Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘETRVÁVÁ KRIZE VE STAVEBNICTVÍ? 1 Přetrvává krize ve stavebnictví? Praha, Žofín, 7. října 2014 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘETRVÁVÁ KRIZE VE STAVEBNICTVÍ? 1 Přetrvává krize ve stavebnictví? Praha, Žofín, 7. října 2014 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví."— Transkript prezentace:

1 PŘETRVÁVÁ KRIZE VE STAVEBNICTVÍ? 1 Přetrvává krize ve stavebnictví? Praha, Žofín, 7. října 2014 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

2 PŘETRVÁVÁ KRIZE VE STAVEBNICTVÍ? 2 Krize ve stavebnictví zastavení dlouhotrvajícího poklesu, přijde pomalý růst? +nárůst zahájených výběrových řízení na veřejné zakázky +nárůst vytíženosti kapacit stavebních společností -trvalý nedostatek technických pracovníků a pracovníků odborných profesí Stavebnictví v červenci kleslo meziročně o 3,7 procenta. Důvodem poklesu je srovnání s loňským červencem, kdy se opravovalo po povodních a stavebnictví tehdy dosáhlo jediného růstu v roce.

3 PŘETRVÁVÁ KRIZE VE STAVEBNICTVÍ? 3 Koordinace roky 2014 a 2015 rozhodující období pro přípravu a schvalování právních předpisů (kvůli působnosti většiny z nich od r. 2016) legislativní změny jsou v působnosti různých ministerstev: MMR ČR, MD ČR, MŽP ČR, MPSV ČR, MPO ČR MPO – snaha o koordinaci a spolupráci s resorty na právních předpisech v oblasti stavební legislativy (zjednodušování povolovacích procesů, efektivní zadávání VZ, specializace předpisů pro prioritní sektory výstavby, zvyšování kvality staveb)

4 PŘETRVÁVÁ KRIZE VE STAVEBNICTVÍ? 4 EIA – posuzování vlivů záměrů na ŽP zahájení řízení EK ve věci nesprávné transpozice směrnice EIA → návrh novely zákona o posuzování vlivů na ŽP a souvisejících předpisů nyní prochází legislativním procesem předpokládaná účinnost od 1. 1. 2015, předpokládaná platnost do 31. 12. 2015 hlavní principy: závaznost výstupu z procesu EIA otevřenější přístup k účastenství veřejnosti nový přístup dotčené veřejnosti k soudní ochraně Legislativa - MŽP

5 PŘETRVÁVÁ KRIZE VE STAVEBNICTVÍ? 5 Legislativa - MMR STAVEBNÍ ZÁKON - 2 novely: současně se změnou zákona EIA (zajištění správné transpozice směrnice EIA), předpokládaná účinnost od 1. 1. 2015 komplexní (v souvislosti s programovým prohlášením vlády ČR), předpokládaná účinnost od 1. 1. 2016 zkrácení procesu v oblasti územního plánování zrychlení a zjednodušení povolovacích řízení →1 rozhodnutí zahrnující všechna povolení →spojení procesů posuzování vlivů na ŽP s povolováním stavby →dotčené orgány – upřesnění působnosti ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH technická novela byla v září 2014 předložena vládě současně probíhá příprava nového zákona o veřejných zakázkách, předpokládaná účinnost v dubnu 2016

6 PŘETRVÁVÁ KRIZE VE STAVEBNICTVÍ? 6 MD ČR - ZÁKON O LINIOVÝCH STAVBÁCH podobné principy jako novela stavebního zákona → jednotné povolovací řízení MPSV ČR - ZÁKON O SOCIÁLNÍM BYDLENÍ Legislativa – MD, MPSV

7 PŘETRVÁVÁ KRIZE VE STAVEBNICTVÍ? 7 Legislativa - MPO zjednodušení povolovacích procesů v oblasti strategických energetických staveb ve vazbě na nařízení EU č. 347/2013 týkajícího se transevropských energetických sítí snaha v co největší míře zjednodušit a zkrátit povolovací procesy pro vybrané energetické stavby při současném umožnění účasti veřejnosti MPO je orgánem zodpovědným za dodržování tohoto nařízení lhůta pro celkový povolovací proces je 3,5 roku, z toho: 2 roky - postup před podáním žádosti 1,5 roku - zákonný povolovací proces V současnosti 2stupňové rozhodování (územní a stavební řízení) a případné vyvlastňovací řízení → hrozí nedodržení nařízené 1,5 roční lhůty → nutné legislativní změny zejména v oblasti povolovacích procesů se zřetelem na specifika energetických staveb.

8 PŘETRVÁVÁ KRIZE VE STAVEBNICTVÍ? 8 Legislativa - MPO MPO připravuje zákon pro projekty společného zájmu s tím, že zvažuje možnost využití úpravy pro povolování dalších strategických energetických staveb cílem je komplexní povolovací proces (územní + stavební řízení + proces EIA) zjednodušení a urychlení přípravy strategických energetických staveb vedení pouze jednoho odvolacího řízení 1 rozhodnutí zahrnující všechna potřebná povolení, které opravňuje investora k realizaci stavby

9 PŘETRVÁVÁ KRIZE VE STAVEBNICTVÍ? 9 Zaměření MPO v dalším období vytváření legislativních podmínek pro investiční výstavbu a stavebnictví a spolupráce s ostatními resorty při realizaci jejich programů podpora projektů zaměřených na úspory energie v budovách a projektů z oblasti vědy a výzkumu zaměřených na snižování energetické náročnosti při výrobě stavebních materiálů efektivní využívání zdrojů, které máme ve své působnosti (v rámci OPPIK) aktivizace soukromých investorů vytvářením investičních příležitostí (např. průmyslové zóny) a příznivého podnikatelského prostředí

10 PŘETRVÁVÁ KRIZE VE STAVEBNICTVÍ? 10 Kontakt E: koliba@mpo.cz T: 224852448 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "PŘETRVÁVÁ KRIZE VE STAVEBNICTVÍ? 1 Přetrvává krize ve stavebnictví? Praha, Žofín, 7. října 2014 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google