Balt po vyrovnání - Bpv  Převod z Jadranského systému po připojení ČSSR ke státům Varšavské smlouvy.  Body Jadranské výškové sítě byly metodou nejmenších čtverců vyrovnány a převedeny do nového systému kompletně v roce 1960.  Výchozí bod v Kronštadtu  Výšky jsou cca o 40 cm menší než v Jaderském systému

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ptáček Ondřej H2KNE1, 2014.  Geodetickými referenčními systémy závaznými na území státu jsou: ◦ a) Světový geodetický systém 1984 (WGS84) ◦ b) Evropský."

Podobné prezentace


Reklamy Google