Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT ZADÁVACÍ NABÍDKOVÝ PŘEDBĚŽNÝ PROVÁDĚCÍ SOUČÁSTÍ SESTAVENÍ MONTÁŽNÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY TECHNICKÉ PODMÍNKY SEZNAMY POLOŽEK ELEKTROTECHNICKÁ FUNKČNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT ZADÁVACÍ NABÍDKOVÝ PŘEDBĚŽNÝ PROVÁDĚCÍ SOUČÁSTÍ SESTAVENÍ MONTÁŽNÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY TECHNICKÉ PODMÍNKY SEZNAMY POLOŽEK ELEKTROTECHNICKÁ FUNKČNÍ."— Transkript prezentace:

1 PROJEKT ZADÁVACÍ NABÍDKOVÝ PŘEDBĚŽNÝ PROVÁDĚCÍ SOUČÁSTÍ SESTAVENÍ MONTÁŽNÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY TECHNICKÉ PODMÍNKY SEZNAMY POLOŽEK ELEKTROTECHNICKÁ FUNKČNÍ HYDRAULICKÁ KINEMATICKÁ PŘEHLEDOVÁ OBVODOVÁ ZAPOJOVACÍ NÁHRADNÍ VÝKRESY DIAGRAMY SCHÉMATA ZPRÁVY VÝPOČTY TABULKY

2 HLAVNÍ POŽADAVKY NA VÝKRESOVOU DOKUMENTACI Výkres musí obsahovat všechny nutné údaje v souladu s jeho určenímVýkres musí obsahovat všechny nutné údaje v souladu s jeho určením Výkres musí odpovídat příslušným normámVýkres musí odpovídat příslušným normám Výkres musí být zhotoven na odpovídajícím formátuVýkres musí být zhotoven na odpovídajícím formátu Výkres lze realizovat i na více listech téhož formátu (obvykle jde o velké formáty), číslo výkresu zůstává stejnéVýkres lze realizovat i na více listech téhož formátu (obvykle jde o velké formáty), číslo výkresu zůstává stejné Každý výkres (i jednotlivý list) musí mít popisové poleKaždý výkres (i jednotlivý list) musí mít popisové pole Nad popisovým polem se uvádějí technické požadavky, které není účelné uvádět v zobrazeníNad popisovým polem se uvádějí technické požadavky, které není účelné uvádět v zobrazení Používá se normalizované označování. Není-li stanoveno normou, pak se význam použitého označení musí vysvětlitPoužívá se normalizované označování. Není-li stanoveno normou, pak se význam použitého označení musí vysvětlit Zjednodušené a schematické zobrazení se smí použít jen v souladu s příslušnou normouZjednodušené a schematické zobrazení se smí použít jen v souladu s příslušnou normou Údaje o rozměrech, tolerancích, kvalitě povrchu apod. se vztahují ke konečnému stavuÚdaje o rozměrech, tolerancích, kvalitě povrchu apod. se vztahují ke konečnému stavu Musí být dodrženo předepsané rozmístění obrazů (dle zásad promítání)Musí být dodrženo předepsané rozmístění obrazů (dle zásad promítání) Popisy se čtou směrem od dolního a pravého okraje výkresuPopisy se čtou směrem od dolního a pravého okraje výkresu Popisy se provádějí písmem technickým kolmýmPopisy se provádějí písmem technickým kolmým

3 NORMALIZACE TECHNICKÝCH VÝKRESŮ Měřítka zobrazeníMěřítka zobrazení Popisové pole (a seznam položek)Popisové pole (a seznam položek) Formáty výkresů (a úprava výkresových listů)Formáty výkresů (a úprava výkresových listů) Skládání výkresůSkládání výkresů Druhy čar na výkresuDruhy čar na výkresu Popisování výkresůPopisování výkresů Předepisování konstrukčního materiáluPředepisování konstrukčního materiálu Způsoby zobrazováníZpůsoby zobrazování Udávání rozměrůUdávání rozměrů Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohyPředepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy Předepisování jakosti a úprav povrchuPředepisování jakosti a úprav povrchu Znázorňování elektromechanických prvků a spojůZnázorňování elektromechanických prvků a spojů

4 MĚŘÍTKA ZOBRAZENÍ Zvětšení:2 :15 : 110 : 120 : 150 : 1Zvětšení:2 :15 : 110 : 120 : 150 : 1 Zmenšení:1 : 21 : 51 : 101 : 201 : 50atd.Zmenšení:1 : 21 : 51 : 101 : 201 : 50atd. Měřítko se volí podle složitosti součásti a hustoty kresby tak, aby obrazy byly dobře čitelné, srozumitelné a nebyly přeplněny čarami a kótamiMěřítko se volí podle složitosti součásti a hustoty kresby tak, aby obrazy byly dobře čitelné, srozumitelné a nebyly přeplněny čarami a kótami Na výkresu může být použito několika různých měřítekNa výkresu může být použito několika různých měřítek POPISOVÉ POLE Musí je mít každý technický výkres nebo navazující textový dokumentMusí je mít každý technický výkres nebo navazující textový dokument Zpravidla se umísťuje do pravého dolního rohu kreslicí plochyZpravidla se umísťuje do pravého dolního rohu kreslicí plochy PŘÍKLAD ŘEŠENÍ:

5 FORMÁTY VÝKRESŮ ŘADY ISO-A Řada A vychází z archu základního formátu A0, který má obsah 1 m 2Řada A vychází z archu základního formátu A0, který má obsah 1 m 2 Menší formát vzniká z většího formátu půlením delší strany, přičemž poměr stran musí zůstat stále stejný (geometrická podobnost)Menší formát vzniká z většího formátu půlením delší strany, přičemž poměr stran musí zůstat stále stejný (geometrická podobnost) Z toho plyne poměr stran vždy 1: 2Z toho plyne poměr stran vždy 1: 2 Formáty A0, A1, A2, A3 mají přednostní orientaci naležato, zatímco formát A4 nastojatoFormáty A0, A1, A2, A3 mají přednostní orientaci naležato, zatímco formát A4 nastojato Formát výkresu se volí co nejmenší, aby vystačil pro úplné a přehledné nakreslení výrobkuFormát výkresu se volí co nejmenší, aby vystačil pro úplné a přehledné nakreslení výrobku Obrazy nesmí být příliš malé a stísněné, na výkres se musí vejít veškeré informace o rozměrech (kóty) a všechny další potřebné údajeObrazy nesmí být příliš malé a stísněné, na výkres se musí vejít veškeré informace o rozměrech (kóty) a všechny další potřebné údaje Lem výkresu vymezený rámečkem musí zůstat prázdnýLem výkresu vymezený rámečkem musí zůstat prázdný

6 VELIKOSTI FORMÁTŮ ŘADY A FORMÁTA0A1A2A3A4 ROZMĚR (v mm) 841 x 1189 594 x 841 420 x 594 297 x 420 210 x 297 LEM (v mm) 20 mm 10 mm SKLÁDÁNÍ KOPIÍ A VÝTISKŮ VÝKRESŮ Obvykle podle tuhé šablony nebo podle předtištěných značekObvykle podle tuhé šablony nebo podle předtištěných značek Na velikost A4 (210 x 297 mm) nastojatoNa velikost A4 (210 x 297 mm) nastojato Lícem (pokreslenou plochou) a popisovým polem navrchLícem (pokreslenou plochou) a popisovým polem navrch Způsob skládání: varhánkovitě, nejdříve delší strana odprava doleva, pak kratší strana zdola nahoruZpůsob skládání: varhánkovitě, nejdříve delší strana odprava doleva, pak kratší strana zdola nahoru FORMÁT A1 POPISOVÉ POLE

7 Souvislá tenká Kótovací a pomocné čáry, odkazové čáry, šrafy, neurčité hrany Souvislá tlustá Viditelné obrysy a hrany, ukončení závitů, rámeček kreslicí plochy Souvislá velmi tlustá Lepené spoje Čárkovaná tenká Neviditelné hrany a obrysy Čerchovaná tenká Osy souměrnosti, roztečné přímky a kružnice Čerchovaná tlustá Poloha řezných rovin, označení povrchově upravených ploch Čerchovaná se dvěma tečkami tenká Označení původního resp. konečného tvaru Souvislá se zlomy tenká Přerušení obrazu, ukončení částečně nakresleného obrazu nebo místního řezu Nepravidelná od ruky tenká NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ TYPY ČAR PRO TECHNICKÉ VÝKRESY

8 PÍSMO PRO TECHNICKÉ VÝKRESY Používá se písmo kolmé typu BPoužívá se písmo kolmé typu B Písmo je složeno z úseček a obloukůPísmo je složeno z úseček a oblouků Normalizovaná výška písma: 1.8 2.5 3.5 5 7 mm 10 14 20Normalizovaná výška písma: 1.8 2.5 3.5 5 7 mm 10 14 20 Tloušťka písma = 1/10 výškyTloušťka písma = 1/10 výšky


Stáhnout ppt "PROJEKT ZADÁVACÍ NABÍDKOVÝ PŘEDBĚŽNÝ PROVÁDĚCÍ SOUČÁSTÍ SESTAVENÍ MONTÁŽNÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY TECHNICKÉ PODMÍNKY SEZNAMY POLOŽEK ELEKTROTECHNICKÁ FUNKČNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google