Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Původ potravin pro školní stravování – lze jej dohledat? Ing. Pavel Smetana, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Původ potravin pro školní stravování – lze jej dohledat? Ing. Pavel Smetana, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta."— Transkript prezentace:

1 Původ potravin pro školní stravování – lze jej dohledat? Ing. Pavel Smetana, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta

2 Úvod Bezpečná nebo kvalitní? Zdravotně nezávadná!!!

3 Legislativní požadavky Zákon o potravinách a tabákových výrobcích - úplné znění – č. 110/1997 Sb. Hygienický balíček Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) – č. 178/2002 – č. 852/2004 – HACCP pro živočišné produkty – č. 853/2004 – č. 854/2004 – č. 882/2004

4 Nařízení EP a Rady (ES) č. 853/2004 Článek 15 Sledovatelnost potravin je nezbytným prvkem v zajišťování bezpečnosti potravin. Kromě dodržování obecných pravidel nařízení (ES) č. 178/2002 by měli provozovatelé potravinářských podniků zodpovědní za zařízení, která podléhají schválení podle tohoto nařízení, zajistit, aby všechny produkty živočišného původu, které uvádějí na trh, byly označeny buď označením zdravotní nezávadnosti nebo identifikačním označením

5 Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků č. 113/2005 Sb., § 4, odst. 1 Způsoby označování potravin a tabákových výrobků se provádí tak, aby neuváděly spotřebitele v omyl a) pokud se týká charakteristiky potraviny, její podstaty, totožnosti, vlastností, složení, množství, trvanlivosti, původu nebo vzniku, způsobu zpracování nebo výroby, b) přisuzováním účinků nebo vlastností, které potravina nevykazuje, c) vyvoláváním dojmu, že potravina vykazuje zvláštní charakteristické vlastnosti, když ve skutečnosti tyto vlastnosti mají všechny podobné potraviny.

6 Značka zdravotní nezávadnosti Zdroj: http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/fota/ov%C3%A1l2.bmp.jpg

7 Zaručená tradiční specialita (ZTS) označení pro zemědělský produkt či potravinu se zvláštní povahou uznávanou Evropskou unií (vlastnost nebo vlastnosti, kterými se zemědělský produkt či potravina odlišuje od ostatních výrobků nebo potravin stejného druhu a kategorie, musí být vyroben buď z tradičních surovin, mít tradiční složení nebo být vyráběn tradičním způsobem výroby či zpracování

8 Logo ZTS Zdroj: http://eagri.cz/public/web/pub/68/35/82/293500_469777_chr_ozn_puvodu3.png

9 Chráněné označení původu (CHOP) název regionu, určitého místa nebo ve výjimečných případech země, používaný k označení zemědělských výrobků nebo potravin pocházejících z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti těchto výrobků nebo potravin jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území

10 Logo CHOP Zdroj: http://eagri.cz/public/web/pub/68/35/82/293500_469777_chr_ozn_puvodu3.png

11 Chráněné zeměpisné označení (CHZO) název regionu, určitého místa nebo ve výjimečných případech země, používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území. U zeměpisného označení je možné, aby pouze některá fáze výroby (výroba, zpracováni nebo příprava) potraviny nebo zemědělského výrobku proběhla ve vymezeném území

12 Logo CHZO Zdroj: http://eagri.cz/public/web/pub/68/35/82/293500_469777_chr_ozn_puvodu3.png

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, oddíl I, čl. 13 Vyhláška 326/2001 Sb., oddíl 1 §3, odst. 1 – 3 kategorie (telecí, hovězí maso z mladého skotu, mladý býk, býk, volek, jalovice, kráva) identifikační číslo zvířete (skupiny) země narození lze nahradit jediným údajem „původ“ pokud se vše událo v jedné zemi země výkrmu země, kde bylo zvíře poraženo schvalovací číslo jatek (Poraženo v …schvalovací číslo) schvalovací číslo bourárny (Bouráno v …schvalovací číslo)

14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 platné od 13. 12. 2014 Příloha XI Druhy masa, u nichž je povinné uvádět zemi původu nebo místo provenience Kódy KN (kombinované nomenklatury 2010) 0203Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené 0204Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo mrazené Ex 0207Maso z drůbeže čísla 0105, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

15 Závěrem? Ustanovení týkající se povinného označení původu byla vytvořena na základě vertikálních přístupů, jako v případě medu (2), ovoce a zeleniny (3), ryb (4), hovězího masa a výrobků z hovězího masa (5) a olivového oleje (6). Je třeba prověřit možnost rozšíření povinnosti uvádět označení původu i na obalech jiných potravin. Z tohoto důvodu je vhodné požádat Komisi, aby připravila zprávy týkající se těchto potravin: jiné druhy masa než maso hovězí, vepřové, skopové, kozí a drůbeží; mléko; mléko použité jako složka v mléčných výrobcích; maso užité jako složka; nezpracované potraviny; produkty s jedinou složkou; složky, které se na potravině podílejí více než 50 %.

16 Kdo to říká? Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011

17 Děkuji za pozornost. smetana@zf.jcu.cz


Stáhnout ppt "Původ potravin pro školní stravování – lze jej dohledat? Ing. Pavel Smetana, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta."

Podobné prezentace


Reklamy Google