Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Radek Kadlubiec EKOTOXA s.r.o. Otická 761/37, 746 01 Opava GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU ZÁKLADY GEOGRAFICKÝCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Radek Kadlubiec EKOTOXA s.r.o. Otická 761/37, 746 01 Opava GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU ZÁKLADY GEOGRAFICKÝCH."— Transkript prezentace:

1 Radek Kadlubiec EKOTOXA s.r.o. Otická 761/37, 746 01 Opava radek.kadlubiec@ekotoxa.cz www.ekotoxa.cz GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU ZÁKLADY GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA Seminář se koná s podporou Programu rozvoje venkova ČR, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost

2 OBSAH PŘEDNÁŠKY •Definice GIS •Geografická informace •Interpretace objektů •Pořizování geografických dat •Prostorové analýzy •Souřadnicové systémy •Prezentace geografických dat •Metadata •CAD a GIS software GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU2

3 DEFINICE GIS  Definice GIS „ Geografický informační systém je organizovaný systém geografických informací, software a hardware užívaný ke VSTUPU, správě, PROHLÍŽENÍ, analytickému zpracování a PREZENTACI prostorových dat.“ (volně podle Voženílek, 1998) GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU3

4 DEFINICE GIS GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU4

5  Prostorová, geografická informace, geoinformace informace, kterou lze lokalizovat v prostoru CO, KDE, KDY Příklad č.1: Včera u nás pršelo. CO? Pršelo. KDE? U nás. KDY? Včera. GEOGRAFICKÁ INFORMACE GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU5

6 GEOGRAFICKÁ INFORMACE  Prostorová, geografická informace, geoinformace CO, KDE, KDY Příklad č.2: Poloha geodetického bodu CO? Geodetický bod KDY? Zaměřeno 16.3.2009, 13:26:59 UTM KDE? x = - 58491,1458 y = - 1081049,3336 z = 256,3587 (m) GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU6

7 GEOGRAFICKÁ INFORMACE  Skutečný objekt – půdní blok •Prostorová informace – lokalizace na zemském povrchu •vrcholy polygonu definovány souřadnicemi v souřadnicovém systému •Neprostorová informace - atribut •Číslo bloku, kultura, výměra, uživatel GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU7

8 GEOGRAFICKÁ INFORMACE GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU8 Geografické informace Prostorová slož. RastrovéVektorové BodyLiniePolygonyPovrchy Neprostorové slož. AtributovéOdkazy

9 GEOGRAFICKÁ INFORMACE GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU9 •Vektorová prezentace geografické informace •Data LPIS •Digitální katastrální mapa •Zaměřené body pomocí GPS •Rastrová prezentace informace •Ortofotomapa •Katastrální mapa digitalizovaná

10 INTERPRETACE OBJEKTŮ JAKO RASTR A VEKTOR GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU10 RASTR Objekt ve skutečnosti VEKTOR •Bod •Linie •Polygon •Síť •Povrch

11 REPREZENTACE OBJEKTŮ Předmětem zkoumání geoinformatiky nejsou reálné objekty, ale jejich zjednodušená reprezentace – MODEL SKUTEČNOSTI GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU11

12 MODEL PRÁCE S GIS GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU12 Sběr dat Zpracování a správa dat Prostorové analýzy a modelování Výstupy, grafické výstupy

13 POŘIZOVÁNÍ GEOGRAFICKÝCH DAT  Geodetické zaměření  Zaměření pomocí GPS (globálního pozičního systému)  Digitalizace dat (papírových map, ortofotomapa) GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU13

14 PROSTOROVÉ ANALÝZY A MODELOVÁNÍ  Prostorové analýzy a modelování •Hledání optimální trasy GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU14

15 PROSTOROVÉ ANALÝZY A MODELOVÁNÍ  Průnik GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU15

16 PROSTOROVÉ ANALÝZY A MODELOVÁNÍ  Prostorové analýzy a modelování •analýza vzdálenosti objektů •síťové analýzy •vytváření zón •statistické analýzy •interpolace •generalizace •logické operace •mapová algebra •digitální model terénu - sklon, expozice svahu, rozvodí GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU16

17 SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY  Každý geografický objekt má svoji polohu, která je na zemském povrchu jednoznačně určena pozicí v souřadnicovém systému •Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) - Křovák •Světový geodetický referenční systém 1984 (WGS84) •Evropský terestrický referenční systém (ETRF) •Souřadnicový systém 1942 (S-42) GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU17

18  Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) – Křovák •Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) je definován Besselovým elipsoidem s referenčním bodem Hermannskogel, Křovákovým zobrazením (dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné poloze), převzatými prvky sítě vojenské triangulace (orientací, rozměrem i polohou na elipsoidu) a jednotnou trigonometrickou sítí katastrální. •Nejpoužívanější souřadnicový systém v České republice •Bude využívám v praktických ukázkách •Příklad souřadnic (m) X = - 560 384,23 Y = - 1 025 759,51 SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU18

19  Světový geodetický referenční systém 1984 (WGS84) •Vojenský souřadnicový systém používaný státy NATO. Referenční plochou je elipsoid WGS 84 (World Geodetic System). Použité kartografické zobrazení se nazývá UTM (Univerzální transverzální Mercatorovo). Osa Z je totožná s osou rotace Země v roce 1984. Osy X a Y leží v rovině rovníku. Počátek a orientace jeho os X,Y,Z jsou realizovány pomocí 12 pozemských stanic se známými přesnými souřadnicemi, které nepřetržitě monitorují dráhy družic systému GPS-NAVSTAR. •Používán při globální navigaci pomocí GPS •Příklad souřadnic φ (zem. šířka) = 17°52´01´´ λ (zem. délka) = 49°16´28´´ SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU19

20 PREZENTACE GEOGRAFICKCÝH DAT  VYTVÁŘENÍ VÝSTUPŮ •Papírových map •Rastrových obrázků •Tabulek •Vstupů do jiných GIS •3D vizualizace GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU20

21 3D VIZUALIZACE  Modelace vzniku pískovny a její následné rekultivace GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU21

22 3D VIZUALIZACE  Modelace vzniku pískovny a její následné rekultivace GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU22

23 3D VIZUALIZACE  Modelace vzniku pískovny a její následné rekultivace GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU23

24 METADATA  Metadata jsou popisné informace o datech Včera u nás pršelo. Metadata = informace o tom, kdo to řekl, důvěryhodnost informace GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU24

25 METADATA  Základní soupis položek metadat s příklady •NázevHodnota pH v půdě •Popis Hodnota pH v půdě určená ze vzorků odebraných v roce 2008, vyhodnocení vzorků provedl ÚKZUZ. •Měřítko1 : 5 000 •Datum vznikuzáří 2008 •Prostorový rozsahzemědělský podnik •Typ dat polygon •Souřadnicový systémS-JTSK •Atributové položky číslo bloku, číslo vzorku, hodnota pH •Datum vzniku metadatříjen 2008 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU25

26 GIS SOFTWARE  Komerční •CAD •AutoCAD, Microstation •GIS •GIS nadstavby CAD programů - AutoCAD Map, Geographics •GIS programy - GeoMedia, Geomatica,TopoL, Idrisi, Atlas, MGE, MapInfo •ArcGIS – nejrozšířenější GIS program (9.3) •nejrozšířenější GIS program •užíván ve velké míře ve státní správě a samosprávě •velká podpora uživatelů •formát shp – využíván QGIS •pracuje také s formáty CAD (dwg, dgn) •relativně nízká pořizovací cena základního modulu ArcView (dle kurzu dolaru 30 – 40 tis. Kč) GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU26

27 GIS SOFTWARE  Nekomerční •ArcExplorer •ArcReader •Quantum GIS (1.3.0.) •OpenJump •Kristýna GIS •Bentley View – prohlížeč CAD souborů (dgn, dwg) GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU27

28 Radek Kadlubiec EKOTOXA s.r.o. Otická 761/37, 746 01 Opava radek.kadlubiec@ekotoxa.cz www.ekotoxa.cz GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU PŘÍKLADY VYUŽITÍ GIS V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU DĚKUJI ZA POZORNOST SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA Seminář se koná s podporou Programu rozvoje venkova ČR, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost


Stáhnout ppt "Radek Kadlubiec EKOTOXA s.r.o. Otická 761/37, 746 01 Opava GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU ZÁKLADY GEOGRAFICKÝCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google