Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
02 April 2017 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU ZÁKLADY GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Radek Kadlubiec EKOTOXA s.r.o. Otická 761/37, Opava SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA Seminář se koná s podporou Programu rozvoje venkova ČR, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost EKOTOXA s.r.o. Opava

2 OBSAH PŘEDNÁŠKY Definice GIS Geografická informace
02 April 2017 Definice GIS Geografická informace Interpretace objektů Pořizování geografických dat Prostorové analýzy Souřadnicové systémy Prezentace geografických dat Metadata CAD a GIS software GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU 2 EKOTOXA s.r.o. Opava 2

3 DEFINICE GIS 02 April 2017 Definice GIS „ Geografický informační systém je organizovaný systém geografických informací, software a hardware užívaný ke VSTUPU, správě, PROHLÍŽENÍ, analytickému zpracování a PREZENTACI prostorových dat.“ (volně podle Voženílek, 1998) GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU 3 EKOTOXA s.r.o. Opava 3

4 DEFINICE GIS GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU 4 02 April 2017
EKOTOXA s.r.o. Opava 4

5 GEOGRAFICKÁ INFORMACE
02 April 2017 Prostorová, geografická informace, geoinformace informace, kterou lze lokalizovat v prostoru CO, KDE, KDY Příklad č.1: Včera u nás pršelo. CO? Pršelo. KDE? U nás. KDY? Včera. GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU 5 EKOTOXA s.r.o. Opava 5

6 GEOGRAFICKÁ INFORMACE
02 April 2017 Prostorová, geografická informace, geoinformace CO, KDE, KDY Příklad č.2: Poloha geodetického bodu CO? Geodetický bod KDY? Zaměřeno , 13:26:59 UTM KDE? x = ,1458 y = ,3336 z = ,3587 (m) GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU 6 EKOTOXA s.r.o. Opava 6

7 GEOGRAFICKÁ INFORMACE
02 April 2017 Skutečný objekt – půdní blok Prostorová informace – lokalizace na zemském povrchu vrcholy polygonu definovány souřadnicemi v souřadnicovém systému Neprostorová informace - atribut Číslo bloku, kultura, výměra, uživatel GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU 7 EKOTOXA s.r.o. Opava 7

8 GEOGRAFICKÁ INFORMACE
02 April 2017 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU 8 EKOTOXA s.r.o. Opava 8

9 GEOGRAFICKÁ INFORMACE
02 April 2017 Vektorová prezentace geografické informace Data LPIS Digitální katastrální mapa Zaměřené body pomocí GPS Rastrová prezentace informace Ortofotomapa Katastrální mapa digitalizovaná GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU 9 EKOTOXA s.r.o. Opava 9

10 INTERPRETACE OBJEKTŮ JAKO RASTR A VEKTOR
02 April 2017 RASTR Objekt ve skutečnosti VEKTOR Bod Linie Polygon Síť Povrch GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU EKOTOXA s.r.o. Opava

11 REPREZENTACE OBJEKTŮ 02 April 2017 Předmětem zkoumání geoinformatiky nejsou reálné objekty, ale jejich zjednodušená reprezentace – MODEL SKUTEČNOSTI GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU 11 EKOTOXA s.r.o. Opava 11

12 MODEL PRÁCE S GIS GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU 12 02 April 2017
EKOTOXA s.r.o. Opava 12

13 POŘIZOVÁNÍ GEOGRAFICKÝCH DAT
02 April 2017 Geodetické zaměření Zaměření pomocí GPS (globálního pozičního systému) Digitalizace dat (papírových map, ortofotomapa) GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU 13 EKOTOXA s.r.o. Opava 13

14 PROSTOROVÉ ANALÝZY A MODELOVÁNÍ
02 April 2017 Prostorové analýzy a modelování Hledání optimální trasy GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU 14 EKOTOXA s.r.o. Opava 14

15 PROSTOROVÉ ANALÝZY A MODELOVÁNÍ
02 April 2017 Průnik GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU 15 EKOTOXA s.r.o. Opava 15

16 PROSTOROVÉ ANALÝZY A MODELOVÁNÍ
02 April 2017 Prostorové analýzy a modelování analýza vzdálenosti objektů síťové analýzy vytváření zón statistické analýzy interpolace generalizace logické operace mapová algebra digitální model terénu - sklon, expozice svahu, rozvodí GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU 16 EKOTOXA s.r.o. Opava 16

17 SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY 02 April 2017 Každý geografický objekt má svoji polohu, která je na zemském povrchu jednoznačně určena pozicí v souřadnicovém systému Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) - Křovák Světový geodetický referenční systém 1984 (WGS84) Evropský terestrický referenční systém (ETRF) Souřadnicový systém 1942 (S-42) GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU 17 EKOTOXA s.r.o. Opava 17

18 SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY 02 April 2017 Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) – Křovák Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) je definován Besselovým elipsoidem s referenčním bodem Hermannskogel, Křovákovým zobrazením (dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné poloze), převzatými prvky sítě vojenské triangulace (orientací, rozměrem i polohou na elipsoidu) a jednotnou trigonometrickou sítí katastrální. Nejpoužívanější souřadnicový systém v České republice Bude využívám v praktických ukázkách Příklad souřadnic (m) X = ,23 Y = ,51 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU 18 EKOTOXA s.r.o. Opava 18

19 SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY Světový geodetický referenční systém 1984 (WGS84)
02 April 2017 Světový geodetický referenční systém 1984 (WGS84) Vojenský souřadnicový systém používaný státy NATO. Referenční plochou je elipsoid WGS 84 (World Geodetic System). Použité kartografické zobrazení se nazývá UTM (Univerzální transverzální Mercatorovo). Osa Z je totožná s osou rotace Země v roce Osy X a Y leží v rovině rovníku. Počátek a orientace jeho os X,Y,Z jsou realizovány pomocí 12 pozemských stanic se známými přesnými souřadnicemi, které nepřetržitě monitorují dráhy družic systému GPS-NAVSTAR. Používán při globální navigaci pomocí GPS Příklad souřadnic φ (zem. šířka) = 17°52´01´´ λ (zem. délka) = 49°16´28´´ GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU 19 EKOTOXA s.r.o. Opava 19

20 PREZENTACE GEOGRAFICKCÝH DAT
02 April 2017 VYTVÁŘENÍ VÝSTUPŮ Papírových map Rastrových obrázků Tabulek Vstupů do jiných GIS 3D vizualizace GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU 20 EKOTOXA s.r.o. Opava 20

21 3D VIZUALIZACE Modelace vzniku pískovny a její následné rekultivace
02 April 2017 Modelace vzniku pískovny a její následné rekultivace GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU 21 EKOTOXA s.r.o. Opava 21

22 3D VIZUALIZACE Modelace vzniku pískovny a její následné rekultivace
02 April 2017 Modelace vzniku pískovny a její následné rekultivace GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU 22 EKOTOXA s.r.o. Opava 22

23 3D VIZUALIZACE Modelace vzniku pískovny a její následné rekultivace
02 April 2017 Modelace vzniku pískovny a její následné rekultivace GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU 23 EKOTOXA s.r.o. Opava 23

24 METADATA Metadata jsou popisné informace o datech Včera u nás pršelo.
02 April 2017 Metadata jsou popisné informace o datech Včera u nás pršelo. Metadata = informace o tom, kdo to řekl, důvěryhodnost informace GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU 24 EKOTOXA s.r.o. Opava 24

25 METADATA Základní soupis položek metadat s příklady
02 April 2017 Základní soupis položek metadat s příklady Název Hodnota pH v půdě Popis Hodnota pH v půdě určená ze vzorků odebraných v roce 2008, vyhodnocení vzorků provedl ÚKZUZ. Měřítko 1 : 5 000 Datum vzniku září 2008 Prostorový rozsah zemědělský podnik Typ dat polygon Souřadnicový systém S-JTSK Atributové položky číslo bloku, číslo vzorku, hodnota pH Datum vzniku metadat říjen 2008 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU 25 EKOTOXA s.r.o. Opava 25

26 GIS SOFTWARE Komerční CAD GIS
02 April 2017 Komerční CAD AutoCAD, Microstation GIS GIS nadstavby CAD programů - AutoCAD Map, Geographics GIS programy - GeoMedia, Geomatica,TopoL, Idrisi, Atlas, MGE, MapInfo ArcGIS – nejrozšířenější GIS program (9.3) nejrozšířenější GIS program užíván ve velké míře ve státní správě a samosprávě velká podpora uživatelů formát shp – využíván QGIS pracuje také s formáty CAD (dwg, dgn) relativně nízká pořizovací cena základního modulu ArcView (dle kurzu dolaru 30 – 40 tis. Kč) GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU 26 EKOTOXA s.r.o. Opava 26

27 GIS SOFTWARE Nekomerční ArcExplorer ArcReader Quantum GIS (1.3.0.)
02 April 2017 Nekomerční ArcExplorer ArcReader Quantum GIS (1.3.0.) OpenJump Kristýna GIS Bentley View – prohlížeč CAD souborů (dgn, dwg) GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU 27 EKOTOXA s.r.o. Opava 27

28 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU
PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU 02 April 2017 DĚKUJI ZA POZORNOST Radek Kadlubiec EKOTOXA s.r.o. Otická 761/37, Opava SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA Seminář se koná s podporou Programu rozvoje venkova ČR, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost EKOTOXA s.r.o. Opava


Stáhnout ppt "ZÁKLADY GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google