Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předepisování jakosti povrchu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předepisování jakosti povrchu"— Transkript prezentace:

1 Předepisování jakosti povrchu

2 Základní pojmy Správná funkce součástky vyžaduje nejen rozměrovou a tvarovou přesnost, ale i vhodnou jakost povrchu. Z pohledu funkce součástky dělíme její plochy na stykové (funkční) a volné. Z pohledu výroby mohou být plochy obrobené a neobrobené Z pohledu konečných vlastností plochy může být její povrch upravený, nebo neupravený.

3 Drsnost povrchu - Nerovnosti (výstupky a prohlubně) vzniklé obráběním samotné součásti, nebo jiného nástroje – např. kovadla, lisovacího přípravku, slévárenské formy apod. Rozlišujeme drsnost povrchu podélnou a příčnou, označujeme ji R s indexem určující metodu měření

4 Drsnost povrchu ČSN EN ISO 4287 předepisuje celkem 7 způsobů určení drsnosti povrchu V ČR se přednostně používá průměrná aritmetická úchylka od střední čáry profilu m, označovaná Ra.

5 Drsnost povrchu Jsou definovány dvě řady aritmetických úchylek Ra
Řada základní a řada praktická. Ve výrobě se upřednostňuje řada praktická: Obsahuje 14 stupňů drsnosti a každý následující stupeň je přibližně dvojnásobkem stupně předcházejícího.

6 Drsnost povrchu Drsnost povrchu se měří drsnoměry, v provozních podmínkách se neměří, pouze zjišťuje porovnáváním

7 Předepisování drsnosti povrchu

8 Předepisování drsnosti povrchu
- Základní tvar značky - Rozšířená značka s požadavkem odebírání materiálu - Rozšířená značka se zákazem odebírání materiálu

9 Předepisování drsnosti povrchu

10 Předepisování drsnosti povrchu
- úplná grafická značka povolující libovolný výrobní proces - úplná grafická značka požadující odebírání materiálu s platností pro celý povrch (kolem dokola)

11 Předepisování drsnosti povrchu

12 Předepisování drsnosti povrchu
Celkem 5 poloh zápisů požadavků na jakost povrchu, pro Ra využíváme polohu „a“

13 Předepisování drsnosti povrchu
M – směr nerovností je libovolně orientovaný

14 Poloha grafických značek
Grafická značka se zapisuje podle stejných zásad jako kóty – aby písmo bylo čitelné od spodního a pravého okraje výkresu

15 Poloha grafických značek
Využití odkazových čar

16 Poloha grafických značek
Zápis značky k pomocné kótovací čáře

17 Poloha grafických značek
Umístění značky na rámečku geometrické tolerance

18 Poloha grafických značek
Umístění značek k pomocným kótovacím čarám

19 Zjednodušené označování požadavků na strukturu povrchu
Převládá-li na většině povrchu součásti stejná struktura, předepíše se tato nad popisové pole výkresu a vedle v závorce se uvede základní značka bez dalšího označení:

20 Zjednodušené označování požadavků na strukturu povrchu
Je-li více odlišných požadavků na strukturu povrchu, zapíší se v závorce za značku převládající struktury povrchu:

21 Zjednodušené označování požadavků na strukturu povrchu
Je-li na výkrese málo místa, značku označíme písmenem malé abecedy a nad popisovým polem uvedeme vysvětlení

22 Předpis více výrobních procesů

23 Předepsání úpravy povrchu

24 Označení místa kontroly tvrdosti


Stáhnout ppt "Předepisování jakosti povrchu"

Podobné prezentace


Reklamy Google