Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor prezentace Ivana Kocová Ochrana spotřebitele v ČR Praha 28. 1. 2014 Ochrana spotřebitele v České republice seminář Senát ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor prezentace Ivana Kocová Ochrana spotřebitele v ČR Praha 28. 1. 2014 Ochrana spotřebitele v České republice seminář Senát ČR."— Transkript prezentace:

1 Autor prezentace Ivana Kocová Ochrana spotřebitele v ČR Praha 28. 1. 2014 Ochrana spotřebitele v České republice seminář Senát ČR

2 Autor prezentace Ivana Kocová Ochrana spotřebitele v ČR Praha 28. 1. 2014 Institucionální uspořádání Ministerstvo průmyslu a obchodu - ústřední orgán státní správy s funkcí gestora a koordinátora Působnost ostatních resortů v oblasti ochrany spotřebitelů: Ministerstvo financí – finanční služby, ceny Ministerstvo zemědělství – potraviny a související otázky Ministerstvo zdravotnictví – potraviny a nepotravinářské výrobky a služby z hlediska hygieny Ministerstvo spravedlnosti – smluvně právní a procesní pravidla Ministerstvo dopravy – práva cestujících v dopravě Ministerstvo pro místní rozvoj – služby cestovního ruchu Ministerstvo průmyslu a obchodu – kromě obecných otázek ochrany zájmů spotřebitelů též ochrana spotřebitelů v oblastech telekomunikačních a poštovních služeb a energetiky

3 Autor prezentace Ivana Kocová Ochrana spotřebitele v ČR Praha 28. 1. 2014 Institucionální uspořádání Koordinace a spolupráce  skupina pro Priority - expertní skupina složená ze zástupců/expertů dotčených ministerstev a ostatních orgánů státní správy včetně orgánů dozoru, spotřebitelských organizací a podnikatelských asociací  stálé expertní skupiny - podílejí se na pravidelném řešení problémů ve vybraných oblastech (zejm. expertní skupina pro GPSD či CPC)  ad hoc expertní skupiny – zřizovány za účelem řešení aktuálních problémů/úkolů (např. expertní skupina pro projednávání unijního balíčku pro bezpečnost spotřebních výrobků a dozor nad trhem; expertní skupina pro implementaci směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů)  Spotřebitelský poradní výbor - platforma pro diskusi mezi zástupci NNO a státní správ, funguje od r. 2001

4 Autor prezentace Ivana Kocová Ochrana spotřebitele v ČR Praha 28. 1. 2014 Priority spotřebitelské politiky 2011 - 2014 Priority spotřebitelské politiky na léta 2011 – 2014 - strategický dokument, schválen vládou – UV č. 31 z 12. 1. 2011 prioritní oblasti:  bezpečnost výrobků a služeb  odpovídající míra regulace ochrany spotřebitele  zvyšování znalostní úrovně spotřebitelů  podpora činnosti spotřebitelských organizací  podpora samoregulace a dialogu se zástupci podnikatelů a spotřebitelů  sledování vývoje vybraných aspektů ochrany spotřebitelů na trhu  institucionální zajištění ochrany spotřebitele  zvýšení účinnosti dozoru na trhu a vymahatelnosti práva

5 Autor prezentace Ivana Kocová Ochrana spotřebitele v ČR Praha 28. 1. 2014 Priority spotřebitelské politiky 2011 - 2014 1. Bezpečnost výrobků a služeb  odpovídající legislativa  odpovídající dozor nad trhem  spolupráce odpovědných institucí  přístup spotřebitelů k informacím 2. Odpovídající úroveň legislativy  jasná, transparentní, harmonizovaná  vybalancovaná  nevytvářející překážky na vnitřním trhu

6 Autor prezentace Ivana Kocová Ochrana spotřebitele v ČR Praha 28. 1. 2014 Priority spotřebitelské politiky 2011 - 2014 3. Zvyšování znalostní úrovně spotřebitelů  poradenský a informační servis pro spotřebitele  vzdělávání spotřebitelů, včetně zaměření na zranitelné spotřebitele, mladé lidi apod.  zvláštní pozornost věnována finančnímu vzdělávání v souladu s národní Strategií finančního vzdělávání 4. Podpora samoregulace  podpora dialogu mezi veřejnými institucemi a spotřebitelskými organizacemi, podpora dialogu mezi spotřebiteli a podnikateli  expertní skupiny pro řešení vybraných témat  kulaté stoly  zajištění účasti spotřebitelů i podnikatelů v legislativním procesu

7 Autor prezentace Ivana Kocová Ochrana spotřebitele v ČR Praha 28. 1. 2014 5. Podpora činnosti spotřebitelských organizací  finanční podpora projektů nevládních organizací formou dotace ze státního rozpočtu – ročně cca 15 mil. Kč  oprávnění spotřebitelských organizací s orgány dozoru podávat podněty ke kontrole orgánům dozoru zajištěna zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  účast nevládních organizací na přípravě právních předpisů na národní i evropské úrovni,  podpora zapojení nevládních organizací do činnosti na evropské a mezinárodní úrovni – BEUC, ANEC, aj. Priority spotřebitelské politiky 2011 - 2014

8 Autor prezentace Ivana Kocová Ochrana spotřebitele v ČR Praha 28. 1. 2014 Priority spotřebitelské politiky 2011 - 2014 6. Zvýšení efektivity dozoru nad trhem, posílení vymahatelnost práva  odpovídající legislativa  vyřizování podnětů a stížností, včetně jejich klasifikace dle Doporučení EK  spolupráce na národní a evropské úrovni, odpovídající využívání CPC nařízení  mimosoudní řešení spotřebitelských sporů – ADR  podpora činnosti Evropského spotřebitelského centra ČR

9 Autor prezentace Ivana Kocová Ochrana spotřebitele v ČR Praha 28. 1. 2014 Dozor nad trhem Vnitrostátní priority v oblasti dozoru  aktivní výkon dozoru na trhu, sledování účinnosti dozoru  spolupráce s ostatními dozorovými orgány na národní úrovni  spolupráce a koordinace kontrolních aktivit při výkonu dozoru nad trhem, např. formou společných kontrolních akcí zajišťujících komplexnější prověření kontrolovaného subjektu  účelná a efektivní výměna informací mezi dozorovými orgány  zajištění informovanosti spotřebitelské veřejnosti o výsledcích kontrol  zapojení do výstražných systémů, které shromažďují informace o výskytu nebezpečných výrobků na jednotném trhu EU.  zapojení do systémů přeshraniční spolupráce v oblasti dozoru, zejména v rámci Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele

10 Autor prezentace Ivana Kocová Ochrana spotřebitele v ČR Praha 28. 1. 2014 Dozor nad trhem v rámci EU Hlavní výzvy a možnosti prioritní oblasti, na které je potřeba se zvláště zaměřit:  e-commerce (nekalé obchodní podmínky, podvodné e-maily, apod.)  finanční služby (nekalé obchodní praktiky, instant loans –„půjčky na zavolanou“, nepřiměřené smluvní podmínky)  telekomunikace (nepřiměřené smluvní podmínky)

11 Autor prezentace Ivana Kocová Ochrana spotřebitele v ČR Praha 28. 1. 2014 Dozor nad trhem v rámci EU Zlepšení metod odhalování případů protiprávního jednání  společné dozorové akce  dozorové akce spolufinancované EU  koordinace kontrolní činnosti orgánů dozoru zaměřené na určitou problematiku či oblast  sběr dat a jejich analýzy  platforma pro sdílení expertíz  výměna úředníků  sdílení a výměna zkušeností - best practices

12 Autor prezentace Ivana Kocová Ochrana spotřebitele v ČR Praha 28. 1. 2014 Dozor nad trhem v rámci EU Posílení kapacit vnitrostátních orgánů pro vzájemnou přeshraniční spolupráci v rámci EU  rozšíření pravomocí vnitrostátních orgánů dozoru – souhlas s takovým rozšířením, které významně nezasáhne do zavedeného a osvědčeného systému (např. předběžná opatření, zkušební nákupy)  harmonizace procesních pravidel dozoru v EU – v současnosti preference pro posílení a zefektivnění výměny úředníků a sdílení zkušeností

13 Autor prezentace Ivana Kocová Ochrana spotřebitele v ČR Praha 28. 1. 2014 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Autor prezentace Ivana Kocová Ochrana spotřebitele v ČR Praha 28. 1. 2014 Ochrana spotřebitele v České republice seminář Senát ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google