Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fotogrammetrie a DPZ 1 Stereo-editace 3.6.5Stereo-vyhodnocení - 3D vektor  linie, body; vrstvy, značky; formáty, import, export, CAD  požadavky zákazníka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fotogrammetrie a DPZ 1 Stereo-editace 3.6.5Stereo-vyhodnocení - 3D vektor  linie, body; vrstvy, značky; formáty, import, export, CAD  požadavky zákazníka."— Transkript prezentace:

1 Fotogrammetrie a DPZ 1 Stereo-editace 3.6.5Stereo-vyhodnocení - 3D vektor  linie, body; vrstvy, značky; formáty, import, export, CAD  požadavky zákazníka - DMT  pro účely digitálního ortofota  samostatný výstup (např. 3D modely měst) různé technologie - automatická, polo- automatická, ruční editace (+ kontrola!) (- snímkové orientace  práce ve stereomódu )

2 Fotogrammetrie a DPZ 2 Automatické vyhodnocovací postupy Obrazová korelace  nalezení polohy dvou odpovídajících si bodů (sdružené body) Korelační analýza  vyhledávací algoritmus  obraz v. vzor  vyhledávací okolí (velikost okolí - pravděpodobnost nalezení - výpočetní nároky

3 Fotogrammetrie a DPZ 3 Princip  hledání maxima korelační funkce pro bod (a jeho okolí) v 1 snímku, ku vyhledávacímu okolí v 2 snímku Automatické vyhodnocovací postupy hodnota korelační funkce = korelační koeficient  nabývá hodnot z int. -1 až 1 ( = 1 - úplná shoda) Spolehlivost metody - zákryt, homogenní plochy

4 Fotogrammetrie a DPZ 4 Fotogrammetrické metody  vývoj (viz dříve)  způsob vyhodnocení  přístroje, systémy Fotogrammetrické přístroje analogové  analytické (cca 1900 - 1990) vyhodnocovací přístroje - různé konstrukce, přesnost … - přesné (obnova PVO) - jednoduché (bez obnovy PVO) - komparátory  mono, stereo Fotogrammetrické systémy digitální FM stanice (od 1985) 3.6.6Přístroje a systémy

5 Fotogrammetrie a DPZ 5 Vývoj 1900 - 1990; dnes ne Řešení mechanické řešení FM vztahů analogie model v. skutečný stav Výhody řešení bez výp. techniky ( neexistovala) vysoká přesnost Nevýhody typ výstupních dat požadavky na operátora nutnost údržby mech. součástí cena Významtopografické mapování VýrobciZeiss Jena (NDR), Wild (CH) ….. Přesné analogové přístroje

6 Fotogrammetrie a DPZ 6 Princip různé konstrukce …. např. - přístroje s mechanickou projekcí  řídící tyče Stereometrograf (60 léta)  pravítka Topokart (do 1990) Přesné analogové přístroje

7 Fotogrammetrie a DPZ 7 Příklady Stereometrograf Topokart Přesné analogové přístroje

8 Fotogrammetrie a DPZ 8 Vývoj 1957 idea, 80 léta realizace; dnes ano Řešení přesné početní řešení FM vztahů výpočetní technika, numerické metody Výhody vysoká přesnost univerzálnost použití Nevýhody požadavky na operátora cena (typ vstupních dat - budoucnost) Významnejpřesnější FM práce  AAT VýrobciZeiss (SRN), Leica (CH) ….. Přesné analytické přístroje

9 Fotogrammetrie a DPZ 9 Princip přesné měření snímk. souřadnic  stereokomparátory exaktní matematické řešení  HW + SW Přesné analytické přístroje

10 Fotogrammetrie a DPZ 10 Příklady Planicomp P33  SD 2000  Přesné analytické přístroje

11 Fotogrammetrie a DPZ 11 Vývoj konec 80 let realizace; dnes ano Řešení přesné početní řešení FM vztahů digitální data Výhody přesnost, univerzálnost variabilita, automatizace Nevýhody požadavky na operátora cena, objem dat Významdigitální data, IS VýrobciZ/I Imaging, LH - Systems, TopoL... Digitální systémy

12 Fotogrammetrie a DPZ 12 Digitální systémy Digitální fotogrammetrické stanice (DPW) počítač + software + speciální vybavení (viz dále) Počítač - pracovní stanice, výkonné PC; diskový prostor; paměť; grafika; dva monitory … Software - OS Unix, Win NT.. ; modularita - veškeré FM úlohy; automatizace; CAD... Komplexní řešení - ucelené technologie, produktivita Digitální systémy Malé digitální fotogrammetrické stanice menší nároky, méně výkonné, základní FM úlohy, jednoduché

13 Fotogrammetrie a DPZ 13 Digitální systémy DPW - ImageStation (Z/I Imaging, SRN + USA) - PhoTopoL (TopoL, CZ) - SOCET SET - Helava (LH - Systems, CH + …) …….. Digitální systémy Malé DPW - VSD (univ. Krakov, PL) - DVP (univ. Laval, CA)

14 Fotogrammetrie a DPZ 14 DPW  speciální HW vybavení  stereovidění Systémy- stereoskopy - anaglyfy - polarizační brýle - krystalové brýle 3.6.7Systémy pro stereovidění Stereoskopy charakteristiky - jednoduché, levné, školní, hand made, méně kvalitní vjem, malé DPW (viz VSD) princip - monitor  2 poloviny  2 snímky pozorování zrcadlovým stereoskopem

15 Fotogrammetrie a DPZ 15 Anaglyfy charakteristiky - nejjednodušší, nejlevnější, nepříliš rozšířené, obraz hůře čitelný princip - brýle  barevná skla (např. R+B)  snímky - propustné barvy (také R+B) barvy - co největší rozdíl   vzájemné rušení Systémy pro stereovidění Polarizační brýle charakteristiky - nákladnější systém, vázaný k monitoru, např. DPW Helava

16 Fotogrammetrie a DPZ 16 princip brýle + filtr + monitor  polarizace obrazů + synchronizace Systémy pro stereovidění Krystalové brýle charakteristiky - nejrozšířenější systém, většina DPW více pozorovatelů, volnost pohybu

17 Fotogrammetrie a DPZ 17 princip brýle - tekuté krystaly, IČ vysílač - synchronizace, monitor - zobrazovací frekvence (graf. karta) Systémy pro stereovidění

18 Fotogrammetrie a DPZ 18 FM metody  vlícovací body (VB) Stereo FM  min. 3 VB na 1 stereodvojici Řada, blok sn.  velké množství VB - ekonomika :( 3.7Analytická aerotriangulace - AAT ?? Jak se vyhnout nutnosti VB přímo měřit ?? Technologie snímkových triangulací Výsledkem jsou 1. geodetické souřadnice bodů (VB, SB …. ) 2. PVO všech snímků

19 Fotogrammetrie a DPZ 19 Vývoj metod historické - radiální, analogová, semianalytická současné - analytická (AAT)  klasická, digitální  + GPS, automatizace, výkonné PC Analytická aerotriangulace - AAT Použití - snímkové orientace (VB + PVO)  vyhodnocení - souřadnice množství bodů  test. pole, katastr - souřadnice kontrolních bodů  spec. aplikace

20 Fotogrammetrie a DPZ 20 Postup 1. měření bodů - snímkové, modelové souř. 2. numerický výpočet - komplexní, etapové řešení Analytická aerotriangulace - AAT Příklad blok - 3 řady - 18 snímků - - 15 modelů původně - 1 model = 3 VB - cca 18 VB AAT - blok - 6 VB

21 Fotogrammetrie a DPZ 21 Analytické metody (viz př. V.)  základem AAT Matematický základ - viz přímý vztah Praktické řešení - od 50 let  počítače Základní metody výpočtu AAT - etapové řešení- různí autoři - komplexní řešení - různí autoři ( - komplexní řešení s podporou GPS/INS) Numerické řešení vyrovnání MNČ, iterační výpočet, řídké matice 3.7.1Matematické základy AAT

22 Fotogrammetrie a DPZ 22 Etapové řešení - blokové vyr. nezávislých modelů základní jednotka - stereomodel vstup pro výpočet AAT (již provedena RO!) - měřené modelové souř. bodů a projekčních center + známé geodetické souř. VB výpočet (viz AO) stereomodely - posunutí, pootočení, měřítko - spojení modelů do jediného bloku - transformace bloku do geodetického systému Matematické základy AAT

23 Fotogrammetrie a DPZ 23 Polohové vyrovnání bloku - jednodušší případ  rovinný problém - rovinná podobnostní transformace - použití když  málo modelů či mnoho SB Matematické základy AAT

24 Fotogrammetrie a DPZ 24 Výškové vyrovnání bloku - prostorová podobnostní transformace - projekční centra, kontrolní výškové body Matematické základy AAT

25 Fotogrammetrie a DPZ 25 Komplexní řešení - svazkové vyrovnání bloku základní jednotka - snímek vstup pro výpočet AAT - měřené snímkové souř. bodů + známé geodeti- cké souřadnice VB výpočet (viz přímý vztah) prostorové svazky paprsků (měřené body + projekční centra) svazky bloku snímků  vyrovnány najednou (+ zavedení oprav - refrakce, distorze …) Matematické základy AAT

26 Fotogrammetrie a DPZ 26 Blok snímků,paprskové svazky, VB Matematické základy AAT

27 Fotogrammetrie a DPZ 27 Přímý vztah Matematické základy AAT Příklad 4 snímky měřeno 6 x 4 x 2 = 48 určit - PVO 4 x 6 = 24- SB 4 x 3 = 12 nadbytečných48-36 = 12

28 Fotogrammetrie a DPZ 28 Vlícovací body - min. 4 VB, v rozích bloku Měření vstupních dat (dnes) - analytické přístroje - přesné stereokomparátory - DPW Výpočet - moduly DPW, specializované SW Přesnost AAT - závisí na - přesnosti měřených dat - správné volbě SB - správném rozmístění VB a kontrolních bodů - měřítku a rozlišení snímků ……. 3.7.2Technologie, přesnost, systémy

29 Fotogrammetrie a DPZ 29 Systémy moduly DPW např.ImageStation + ISAT PhoTopoL + AeroSys Helava + Orima ……. specializované SW Match-AT (fa Inpho) - dlouhá tradice PAT-B (fa Inpho) - AAT s podporou GPS Orient (TU Vídeň) - víceúčelový systém Bluh (TU Hannover) …….. Technologie, přesnost, systémy

30 Fotogrammetrie a DPZ závěr Shrnutí,,Analytická aerotriangulace“ Přístroje a systémy vývoj - analogové přístroje  DPW Systémy pro stereovidění jednoduché pomůcky  krystalové brýle Aerotriangulace - AAT matematické řešení - etapové, komplexní přesnost, systémy

31 Fotogrammetrie a DPZ závěr Shrnutí - celkové 1.Úvod do fotogrammetrie bezdotyková metoda měření 150-letá historie základní dělení - pozemní, letecká; metody variabilita výstupů + široké pole uplatnění optické základy - ideální zobrazení - zobrazení objektivem

32 Fotogrammetrie a DPZ závěr Shrnutí - celkové 2.Snímek – základní zdroj informací fotografická komora  pořízení snímku pozemní v. letecká; analogová v. digitální klasický fotograf. obraz  chemický proces materiály různých vlastností digitální obraz  elektronický proces detektory, skenery, volené parametry

33 Fotogrammetrie a DPZ závěr Shrnutí - celkové 3.Matematické základy fotogrammetrie, letecká fotogrammetrie základní pojmy souřadnicové soustavy prvky vnitřní a vnější orientace základní vztahy transformace, přímý vztah.. Letecká fotogrammetrie polní práce, vlícovací body.. Projekt snímkového letu - parametry

34 Fotogrammetrie a DPZ závěr Shrnutí - celkové 4.Fotogrammetrické metody Projekt snímkového letu parametry náletu, objednávka Jednosnímková fotogrammetrie jednoduchost, rovinné území Digitální ortofoto přesnost, podklady - DMT

35 Fotogrammetrie a DPZ závěr Shrnutí - celkové 5.Stereofotogrammetrie přirozený a umělý stereovjem stereofotogrammetrická metoda normální a obecný případ stereofotogrammetrie snímkové orientace etapové řešení komplexní řešení stereovyhodnocení

36 Fotogrammetrie a DPZ závěr Zakončení předmětu Cvičení - zápočet Zkouška - test

37 Fotogrammetrie a DPZ závěr Konec Děkuji za pozornost.

38 Fotogrammetrie a DPZ Fotogrammetrie přednášející Jindřich Hodač Ph.D. Inženýrství životního prostředí

39 Fotogrammetrie a DPZ úvod,, Analytická aerotriangulace – AAT “ Stereofotogrammetrie přístroje a systémy systémy pro stereovidění Analytické aerotriangulace – AAT shrnutí učiva Program přednášky

40 Fotogrammetrie a DPZ úvod,, Stereofotogrammetrie “ - přirozený a umělý stereovjem - stereofotogrammetrická metoda - normální a obecný případ stereofotogrammetrie - snímkové orientace etapové řešení komplexní řešení - stereovyhodnocení Návaznost začátek


Stáhnout ppt "Fotogrammetrie a DPZ 1 Stereo-editace 3.6.5Stereo-vyhodnocení - 3D vektor  linie, body; vrstvy, značky; formáty, import, export, CAD  požadavky zákazníka."

Podobné prezentace


Reklamy Google