Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika souřadných systémů Prostorové pojmy, věda, souřadné systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika souřadných systémů Prostorové pojmy, věda, souřadné systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Problematika souřadných systémů Prostorové pojmy, věda, souřadné systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D.

2 strana 2 Základní prostorové pojmy Geografický prostor Prostorové vztahy (geometrie, topologie) Geodata (vektorová, rastrová) –Grafická část –Atributové vlastnosti –Reprezentace času Kapitola 1: Základní pojmy

3 strana 3 Geodézie (zeměměřičství) 1/2 Zabývá se měřením na Zemi. Teodolit: měří vodorovné i výškové úhly mezi dvěma body Kapitola 2: Měření na zemi Dalekohled Výškový půlkruh Vodorovný kruh Kompas Video: trocha historie – teodolit Meoptatrocha historie – teodolit Meopta

4 strana 4 Geodézie (zeměměřičství) 2/2 Zabývá se měřením na Zemi. Kapitola 2: Měření na zemi Totální stanice Laserový 3D scannerNivelační přístroj Video: teodolit Pentaxteodolit Pentax

5 strana 5 Kartografie Vědní obor zabývající se znázorňováním zemského povrchu a nebeských těles a objektů a jevů na nich ve formě kartografického díla a dále soubor činností při zpracování a využívání map. Kartografie jako umělecká činnost, věda a technologie. Kapitola 2: Měření na zemi

6 strana 6 Kartografie Vývoj: Babylón, Řecko, Arábie, v Českých zemích Kartografická díla: mapa, soubor map, atlas, glóbus Třídění map: podle územního rozsahu, účelu, obsahu, měřítka, formy, času platnosti Prvky map: druh zobrazení, název, měřítko, mapa (reliéf, půdní porosty, komunikace, sídla, průmysl, zemědělství, správní členění) Soudobé mapy: vojenské a civilní Kapitola 2: Měření na zemi

7 strana 7 Geografická poloha Jednoznačné definování topologie a geometrie za použití souřadného systému Postup: Geoid  Referenční elipsoid  zeměpisné souřadnice  kartografické zobrazení  mapa Kapitola 2: Měření na zemi

8 strana 8 Elipsoid Kapitola 2: Měření na zemi

9 strana 9 Zeměpisné souřadnice Kapitola 2: Měření na zemi Video http://www.youtube.com/watch?v=swK Bi6hHHMA&feature=related

10 strana 10 Kartografická znázornění 1/6 Kapitola 3: Kartografická znázornění Kartografické zobrazení podle zobrazovací plochy

11 strana 11 Kartografická znázornění 2/6 Kapitola 3: Kartografická znázornění Kartografické zobrazení podle středu zobrazení

12 strana 12 Kartografická znázornění 3/6 Kapitola 3: Kartografická znázornění

13 strana 13 Kartografická znázornění 4/6 Kartografické zobrazení jednoduchá, rozdělená podle osy pomocné plochy Kapitola 3: Kartografická znázornění

14 strana 14 Kartografické znázornění 5/6 Kartografické zobrazení podle vlastnosti zkreslení –konformní (rovnoúhlá) –ekvivalentní (rovnoplošná) –ekvidistantní (rovnodélková) –kompenzační (vyrovnávací) Kapitola 3: Kartografická znázornění

15 strana 15 Kartografické znázornění 6/6 Kapitola 3: Kartografická znázornění

16 strana 16 Souřadné systémy používané v ČR 1/7 Nařízení vlády ČR č. 116/1995 Sb. WGS 84 – světový geodet. referenční syst. 1984 S-JTSK – souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální S-42 – souřadnicový systém 1942 ETRS – evropský terestrický referenční systém Bpv – výškový systém baltský po vyrovnání S-Gr95 – tíhový systém 1995 Kapitola 4: Souřadné systémy ČR

17 strana 17 S-JTSK S-JTSK (konformní kuželové zobrazení) Zachovává úhly Nezachovává délky a obsah Maximální polohová odchylka do 4 cm Kapitola 4: Souřadné systémy ČR

18 strana 18 S-JTSK Vznik ve 20. letech 20. století Doba 1. republiky P. Křovák Kapitola 4: Souřadné systémy ČR

19 strana 19 S-42 Systém 1942 (S-42) byl použit poprvé pro vojenské topografické mapy po roce 1953 a nyní je střídán WGS-84 Kapitola 4: Souřadné systémy ČR

20 strana 20 WGS-84 Globální geocentrický referenční systém, velká poloosa je 6.378.137 m Počátek: těžiště Země Od roku 1998 je používán v letectvu a Armádě ČR v rámci kooperace s armádami NATO Kapitola 4: Souřadné systémy ČR

21 strana 21 ETRS Evropský souřadnicový systém V ČR 176 bodů (přesnost 13–23 mm v každé souř.) Kapitola 4: Souřadné systémy ČR ETRF-89 1991 6 bodů v ČR a SR NULRAD 1992 19 bodů v ČR a SR DOPNUL 1993/4 176 bodů shodných s S-JTSK

22 strana 22 ETRS Evropský souřadnicový systém Kapitola 4: Souřadné systémy ČR

23 strana 23 S-JTSK WGS-84 Kapitola 5: ČR v různých souřadných systémech

24 strana 24 S-JTSK East-North S-JTSK Kapitola 5: ČR v různých souřadných systémech

25 strana 25 Transformace Převodní koeficienty Kapitola 6: Transformace

26 strana 26 SRID SRSESRIEPSG S-JTSK Křovák East North1020675514 WGS844326 WGS84 / UTM zone 33N32633

27 WGS 1984 (ESRI.prj) GEOGCS["GCS_WGS_1984", DATUM["D_WGS_1984", SPHEROID["WGS_1984” 378137.0,298.257223563]], PRIMEM["Greenwich",0.0], UNIT["Degree",0.0174532925199433]] strana 27

28 WGS 1984, plate carre (ESRI.prj) PROJCS["WGS_1984_Plate_Carree", GEOGCS["GCS_WGS_1984", DATUM["D_WGS_1984", SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]], PRIMEM["Greenwich",0.0], UNIT["Degree",0.0174532925199433]], PROJECTION["Plate_Carree"], PARAMETER["False_Easting",0.0], PARAMETER["False_Northing",0.0], PARAMETER["Central_Meridian",0.0], UNIT["Meter",1.0]] strana 28

29 S-JTSK Křovák East North (ESRI.prj) PROJCS["S-JTSK_Krovak_East_North", GEOGCS["GCS_S_JTSK", DATUM["D_S_JTSK", TOWGS84[570.8,85.7,462.8,4.998,1.587,5.261,3.56]], SPHEROID["Bessel_1841”,6377397.155,299.1528128]], PRIMEM["Greenwich",0.0], UNIT["Degree",0.0174532925199433]], PROJECTION["Krovak"], PARAMETER["False_Easting",0.0], PARAMETER["False_Northing",0.0], PARAMETER["Pseudo_Standard_Parallel_1",78.5], PARAMETER["Scale_Factor",0.9999], PARAMETER["Azimuth",30.28813975277778], PARAMETER["Longitude_Of_Center",24.83333333333333], PARAMETER["Latitude_Of_Center",49.5], PARAMETER["X_Scale",-1.0], PARAMETER["Y_Scale",1.0], PARAMETER["XY_Plane_Rotation",90.0], UNIT["Meter",1.0]] strana 29

30 S-JTSK Křovák (ESRI.prj) PROJCS["S-JTSK_Krovak", GEOGCS["GCS_S_JTSK", DATUM["D_S_JTSK”, SPHEROID["Bessel_1841",6377397.155,299.1528128]], PRIMEM["Greenwich",0.0], UNIT["Degree",0.0174532925199433]], PROJECTION["Krovak"], PARAMETER["False_Easting",0.0], PARAMETER["False_Northing",0.0], PARAMETER["Pseudo_Standard_Parallel_1",78.5], PARAMETER["Scale_Factor",0.9999], PARAMETER["Azimuth",30.28813975277778], PARAMETER["Longitude_Of_Center",24.83333333333333], PARAMETER["Latitude_Of_Center",49.5], PARAMETER["X_Scale",1.0], PARAMETER["Y_Scale",1.0], PARAMETER["XY_Plane_Rotation",0.0], UNIT["Meter",1.0]] strana 30

31 Převod WGS84 S-JTSK Transformační klíče (bez použití chyba až 100m resp 3’’) ČR (chyba do 1m v poloze / 2m ve výšce) +towgs84 = 570.8, 85.7, 462.8, 4.998, 1.587, 5.261, 3.56 SR +towgs84 = 511.9, 92.0, 437.3, 6.305, 2.823, 5.944, 12.2 http://grass.fsv.cvut.cz/gwiki/S-JTSK strana 31


Stáhnout ppt "Problematika souřadných systémů Prostorové pojmy, věda, souřadné systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google