Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stereofotogrammetrie přednášející Jindřich Hodač Fotogrammetrie 1 FTG1 – stereofotogrammetrie GK+H.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stereofotogrammetrie přednášející Jindřich Hodač Fotogrammetrie 1 FTG1 – stereofotogrammetrie GK+H."— Transkript prezentace:

1 Stereofotogrammetrie přednášející Jindřich Hodač Fotogrammetrie 1 FTG1 – stereofotogrammetrie GK+H

2 letecké FM Základní, nejvíce používaná metoda v letecké FM 2Stereoskopická metoda Data vstupní - 2 snímky stereopár, stereodvojice LF řadablok řad - PVniO - PVO - vlícovací a kontrolní body - 2 snímky  stereopár, stereodvojice.. v LF často řada snímků, blok řad snímků - PVniO.. možno určit v průběhu zpracování - PVO.. možno určit v průběhu zpracování - vlícovací a kontrolní body.. geod. souřadnice Data výstupní výsledek vyhodnocení 3D 2,5D 2D vektorová data výsledek vyhodnocení stereomodelu  3D; 2,5D; 2D = vektorová data.. body, linie.. vrstvy … FTG1 – stereofotogrammetrie GK+H

3 obr.: LF -,,mini,,blok 3 řad snímků - celkem 12 snímků, podélný překryt snímků+příčný překryt řad

4 obr.: LF - rozmístění vlícovacích bodů v rámci bloku – při klasickém postupu a při aerotriangulaci

5 Zpracování dat - technologická řešení poč. 20. století výpočetní náročnost vývoj matematické základy položeny na poč. 20. století  vysoká výpočetní náročnost  proto vývoj: Stereoskopická metoda 1. analogové vyhodnocení 1. analogové vyhodnocení (1900 - 1980) analogovépřístroje  analogové vyhodnocovací přístroje 2. analytické vyhodnocení 2. analytické vyhodnocení (1970 – 2000) analyticképřístroje  analytické vyhodnocovací přístroje 3. digitální metody 3. digitální metody (1985 - ….) digitálnístanice  digitální fotogrammetrické stanice FTG1 – stereofotogrammetrie GK+H

6 obr.: analogový + analytický přístroj + digitální FTG stanice.. použitelné v LF i PF (+ -)

7 obr.: digitální fotogrammetrické stanice – seznam.. jistě neúplný

8 Technologický postup - hlavní kroky Stereoskopická metoda 0. příprava projektu (LF) 0. příprava projektu - projekt snímkového letu (LF).. 1. práce v terénu (LF) 1. práce v terénu - pořízení snímků, zaměření VB, místní šetření (LF).. 2. přípravné práce 2. přípravné práce - geod. výpočty, digitalizace, úpravy obraz. dat ….. 3. fotogrammetrické zpracování a.snímkové orientace PVniOPVO a. snímkové orientace  určení/nastavení PVniO + PVO b.podrobné vyhodnocení b. podrobné vyhodnocení c.kontrola c. dopracování, kontrola, výstupy, export, archivace FTG1 – stereofotogrammetrie GK+H

9 obr.: různé činnosti ve fázích 0-2 technologického postupu

10 Charakteristika metody ?? Stereoskopická metoda + přesnost univerzálnost variabilita + vysoká přesnost výstupů univerzálnost použití variabilita výstupů  3D - 2D - pracnost HW operátora - větší pracnost speciální SW + HW (.. stereovidění) vyšší nároky na znalosti operátora Aplikace metody ?? přesnost prostorová data ISprojekty dokumentace modely kdekoli - kde jsou potřebné vysoká přesnost a prostorová data …. IS; podklady pro projekty; dokumentace souč. stavu; digitální modely …. FTG1 – stereofotogrammetrie GK+H

11 obr.: LF výstup  body DMT získané automaticky (korelací), poloautomaticky a manuálně

12 obr.: LF výstup  digitální model jádra města Louny.. získaný vyhodn. archivních leteckých snímků

13 Příprava stereodvojice pro vyhodnocení 1. obnovení prvků vnitřní orientace komory  krok - Vnitřní orientace  krok - Vnitřní orientace 2. určení prvků vnější orientace snímků 7Technologie - snímkové orientace  krok - Vnější orientace FTG1 – stereofotogrammetrie GK+H

14 Jak se provádí ?? identických bodů transform. klíče snímání identických bodů + výpočet transform. klíče rámové značky identické body = rámové značky (zjistím z kalibrace) transformaceafinní rovinná transformace - afinní obecné snímkové souřadnice obecné (např. pixelové) snímkové souřadnice Snímkové orientace - vnitřní orientace FTG1 – stereofotogrammetrie GK+H

15 obr.: prvky vnitřní orientace  snímkové souřadnice rámových značek.. kalibrační protokoly

16 obr.: vnitřní orientace – pozemní neměřický a letecký měřický snímek (8 rámových značek A-G)

17 obr.: vnitřní orientace – ukázka protokolu (digitální stanice VSD)

18 Příprava stereodvojice pro vyhodnocení 1. obnovení prvků vnitřní orientace komory  krok - Vnitřní orientace  krok - Vnitřní orientace 2. určení prvků vnější orientace snímků Technologie - snímkové orientace  krok - Vnější orientace různé možnosti:  krok - Vnější orientace  různé možnosti: a. komplexní řešení vše v jednom kroku a. komplexní řešení – vše v jednom kroku b. etapové řešení rozdělení do více kroků I. - relativní orientace II. - absolutní orientace b. etapové řešení – rozdělení do více kroků I. krok - relativní orientace (RO) II. krok - absolutní orientace (AO) c. přímé určení (za letu).. c. přímé určení (za letu).. IMU/GPS FTG1 – stereofotogrammetrie GK+H.. JAK DĚLÁM

19 b. Etapové řešení I. RO, II. AO b. Etapové řešení - I. RO, II. AO (např. Shut) blokové vyrovnání stereopár blokové vyrovnání  základní jednotkou stereopár Vnější orientace - analytická řešení FTG1 – stereofotogrammetrie GK+H

20 snímkové modelové souřadnice podmínka komplanarity.. matematické řešení  podmínka komplanarity.. podmínka nulových vertikálních paralax (q) 5 neznámých.. řešeno je 5 neznámých.. z 12 viz dříve Vzájemná orientace.. snímků vůči sobě Vzájemná orientace.. snímků vůči sobě (natočení + příp. posun) nezávislá dvojice v. připojení snímku Vzniká obecný model Vzniká  obecný stereoskopický model podmínka komplanarity Vnější orientace - etapové ř. - relativní FTG1 – stereofotogrammetrie GK+H

21 Jak se provádí ?? analytická řešení.. dříve převládala ř. empirická spojovací body (SB) Gruberovo schéma (6 bodů) spojovací body (SB) - různé uspořádání  např. Gruberovo schéma (6 bodů) Vnější orientace - etapové ř. - relativní FTG1 – stereofotogrammetrie GK+H

22 obr.: relativní orientace – Gruberovo schéma spojovacích bodů na pozemní a letecké stereodvojici

23 obr.: relativní orientace – ukázka protokolu (digitální stanice VSD)

24 modelové geodetické souřadnice prostorová podobnostní transformace modelu matematické řešení  prostorová podobnostní transformace modelu.. posun + pootočení + měřítko 7 neznámých.. řešeno je zbylých 7 neznámých.. z 12, viz dříve Výpočet vyrovnání Výpočet  aplikace vyrovnání MNČ.. MNČ.. po linearizaci vztahů pro podobnostní prostorovou podobnostní transformaci Jak se provádí ?? stereosnímání identických bodů - vlícovací body transformačního klíče stereosnímání identických bodů - vlícovací body + výpočet transformačního klíče Vnější orientace - etapové ř. - absolutní FTG1 – stereofotogrammetrie GK+H

25 volba vlícovacích bodů (VB) volba vlícovacích bodů (VB) určení souřadnic VB určení souřadnic VB - geodetické metody - geodetické metody  především GPS - jiné metody - jiné metody - aerotriangulace, kartometrické metody Přesnostpožadavek určeny 2x přesněji, než je požadovaná výsledná přesnost. Přesnost určení - požadavek  VB určeny 2x přesněji, než je požadovaná výsledná přesnost. - uměle signalizované velká měřítka - uměle signalizované  velká měřítka tj. do 1: 5 000 - přirozeně signalizované malá a střední měřítka - přirozeně signalizované  malá a střední měřítka kontrastzákrytkonfiguraci Ohled na - kontrast, zákryt, konfiguraci … Vnější orientace - vlícovací body FTG1 – stereofotogrammetrie GK+H

26 obr.: absolutní orientace – rozmístění vlícovacích bodů v překrytu stereodvojice v LF a PF počet VB počet VB min. 3.. vždy více = kontrola rozmístění VB rozmístění VB rohy + střed překrytu snímků

27 obr.: různé možnosti volby typu vlícovacích bodů podle měřítka výstupu – přirozená/umělá signalizace

28 obr.: absolutní orientace – ukázka protokolu (digitální stanice VSD)

29 c. Přímé určení PVO při snímkovém letu - různé metody GPS, IMU/GPS - různé metody - např. GPS, IMU/GPS  dnes již běžně používané - VB - VB - nejsou nutné - kontrolní body!! - převod WGS  S-JTSK - převod hodnot do geod. systému WGS  S-JTSK Vnější orientace - další postupy FTG1 – stereofotogrammetrie GK+H

30 obr.: určování prvků vnější orientace za letu – inerciální měřící jednotka (IMU)

31 vlícovací body FM metody  klasický postup = vlícovací body (VB) Stereo FM  minimálně 3 VB na 1 stereodvojici Řadablok velké množství VB :( Řada, blok sn.  velké množství VB - ekonomika :( 8Snímkové triangulace ?? Jak se vyhnout nutnosti VB přímo měřit ?? snímkových triangulací Technologie snímkových triangulací Výsledkem jsou 1. geodetické souř. bodů.. VB, kontrolní body, SB 2. PVO všech snímků.. nutné pro FTG zpracování 3. vyrovnání souboru snímků nebo modelů pro zajištění kontinuálního vyhodnocení FTG1 – stereofotogrammetrie GK+H

32 obr.: sběr dat pro výpočet AAT – spojovací a vlícovací body.. DFS PhoTopoL

33 Stereo-editace 9Stereo-vyhodnocení - 3D vektor požadavky zákazníka - 3D vektor  linie, body; vrstvy, značky; formáty, import, export, CAD  požadavky zákazníka - DMT a)digitálního ortofota b)samostatný výstup 3D modely měst - DMT a) pro účely digitálního ortofota b) samostatný výstup (např. 3D modely měst) 3D modely měst3D modely měst různé technologie automatická, polo- automatická, ruční editace různé technologie - automatická, polo- automatická, ruční editace (+ kontrola!) (- snímkové orientace (- snímkové orientace  práce ve stereomódu ) FTG1 – stereofotogrammetrie GK+H

34 obr.: body DMT získané automaticky (korelací), poloautomaticky a manuálně.. podklad pro ortofoto LF

35 obr.: další fáze zpracování – rastrový DMT + digitální ortofoto.. LF

36 obr.: body DM získané automaticky, poloautomaticky a manuálně.. podklad pro ortofoto.. PF

37 obr.: 2D výstup získaný na podkladě 3D vyhodnocení na analytickém FTG přístroji.. LF

38 obr.: 2D výstup získaný na podkladě 3D vyhodnocení na Digitální FM Stanici.. PF

39 Shrnutí,, Stereofotogrammetrie “ - přirozený a umělý stereovjem - stereofotogrammetrická metoda -snímkové orientace etapové řešení.. - stereovyhodnocení FTG1 – stereofotogrammetrie GK+H


Stáhnout ppt "Stereofotogrammetrie přednášející Jindřich Hodač Fotogrammetrie 1 FTG1 – stereofotogrammetrie GK+H."

Podobné prezentace


Reklamy Google