Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika souřadných systémů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika souřadných systémů"— Transkript prezentace:

1 Problematika souřadných systémů
Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Problematika souřadných systémů Prostorové pojmy, věda, souřadné systémy

2 Základní prostorové pojmy
Kapitola 1: Základní pojmy Základní prostorové pojmy Geografický prostor Prostorové vztahy (geometrie, topologie) Geodata (vektorová, rastrová) Grafická část Atributové vlastnosti Reprezentace času

3 Geodézie (zeměměřičství) 1/2
Kapitola 2: Měření na zemi Geodézie (zeměměřičství) 1/2 Zabývá se měřením na Zemi. Teodolit: měří vodorovné i výškové úhly mezi dvěma body Dalekohled Výškový půlkruh Vodorovný kruh Kompas Video: trocha historie – teodolit Meopta

4 Geodézie (zeměměřičství) 2/2
Kapitola 2: Měření na zemi Geodézie (zeměměřičství) 2/2 Zabývá se měřením na Zemi. Totální stanice Laserový 3D scanner Nivelační přístroj Video: teodolit Pentax

5 Kapitola 2: Měření na zemi
Kartografie Vědní obor zabývající se znázorňováním zemského povrchu a nebeských těles a objektů a jevů na nich ve formě kartografického díla a dále soubor činností při zpracování a využívání map. Kartografie jako umělecká činnost, věda a technologie.

6 Kartografie Vývoj: Babylón, Řecko, Arábie, v Českých zemích
Kapitola 2: Měření na zemi Kartografie Vývoj: Babylón, Řecko, Arábie, v Českých zemích Kartografická díla: mapa, soubor map, atlas, glóbus Třídění map: podle územního rozsahu, účelu, obsahu, měřítka, formy, času platnosti Prvky map: druh zobrazení, název, měřítko, mapa (reliéf, půdní porosty, komunikace, sídla, průmysl, zemědělství, správní členění) Soudobé mapy: vojenské a civilní

7 Kapitola 2: Měření na zemi
Geografická poloha Jednoznačné definování topologie a geometrie za použití souřadného systému Postup: Geoid  Referenční elipsoid  zeměpisné souřadnice  kartografické zobrazení  mapa

8 Kapitola 2: Měření na zemi
Elipsoid

9 Zeměpisné souřadnice Kapitola 2: Měření na zemi Video

10 Kartografická znázornění 1/6
Kapitola 3: Kartografická znázornění Kartografická znázornění 1/6 Kartografické zobrazení podle zobrazovací plochy

11 Kartografická znázornění 2/6
Kapitola 3: Kartografická znázornění Kartografická znázornění 2/6 Kartografické zobrazení podle středu zobrazení

12 Kartografická znázornění 3/6
Kapitola 3: Kartografická znázornění Kartografická znázornění 3/6

13 Kartografická znázornění 4/6
Kapitola 3: Kartografická znázornění Kartografická znázornění 4/6 Kartografické zobrazení jednoduchá, rozdělená podle osy pomocné plochy

14 Kartografické znázornění 5/6
Kapitola 3: Kartografická znázornění Kartografické znázornění 5/6 Kartografické zobrazení podle vlastnosti zkreslení konformní (rovnoúhlá) ekvivalentní (rovnoplošná) ekvidistantní (rovnodélková) kompenzační (vyrovnávací)

15 Kartografické znázornění 6/6
Kapitola 3: Kartografická znázornění Kartografické znázornění 6/6

16 Souřadné systémy používané v ČR 1/7
Kapitola 4: Souřadné systémy ČR Souřadné systémy používané v ČR 1/7 Nařízení vlády ČR č. 116/1995 Sb. WGS 84 – světový geodet. referenční syst. 1984 S-JTSK – souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální S-42 – souřadnicový systém 1942 ETRS – evropský terestrický referenční systém Bpv – výškový systém baltský po vyrovnání S-Gr95 – tíhový systém 1995

17 S-JTSK S-JTSK (konformní kuželové zobrazení) Zachovává úhly
Kapitola 4: Souřadné systémy ČR S-JTSK S-JTSK (konformní kuželové zobrazení) Zachovává úhly Nezachovává délky a obsah Maximální polohová odchylka do 4 cm

18 S-JTSK Vznik ve 20. letech 20. století Doba 1. republiky P. Křovák
Kapitola 4: Souřadné systémy ČR S-JTSK Vznik ve 20. letech 20. století Doba 1. republiky P. Křovák

19 Kapitola 4: Souřadné systémy ČR
Systém 1942 (S-42) byl použit poprvé pro vojenské topografické mapy po roce 1953 a nyní je střídán WGS-84

20 Kapitola 4: Souřadné systémy ČR
WGS-84 Globální geocentrický referenční systém, velká poloosa je m Počátek: těžiště Země Od roku 1998 je používán v letectvu a Armádě ČR v rámci kooperace s armádami NATO

21 ETRS Evropský souřadnicový systém
Kapitola 4: Souřadné systémy ČR ETRS Evropský souřadnicový systém V ČR 176 bodů (přesnost 13–23 mm v každé souř.) ETRF bodů v ČR a SR NULRAD bodů v ČR a SR DOPNUL 1993/4 176 bodů shodných s S-JTSK

22 Kapitola 4: Souřadné systémy ČR
ETRS Evropský souřadnicový systém

23 Kapitola 5: ČR v různých souřadných systémech
S-JTSK WGS-84

24 S-JTSK East-North S-JTSK
Kapitola 5: ČR v různých souřadných systémech S-JTSK East-North S-JTSK

25 Kapitola 6: Transformace
Převodní koeficienty

26 SRID SRS ESRI EPSG S-JTSK Křovák East North 102067 5514 WGS84 4326
WGS84 / UTM zone 33N 32633

27 WGS 1984 (ESRI .prj) GEOGCS["GCS_WGS_1984", DATUM["D_WGS_1984", SPHEROID["WGS_1984” , ]], PRIMEM["Greenwich",0.0], UNIT["Degree", ]]

28 WGS 1984, plate carre (ESRI .prj)
PROJCS["WGS_1984_Plate_Carree", GEOGCS["GCS_WGS_1984", DATUM["D_WGS_1984", SPHEROID["WGS_1984", , ]], PRIMEM["Greenwich",0.0], UNIT["Degree", ]], PROJECTION["Plate_Carree"], PARAMETER["False_Easting",0.0], PARAMETER["False_Northing",0.0], PARAMETER["Central_Meridian",0.0], UNIT["Meter",1.0]]

29 S-JTSK Křovák East North (ESRI .prj)
PROJCS["S-JTSK_Krovak_East_North", GEOGCS["GCS_S_JTSK", DATUM["D_S_JTSK", TOWGS84[570.8,85.7,462.8,4.998,1.587,5.261,3.56]], SPHEROID["Bessel_1841”, , ]], PRIMEM["Greenwich",0.0], UNIT["Degree", ]], PROJECTION["Krovak"], PARAMETER["False_Easting",0.0], PARAMETER["False_Northing",0.0], PARAMETER["Pseudo_Standard_Parallel_1",78.5], PARAMETER["Scale_Factor",0.9999], PARAMETER["Azimuth", ], PARAMETER["Longitude_Of_Center", ], PARAMETER["Latitude_Of_Center",49.5], PARAMETER["X_Scale",-1.0], PARAMETER["Y_Scale",1.0], PARAMETER["XY_Plane_Rotation",90.0], UNIT["Meter",1.0]]

30 S-JTSK Křovák (ESRI .prj)
PROJCS["S-JTSK_Krovak", GEOGCS["GCS_S_JTSK", DATUM["D_S_JTSK”, SPHEROID["Bessel_1841", , ]], PRIMEM["Greenwich",0.0], UNIT["Degree", ]], PROJECTION["Krovak"], PARAMETER["False_Easting",0.0], PARAMETER["False_Northing",0.0], PARAMETER["Pseudo_Standard_Parallel_1",78.5], PARAMETER["Scale_Factor",0.9999], PARAMETER["Azimuth", ], PARAMETER["Longitude_Of_Center", ], PARAMETER["Latitude_Of_Center",49.5], PARAMETER["X_Scale",1.0], PARAMETER["Y_Scale",1.0], PARAMETER["XY_Plane_Rotation",0.0], UNIT["Meter",1.0]]

31 Převod WGS84 <-> S-JTSK
Transformační klíče (bez použití chyba až 100m resp 3’’) ČR (chyba do 1m v poloze / 2m ve výšce) +towgs84 = 570.8, 85.7, 462.8, 4.998, 1.587, 5.261, 3.56 SR +towgs84 = 511.9, 92.0, 437.3, 6.305, 2.823, 5.944, 12.2


Stáhnout ppt "Problematika souřadných systémů"

Podobné prezentace


Reklamy Google