Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana spotřebitele v České republice seminář Senát ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana spotřebitele v České republice seminář Senát ČR"— Transkript prezentace:

1 Ochrana spotřebitele v České republice seminář Senát ČR

2 Institucionální uspořádání
Ministerstvo průmyslu a obchodu - ústřední orgán státní správy s funkcí gestora a koordinátora Působnost ostatních resortů v oblasti ochrany spotřebitelů: Ministerstvo financí – finanční služby, ceny Ministerstvo zemědělství – potraviny a související otázky Ministerstvo zdravotnictví – potraviny a nepotravinářské výrobky a služby z hlediska hygieny Ministerstvo spravedlnosti – smluvně právní a procesní pravidla Ministerstvo dopravy – práva cestujících v dopravě Ministerstvo pro místní rozvoj – služby cestovního ruchu Ministerstvo průmyslu a obchodu – kromě obecných otázek ochrany zájmů spotřebitelů též ochrana spotřebitelů v oblastech telekomunikačních a poštovních služeb a energetiky

3 Institucionální uspořádání
Koordinace a spolupráce skupina pro Priority - expertní skupina složená ze zástupců/expertů dotčených ministerstev a ostatních orgánů státní správy včetně orgánů dozoru, spotřebitelských organizací a podnikatelských asociací stálé expertní skupiny - podílejí se na pravidelném řešení problémů ve vybraných oblastech (zejm. expertní skupina pro GPSD či CPC) ad hoc expertní skupiny – zřizovány za účelem řešení aktuálních problémů/úkolů (např. expertní skupina pro projednávání unijního balíčku pro bezpečnost spotřebních výrobků a dozor nad trhem; expertní skupina pro implementaci směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů) Spotřebitelský poradní výbor - platforma pro diskusi mezi zástupci NNO a státní správ, funguje od r. 2001

4 Priority spotřebitelské politiky 2011 - 2014
Priority spotřebitelské politiky na léta 2011 – strategický dokument, schválen vládou – UV č. 31 z  prioritní oblasti: bezpečnost výrobků a služeb odpovídající míra regulace ochrany spotřebitele zvyšování znalostní úrovně spotřebitelů podpora činnosti spotřebitelských organizací podpora samoregulace a dialogu se zástupci podnikatelů a spotřebitelů sledování vývoje vybraných aspektů ochrany spotřebitelů na trhu institucionální zajištění ochrany spotřebitele zvýšení účinnosti dozoru na trhu a vymahatelnosti práva

5 Priority spotřebitelské politiky 2011 - 2014
1. Bezpečnost výrobků a služeb odpovídající legislativa odpovídající dozor nad trhem spolupráce odpovědných institucí přístup spotřebitelů k informacím 2. Odpovídající úroveň legislativy jasná, transparentní, harmonizovaná vybalancovaná nevytvářející překážky na vnitřním trhu

6 Priority spotřebitelské politiky 2011 - 2014
3. Zvyšování znalostní úrovně spotřebitelů poradenský a informační servis pro spotřebitele vzdělávání spotřebitelů, včetně zaměření na zranitelné spotřebitele, mladé lidi apod. zvláštní pozornost věnována finančnímu vzdělávání v souladu s národní Strategií finančního vzdělávání 4. Podpora samoregulace podpora dialogu mezi veřejnými institucemi a spotřebitelskými organizacemi, podpora dialogu mezi spotřebiteli a podnikateli expertní skupiny pro řešení vybraných témat kulaté stoly zajištění účasti spotřebitelů i podnikatelů v legislativním procesu

7 Priority spotřebitelské politiky 2011 - 2014
5. Podpora činnosti spotřebitelských organizací finanční podpora projektů nevládních organizací formou dotace ze státního rozpočtu – ročně cca 15 mil. Kč oprávnění spotřebitelských organizací s orgány dozoru podávat podněty ke kontrole orgánům dozoru zajištěna zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele účast nevládních organizací na přípravě právních předpisů na národní i evropské úrovni, podpora zapojení nevládních organizací do činnosti na evropské a mezinárodní úrovni – BEUC, ANEC, aj.

8 Priority spotřebitelské politiky 2011 - 2014
6. Zvýšení efektivity dozoru nad trhem, posílení vymahatelnost práva odpovídající legislativa vyřizování podnětů a stížností, včetně jejich klasifikace dle Doporučení EK spolupráce na národní a evropské úrovni, odpovídající využívání CPC nařízení mimosoudní řešení spotřebitelských sporů – ADR podpora činnosti Evropského spotřebitelského centra ČR

9 Dozor nad trhem Vnitrostátní priority v oblasti dozoru
aktivní výkon dozoru na trhu, sledování účinnosti dozoru spolupráce s ostatními dozorovými orgány na národní úrovni spolupráce a koordinace kontrolních aktivit při výkonu dozoru nad trhem, např. formou společných kontrolních akcí zajišťujících komplexnější prověření kontrolovaného subjektu účelná a efektivní výměna informací mezi dozorovými orgány zajištění informovanosti spotřebitelské veřejnosti o výsledcích kontrol zapojení do výstražných systémů, které shromažďují informace o výskytu nebezpečných výrobků na jednotném trhu EU. zapojení do systémů přeshraniční spolupráce v oblasti dozoru, zejména v rámci Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele

10 Dozor nad trhem v rámci EU
Hlavní výzvy a možnosti prioritní oblasti, na které je potřeba se zvláště zaměřit: e-commerce (nekalé obchodní podmínky, podvodné y, apod.) finanční služby (nekalé obchodní praktiky, instant loans –„půjčky na zavolanou“, nepřiměřené smluvní podmínky) telekomunikace (nepřiměřené smluvní podmínky)

11 Dozor nad trhem v rámci EU
Zlepšení metod odhalování případů protiprávního jednání společné dozorové akce dozorové akce spolufinancované EU koordinace kontrolní činnosti orgánů dozoru zaměřené na určitou problematiku či oblast sběr dat a jejich analýzy platforma pro sdílení expertíz výměna úředníků sdílení a výměna zkušeností - best practices

12 Dozor nad trhem v rámci EU
Posílení kapacit vnitrostátních orgánů pro vzájemnou přeshraniční spolupráci v rámci EU rozšíření pravomocí vnitrostátních orgánů dozoru – souhlas s takovým rozšířením, které významně nezasáhne do zavedeného a osvědčeného systému (např. předběžná opatření, zkušební nákupy) harmonizace procesních pravidel dozoru v EU – v současnosti preference pro posílení a zefektivnění výměny úředníků a sdílení zkušeností

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ochrana spotřebitele v České republice seminář Senát ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google