Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZOBRAZENÍ ZEMĚ  skutečný zemský povrch je velice členitý, musíme ho tedy nahradit matematicky jednoduše definovatelnou plochou (referenční) a tu teprve.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZOBRAZENÍ ZEMĚ  skutečný zemský povrch je velice členitý, musíme ho tedy nahradit matematicky jednoduše definovatelnou plochou (referenční) a tu teprve."— Transkript prezentace:

1

2 ZOBRAZENÍ ZEMĚ  skutečný zemský povrch je velice členitý, musíme ho tedy nahradit matematicky jednoduše definovatelnou plochou (referenční) a tu teprve zobrazit do roviny mapy  může to být rovina, ale častěji se používá sférická plocha  referenční elipsoid dobře vystihuje tvar geoidu a Země (někdy stačí nahradit referenční koulí)

3 PŘEHLED REFERENČNÍCH PLOCH  referenční elipsoid · aproximuje zemské těleso jako celek nebo jen v určité oblasti, dobře matematicky definovatelný · používané elipsoidy: Hayfordův, Besselův, Krasovského, WGS – 84, Clarkův (1880), GRS 80, NAD 192, IAG 196  referenční koule · plocha konstantní křivosti, vhodné pro zobrazení menších území, max. do průměru 200 km vhodné pro mapy malých měřítek  referenční rovina · pro velmi malá území okrouhlého tvaru o ploše asi 200 km 2

4 KARTOGRAFICKÉ ZOBRAZENÍ  je matematicky jednoznačně vyjádřený vztah mezi souřadnicemi bodů na referenční ploše a zobrazovací ploše pomocí zobrazovacích rovnic  zobrazovací rovnice se vyvozují z požadavků kladených na vlastnosti zobrazení, které umožňují i zpětný výpočet  protože referenční plocha (eliptická nebo kulová) a rovinný obraz (mapa) mají rozdílnou křivost, vzniká kartografické zkreslení (deformují se délky, úhly a plochy)

5 ROZDĚLENÍ ZOBRAZENÍ Dle zobrazení:  azimutální  válcové  kuželové Dle polohy:  normální (pólová)  příčná (transverzální)  obecná

6 ROZDĚLENÍ ZOBRAZENÍ Dle zkreslení:  délkojevné (ekvidistanční) · nezkreslují se délky v určitých směrech · mapy vojenské, seismické, automapy a dopravní mapy  plochojevné (ekvivalentní) · nezkreslují se obsahy ploch, velká úhlová zkreslení · mapy geologické, pedologické, politické, klimatické  úhlojevné (konformní) · nezkreslují se úhly, velká plošná zkreslení · mapy klimatické, pro námořní a leteckou navigaci  vyrovnávací (kompenzační)

7 ZOBRAZENÍ CELÉ EVROPY  Mercartovo zobrazení v příčné poloze v soustavě poledníkových pásů  Lambertovo konformní kuželové zobrazení, zvolena varianta sečného kužele v pólové poloze tzn. že jsou zvoleny 2 nezkreslené rovnoběžky -mapová díla v měřítku 1:250 000 a menší -referenční plocha: elipsoid GRS 80 -počátek souřadnicové soustavy je položen do průsečíku rovnoběžky a poledníku (souřadnici N se přidává konstanta 2800 km, k souřadnici E konstanta 4000 km)

8

9 ZOBRAZENÍ CELÉ EVROPY  Lambertovo ekvivalentní azimutální zobrazení -používá se pro mapy všech měřítek. -referenční plocha: elipsoid GRS 80 -počátek souřadnicové soustavy je položen do průsečíku rovnoběžky a poledníku (k souřadnicím Y se přidává konstanta 3210 km, k souřadnicím X konstanta 4321 km)

10

11 PŘEHLED

12 BELGIE  referenční plocha: Elipsoid Hayfordův (Hayford International 1924) základní (Laplaceův) bod: Habay-la Neuve (Belgie)  kartografické zobrazení: Lambertovo konformní kuželové zobrazení souřadnicový systém: European Datum of 1950 (ED50) počátek souřadnicového systému (51°10' s.š.; 4°22' z.d.) Okrajové rovnoběžky 51°10' s.š. a 49°50' s.š., střední poledník 4°22' v.d. Dříve se na území Belgie používalo zobrazení Bonneovo

13 LUCEMBURSKO  referenční plocha: Elipsoid Hayfordův (Hayford International 1924) základní (Laplaceův) bod: Habay-la Neuve (Belgie)  kartografické zobrazení: Projection Gauss Luxembourg (Transverzální Mercatorovo zobrazení) souřadnicový systém: European Datum of 1950 (ED50) počátek souřadnicového systému (49°50' s.š.; 6°10' v.d.) střední poledník (nezkreslený) 6°10' v.d.

14


Stáhnout ppt "ZOBRAZENÍ ZEMĚ  skutečný zemský povrch je velice členitý, musíme ho tedy nahradit matematicky jednoduše definovatelnou plochou (referenční) a tu teprve."

Podobné prezentace


Reklamy Google